“İkra”

34

     Aylık Aktüel
Gençlik Dergisi GENÇ YORUM’un Haziran 2021 sayısı;

     Derginin âdeta
çıkış gaye ve felsefesini taçlandıran, çıkış gerekçesini ortaya koyan;

     Müşahhas / somut
bir fikir âbidesi.

     “İKRA” İlâhî
emrinin, sanki harf ve kelimelere bürünmüş, apaydınlık bir nur hâlesi.

     “İKRA / OKU”
emrinin maddî mânevî neticesini belirten, ortaya koyan harflerden bir kale.

     “OKU” mânâsının
maddeleşmiş bir zuhuru, fikir ortamına bir güneş gibi doğuşudur.

     GENÇ YORUM; bu
sayısıyla, medeniyetin temelinde “İKRA” harcının rolünü göstermekte.

     “İKRA” emrinin
yaptığı temel vazîfe ve görevin kutsallığını açıklayıp nazara vermekte.

     Böylece çok büyük,
ulvî bir hizmete yol açmış, önayak olmuştur.

     GENÇ YORUM; “İKRA
/ OKU” serlevhalı sayısıyla;

     İnsanın ancak
okumakla insan olduğunu, okumayan insanın;

     Yaratılış gayesini
yerine getiremeyeceğini, çok açık bir şekilde zihinlere nakşetmekte.

     Birçok değerli
kalem erbabının, takdire değer fikir ve görüşleriyle,

     Bu insanî gerçek,
nazarlara sunulmuştur.

     Ne mutlu bu
dergiyi çıkaranlara,

     Ne mutlu onun
sayfalarında fikir hareketlerinde bulunanlara,

     Ne mutlu bu
dergiyi alıp okuyanlara.

     Böylece “Essebebü
ke’l-fâil.” / “Sebep olan yapan gibidir.” sırrına erenlere.

     Hepiniz var
olunuz, nur olunuz.

     Biliniz ki,
aynıdır yolumuz.

     Kur’an “İKRA” diye
başlıyor.

     İlk muhatabı Hz.
Muhammed.

     Ama o ümmî / okuma
yazması yok.

     Bu durum
gösteriyor ki, okumaktan murat, okumaktan kastedilen şey;

     Sadece yazılı
olanı okumak değil.

     Çünkü okumak
bilmeyene “OKU” denilemeyeceğine göre,

     Okunması
gerekenler; sırf kitaplar ve kâğıtlara yazılanlardan ibaret değil.

     Yazanı Allah olan
kâinat / evren ve içindeki her türlü canlı cansız nebat / bitki,

     Uçan, koşan, yüzen
her türlü bitki, hayvan ve insanlar

     Ve insanın
altındaki yer, üstündeki gök ve her ikisi arasındaki

     Her çeşit canlı cansız,
küçük büyük;

     Mikrobundan file
kadar, cümle yaratılanlar / İlahî yazılımlar olduğu anlaşılmalı. 

X

     Gönül ister ki,
GENÇ YORUM’un bu sayısı;

     Tekrar tekrar
basılsa, dağıtılıp çok ellere ulaşsa,

     Anlaşılsa ki
yazılarak toprağa taşa

     “İKRA” insanın
yaratılış sebebi.

     Bunun da
temelinde, Hakk’ın sevgili Habibi.

     O’na emredilen ilk
emir oldu: “İKRA / OKU”

     Çünkü okumakla
olacaktı insan;

     Her iki dünyada
bahtiyar.

     Allahı olacaktı
ona yâr.

X

     Çıkmalı içimizden
bir bahtiyar kul;

     Destek için
vererek bu sayıya para pul;

     Okumanın değeri
bilinsin diye bir güzel,

     Bu sayı alınıp
dağıtılmalı özel mi özel.

 

Önceki İçerik‘Zamanın Kokusu’ndan Mülhem Aforizmalar -1
Sonraki İçerikHatırlamaktan Asla Vazgeçmeyin!
Avatar photo
1944 yılında İstanbul'da doğdu. 1955'de Ordu ili, Mesudiye kazasının Çardaklı köyü ilkokulunu bitirdi. 1965'de Bakırköy Lisesi, 1972'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1974-75 Burdur'da Topçu Asteğmeni olarak vatani vazifesini yaptı. 22 Eylül 1975'de Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Dicle Öğretmen Lisesi Tarih öğretmenliğine tayin olundu. 15 Mart 1977, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Osmanlıca Okutmanlığına başladı. 23 Ekim 1989 tarihinden beri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Yakınçağ Anabilim Dalı'nda Öğretim Görevlisi olarak bulundu. 1999'da emekli oldu. Üniversite talebeliğinden itibaren; "Bugün", "Babıalide Sabah", "Tercüman", "Zaman", "Türkiye", "Ortadoğu", "Yeni Asya", "İkinisan", "Ordu Mesudiye" ve "Ayrıntılı Haber" gazetelerinde ve "Türkçesi", "Yeni İstiklal", "İslami Edebiyat", "Zafer", "Sızıntı", "Erciyes", "Milli Kültür", "İlkadım" ve "Sur" adlı dergilerde yazıları çıktı. Halen de yazmaya devam etmektedir. Ahmed Cevdet Paşa'nın Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefası'nı sadeleştirmiş ve 1981'de basılmıştır. Metin Muhsin müstear ismiyle, gençler için yazdığı "Irmakların Dili" adlı eseri 1984'te yayınlanmıştır. Ayrıca Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nce hazırlattırılan "Van Kütüğü" için, "Van Kronolojisini" hazırlamıştır. 1993'te; Doğu ile ilgili olarak yazıp neşrettiği makaleleri "Doğu Gerçeği" adlı kitabda bir araya getirilerek yayınlandı. Bu arada, bazı eserleri baskıya hazırlamıştır. Bir kısmı yayınlanmış "hikaye" dalında kaleme aldığı edebi yazıları da vardır. 2009 yılında GESİAD tarafından "Gebze'de Yılın İletişimcisi " ödülü kendisine verilmiştir.