Hayatta tek bir gerçek vardır, o da değişimin sürekliliğidir. – Leon Trotsky

52