Dil” Yitirilirse; “İl” de Yitirilir… Dile ihanet, Ulusa da ihanettir…Karamanoğlu Mehmet Bey

64