İnsan, aklıyla var olur ama akıl yetmez, erdem onu yerinde kullanmaktır./Euripides

40