İki derviş bir posta sığar, iki hükümdâr bir iklime sığmaz.

41