Haydin Cennete

68

Haydin Cennete

Ama hangisine?

“Mutu kable en temutu”

Ölmeden evvel ölmeye

Bekleme ölmeyi

İstiyorsan asıl Cenneti

Korkma ölümden

“Ebedî varsın” dedi Yûnus

“Ölürse tenler ölür

Canlar ölesi değil.”

Bir an olsun akıllı / us’lu ol

Gerçek bilgiye bir an eğil

Kim tarafından niçin sevildiğini bil

Sözde kalma özde ol

Son durağın olmasın Karakol

Bırak kalben, cisim nimetini

Çekme artık, nefis zilletini

Cehenneme düşme illetini

Dünya-perestlik cinnetini

Gel kendine bir an şöyle

Bak ne diyor, kulak ver dinleti’ne

Arzula, Cennet-i irfanı

Ara bul, Cennet-i mânânı

Gör neymiş, mânâ sarayı

Mutlaka bul onu, arayı arayı

Anla artık, neymiş gönül sarayı

Sakın açma, bu gerçekle arayı

Aslında değilsin, bundan asla uzak

Lâkin, kendi elinle arana

Kurup durmuşsun, nice tuzak

Anlamaktaki lezzeti, bir tad

Bırak arkanda, güzel bir ad

Açılsın önünde, nice âlemler

Seni anlatsın, nice kalemler

Cisim ve bedenden, mânen geç

Sonsuz ulvî yolun, yolcusu olmayı seç

Bitimsiz mânâ deryasına, aç yelken

Mânâ vuslatına, gecikmiş değilken

Ol sarhoş, ilahî aşkla bir kere olsun

Algın, idrakin ruhun; irfanla dolsun

İşte o zaman, cuşa gelecek melekler

İşte o zaman, gark olacak nura felekler

Elbette, cismanî cennet de, güzeller güzeli

Lâkin, mânâ cennetine, yok diyecek ebedî

Doymak olur mu hiç, ilâhî cemale

Melekler de hoşnut, erişenden bu hâle

Cennetteki cismanî lezzet; sanki nuranî bir ay

Anlamadaki lezzet ise, daha büyük bir olay

 

 

Önceki İçerikYeni Anayasa Komedisi
Sonraki İçerik1128 Akademisyenin Bildirisi
Avatar photo
1944 yılında İstanbul'da doğdu. 1955'de Ordu ili, Mesudiye kazasının Çardaklı köyü ilkokulunu bitirdi. 1965'de Bakırköy Lisesi, 1972'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1974-75 Burdur'da Topçu Asteğmeni olarak vatani vazifesini yaptı. 22 Eylül 1975'de Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Dicle Öğretmen Lisesi Tarih öğretmenliğine tayin olundu. 15 Mart 1977, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Osmanlıca Okutmanlığına başladı. 23 Ekim 1989 tarihinden beri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Yakınçağ Anabilim Dalı'nda Öğretim Görevlisi olarak bulundu. 1999'da emekli oldu. Üniversite talebeliğinden itibaren; "Bugün", "Babıalide Sabah", "Tercüman", "Zaman", "Türkiye", "Ortadoğu", "Yeni Asya", "İkinisan", "Ordu Mesudiye" ve "Ayrıntılı Haber" gazetelerinde ve "Türkçesi", "Yeni İstiklal", "İslami Edebiyat", "Zafer", "Sızıntı", "Erciyes", "Milli Kültür", "İlkadım" ve "Sur" adlı dergilerde yazıları çıktı. Halen de yazmaya devam etmektedir. Ahmed Cevdet Paşa'nın Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefası'nı sadeleştirmiş ve 1981'de basılmıştır. Metin Muhsin müstear ismiyle, gençler için yazdığı "Irmakların Dili" adlı eseri 1984'te yayınlanmıştır. Ayrıca Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nce hazırlattırılan "Van Kütüğü" için, "Van Kronolojisini" hazırlamıştır. 1993'te; Doğu ile ilgili olarak yazıp neşrettiği makaleleri "Doğu Gerçeği" adlı kitabda bir araya getirilerek yayınlandı. Bu arada, bazı eserleri baskıya hazırlamıştır. Bir kısmı yayınlanmış "hikaye" dalında kaleme aldığı edebi yazıları da vardır. 2009 yılında GESİAD tarafından "Gebze'de Yılın İletişimcisi " ödülü kendisine verilmiştir.