Hedef Turan Birliği

41
Dünyada ve ülkemizde mevcut durum ile gelecekte olabilirliği hayli yüksek oran teşkil edecek gelişmeler kapsamında ve de Ülkemizin bulunduğu coğrafik konumunun Avrupa ve Asya kıtaları arasındaki bir köprü konumunda bulunması ile orta doğudaki stratejik, jeopolitik, jeostratejik mevcudiyetini de dikkate aldığımızda; Avrupa Birliği (AB) benzeri bir TÜRK Cumhuriyetleri birliğinin kesinlikle kurulması, ortak para biriminin yürürlüğe girmesinin sağlanması ilave olarak ta; sözde bazı müslüman arap ülkelerinin küresel ve emperyal güçlerin emrinden boyunduruğundan çıkmaları durumunda onlarında bazı şartlar karşılığında anılan birliğe kabul edilmesinin sağlanması zorunluluk olarak karşımıza çıkmıştır.
Bu kapsamda; bahse konu TÜRK Cumhuriyetleri Birliğinin oluşumu mevcut siyasi iradenin varlığında ve de küçük ortağı Bahçeli ile asla ve asla uygulamaya konulamaz.
Bahse konu TÜRK birliğinin sağlanması anılan bünyeye uygun liderlerle yürürlüğe konabilir.
Ülkemizde mevcut haliyle işte bu birlikteliği sağlayacak kapasitede, bilgi donanımında ve de inancına sahip olarak her türlü tüm engellere rağmen, dürüstçe, ahlaki ve etik değerleri öne alan; pozitif insani özellikleri üzerinde barındırarak Ankara yerel yönetiminde adeta tüm ülkeye ROL-MODEL olabilecek bir çalışma perpormansı ile başta Ankara olmak üzere; tüm ülkede % 60′ a yakın bir beğeni kazanan Mansur YAVAŞ ile Dünya TÜRKLÜĞÜ tarafından çok sevilen, anılan tüm TÜRK Cumhuriyetlerinin ALTIN ÇOCUĞU olarak kabul gören fiziği ile, bilgi donanımı ile, hitabeti ile çakma değil; gerçek Milliyetçi camiada, fikir ve düşünce dünyasında saygın bir yere, üne sahip Dr. Sinan OĞAN birlikteliği işte bahse konu TÜRK Birliğini sağlayabilir.
Sonuç olarak; eğer aklı-selim galip gelerek her ülke sever şahsi çıkarlarını değil de; ülkemizin geleceğini (BEKASINI) düşünerek aklı, mantığı, ilimi, bilimi öne çıkararak sandıktaki tercihlerini bu yönde kullandığında; dünyada mevcut olan ABD, AB, ÇİN, Rusya Federasyonu, İsrail v.b. küresel ve emperyal güçler karşısında çok büyük oran teşkil edecek alternatif bir güce kavuşmuş olacaklardır.
Yukarıda bahse konu bu birliktelik öncelikle ekonomik ve iktisadi sahada harekete geçmeli, katmerli ve süratle ortak para birimi oluşturulmalı, sonrasında da NATO gibi ortak bir askeri güç oluşumuna süratle hız vermelidir.
İşte bu analizimize bazı korkak, ürkek, kendine güven duymayan kişiler veya kuruluşlar tarafından ” efendim buna müsade etmezler” v.b. çekinceli söz ile söylemlerde bulunma düşüklüğü sarmalına kapılacaklardır.
Onlara cevabım şudur ” Her başarının altında kuvvetli bir risk vardır” yine rahmetli Gazi Mustafa Kemal ATATÜRKÜMÜZÜN Yüce TÜRK Milletine nasihati ile sözlerimi şimdilik bitiriyorum.
” Efendiler KUDRET ve KUVVETİNİZİ İspat Etmedikçe İtibar Beklemek Safdirliktir ”
Asil ve Yüce TÜRK Milletininin her ferdine en içten selamlarımı yolluyorum.