İnanç Turizmi – 2

52

 

İnanç Turizm’inde illaki din faktörü önde olacak diye bir saplantı olmamalı. İnsanoğlu’nun inancı çok değişik kriterlere göre oluşmaktadır.

Sorgulama yeteneği gelişmeyen insanların, doğduğu yere bağlı olarak dini duyguları gelişmektedir.

Ülke geneline bağlı kalmadan yerel ortama göre bile bu etkileri yaşamaktadır.

Suudi Arabistan/Mekke’de doğan bir insanın din algılaması ile İrlanda/Dublin’de doğanın aynı olma ihtimali yok denecek kadar azdır.

İsrail’de yaşayanınki ile İran’da yaşayanın aynı olamayacağı gibi binlerce örnekleri vermek mümkündür.

Dünya tarihini incelediğinizde büyük savaşların oluşum nedeni din kaynaklıdır.

Aslında burada dini kullanan kötü niyetli kişilerin hakimiyeti söz konusudur.

Yoksa hiçbir GERÇEK DİN öldürmeyi emretmez.

Tam tersine BARIŞ, HUZUR ve EŞİT PAYLAŞIM konularını ön planda tutmaktadır.

Mısır’da bulunan Piramitler Yüzyıllardır ziyaretçilerini kendisine çekmiştir. Gerek değişik mimarisi gerekse de gizemini koruyarak milyonlarca insanı DİN, DİL, IRK ayrımı olmadan kendisine çekmektedir.

Ya Peru’da bulunan asırlar öncesine ait yapıtlar. Bugün bile gizemini korumaya devam etmektedir.

Deniz seviyesinden binlerce metre yüksekliğe bu harika ve gizemli yapıları yapmak için o dönemin insanlarının çok kuvvetli İNANÇ duyguları olmalıdır.

Bugünkü teknoloji ile yapmaya zorlanacağımız bu tür yerlerin yapılması tamamen inanca bağlıdır.

Hiç kimseye bu tür yerleri zorla yaptıramazsınız.

Sevgi ve İnançla her şeyi kolaylıkla yaptırabilirsiniz.

Musevilerin ve Hıristiyanların kutsal kabul ettiği yerlere her yıl milyonlarca insanlar akın akın gitmektedir.

Yeter ki insanların inançlarına hitap etsin.

Müslümanların kutsal kabul ettiği KABE’ye, kurulduğundan bu güne kadar milyarlarca HACI, ziyaretlerini dini ibadetlerini aksatmadan yerine getirmektedir.

Bu sistem dini inanışlarda İNANÇ TURİZMİNİ en yüksek potansiyele yükseltmiştir.

Bu kutsal yerlerin Mistik havası, farklı Enerji yapısı, inançlı insanların Ruhen rahatlamasını sağlamaktadır.

İnsanların birbirleri ile daha kolay ve huzurlu şekilde iletişimlerini sağlayan bu yerlere herkesin gitmesi gerekmektedir.

EVRENDE HER OLAY BİR SEBEP SONUÇ İLİŞKİSİ İÇİNDE GERÇEKLEŞİR.

YANİ SEBEPSİZ HİÇBİR ŞEY OLMAYACAĞI GİBİ SONUCU OLMAYACAK BİR SEBEP DE MEVCUT DEĞİLDİR.