İnsanlar ve Sırtlanlar – 2

28

Allah (cc ) neden en güzel şekilde yarattığı insanı aşağıların aşağısına, yani cehennemin dibine atar ki;
İnsanı insan yapan Allahın canlılar içerisinde sadece insana verdiği akıl nimetidir.
İnsanlar akılları sayesinde Rabbini de nefsini de tanırlar.
Akıl yaradılışa uygun veriliş amacıyla mütenasip hareket ettiği zaman insan Allah’ın yeryüzündeki halifesi olur
Hakkıyla yetinir.
Başkalarının hukukuna tecavüz etmez,
Bedevilikten kurtulur medeni olur
Eşrefül mahlûkat yani yaratılmışların en şereflisi olur.
Aksi takdirde yaratılmışların en şerlisi olur.
İşte o zaman sırtlanlardan da yırtıcı olur ki onun yeri de cehennemin dibidir.
Cehennem sırtlanlaşmış insanlar içindir
Midesi doyduğu halde gözü doymayan hepsi ama hepsi benim olsun diyen bir yırtıcı hayvan türü biliyor musunuz siz?
Avını yakalayıp ta karnını doyuran bir aslan kalan kısmını diğer hayvanat için orada bırakır. Gözü toktur aç gözlülük aslana yakışmaz.
Bu ormanların aslanı yani vahşisi..
Oysa insanoğlunun gözünü bir gökdelen dolusu para doyurmuyor.
İkincisini istiyor.
Bu da kentlerin aslanı yani medenisi..
Sahi sizce hangisi daha vahşi hangisi daha medeni daha vicdanlı, daha merhametli.
İstisnaları tenzih ediyorum sözüm sırtlanlaşmış insanlar içindir.
Efendim hep deriz ya,
Eğitim şart.
Aslında bunu tersinden okursanız eğitim tıraş olur.
Şart olan vicdanlı olmaktır.
Şart olan insan olmaktır.
Vicdan ile cüzdan yan yana geldiğinde tercihini vicdandan yana yapar olmaktır.
Bugün tercihini vicdandan yana yapacak yüzde kaç müslüman çıkar?
Bankaları boşaltan paraları çuvallarla valizlerle kaçıran eğitimli insanlar değil mi?
Ülkenin dövizini tırlarla dışarıya kaçıranlar
Fakir fukaranın; garip gurebanın vergisini hortumlayan eğitimli insanlar değil mi?
Hangi çobanın ya da köydeki-varoşlardaki kasketli Mehmet amcanın hortumculuk yaptığını gördünüz ya da duydunuz.
Zaten böyle bir işi de beceremezler
Üstat Necip Fazıl (R.aleyh) ne demiş?

Bu taksimi kurt yapmaz
Kuzular şah
olsa

Memleketin kaynağını veda kaymağını yiyenler

Afiyet zıkkım olsun
Yiyin de çıkarmayın

Bari ayranına ve de tortusuna göz dikmeyin.
Geride milyonlarca insan var ayrandan tortudan nasiplenmek isteyen,
Sahi insanlar mı daha vicdanlı?
Kurtlar mı?
Malum insanlar solunum yaparlarken oksijen (O2) alır karbondioksit ( CO2 ) verirler,
Yani temiz hava alır kirleterek onu dışarıya veririz.
İnsanlar kirlettikleri havada zehirlenerek yok olmasınlar diye Allah yeryüzüne fotosentez sistemini yerleştirmiştir.
Fotosentez yoluyla insanların kirlettikleri hava temizlenerek tekrar insanların hizmetine sunulur.
Fakat insanlar kendilerinin hayat kaynağı olan ormanları yakmaktan yeşil alanları yok etmekten geri kalmazlar.
Kendi elleriyle kendi sonunu hazırlayan başka bir canlı türü biliyormuşsunuz…

Devamı var