Gençliğe Sesleniyorum

36

Ey Türk Gençliği, üniversite mezunları ve genç üniversiteliler.

Türk edebiyat, hukuk, fen ve ziraatçısı, doktor, hâkim, kaymakam, mimar, mühendis, veteriner, kimyager, bilgisayarcı, ressam ve müzisyenler

Türk münevveri aydın gençler

Sizlere sesleniyorum

Neredesiniz? Hangi vilayet, hangi il ve hangi köydesiniz?

Hangi iş başında ve ne ile meşgulsüzünüz?

Meslek sahipleri, müdürler, öğretmenler değişik görevlerde bulunan bürokratlar vazifeniz; günlük işlerinizi yapmak, midenizi doyurma, gününüzü hoş geçirmeden ibaret değildir. Sadece kendi mesleğinizde çalışmakla yetinemezsiniz. Bu memleketin BÜYÜK ADAMA ihtiyacı vardır.

Bu millete büyük işler başarmak vazifesiyle yüklenmiş bulunuyorsunuz. Vazifenizin mesuliyeti çok büyüktür. Kalkın ve toplanın, memleket mukadderatını ele almak zamanı gelmiştir.

Türk vatanını ve Türk Milletini kurtarmak için, babalarımız, dedelerimiz birleştiler kendilerine bir baş seçtiler. O baş Mustafa Kemal Atatürk idi. Vatanı kurtardılar ve Türkiye Cumhuriyetini kurdular. Onların topla tüfekle yaptığını sizler kafalarınızla yapacaksınız. Bunun için bulacağınız başın çok büyük olması lazımdır.

Gençler istiklal harbini onlar kazandı. İktisat ve istikbal harbini sizler kazanacaksınız milletin ümidi sizdedir. Buna inanıyor ve buna güveniyoruz. Memleketin maddi buhranlarına eklenen manevi buhran ve bu buhranın en dikkat çekicisi büyük adam yokluğu milleti tedirgin etmektir.

Zaman zaman söylenir (memlekette köşede bucakta kalmış nice büyük adamlarımız var)  sözlerine inanmayınız. Büyük adam asla köşede bucakta kalmaz. O bir nurdur. Girdiği karanlığı aydınlatır o bir pırlantadır. Düştüğü çirkefi parlatır. O bir çeliktir, dövüldükçe çelikleşir onu görmenin imkânı yoktur. Gecenin karanlığı içinde fosforlu saatimize bakıp okuduğumuz gibi onu en kuytu köşelerde dahi görüp okuyabiliriz. Bizde büyük adam yoktur. Büyük adam en uğursuz günlerde dahi kendi hayatını kale almaz. Zindanlara atılsafizan  çöllerine sürülse de sesini duyurmaktan çekinmez.

Gençler bazı gazetelerin sizleri methetmesine bakmayın. İki miting, üç hitabe bu milleti kandırıp kurtaramaz. Bu millet iş istiyor, büyük adam bekliyor.

Yeter artık, yeter ey gençler. Kendinizi haddinden fazla mütevazı görüp zaman canavarının dişleri arasında hadiseler kasırgasının darbeleri altında yok olmanıza bu milletin tahammülü kalmamıştır. Artık bu gün büyük olarak vasıflandırdıklarımızın hakkınızdaki sarf ettikleri sözlerin altını eşelediğiniz veya gözlerine dikkatle baktığınız zaman kendinizi ve hakkınızdaki düşünceleri daha iyi anlarsınız. Hemen hangi büyükle konuşursanız konuşunuz bir takım methiyelerden sonra hemen ima yolu ile:

“Gençler henüz bir imanın önderliğini yapacak duruma gelmemiştir.

Gençler günlerini hoş geçirmekten başka bir şey düşünmüyor.

“Gençler nemelazımcı bir zihniyet içinde yetişiyor” diyorlar. Bu ithamlar ne zamana kadar devam edecektir. Padişahlar devrinde veraseten babadan oğla intikal eden devlet yönetimini istiklal harbi kahramanlarının gölgesine sığınıp gelenlerin aynı tarz üzere bir müktesep hak olarak sömürülmesinden kurtarılması ne zaman mümkün olacaktır?

Neredesiniz ey gençler;

AKP için de mi? CHP içinde mi? MHP arasında mı?

Dikkat gençler denizde kaybolursunuz sizler denizden çıktığınız zaman kıymet ifade edersiniz. Sedefle inci gibi.

Sizler siyaset çemberi içinde geçmiş aktif görünen ve fakat gününü kendi hesabına hoş geçirmeden başka bir şey düşünmeyen şahsiyetlerle teşriki mesai emek değil onlar karşısında yer almak ve ( biz sizden daha iyi bu milleti kalkındırabilecek durumdayız) diyebilecek vaziyette bulunmalısınız. Asil milletimiz sizleri bu şekilde görmek istiyor.

Gençler millet sizi bekliyor. Yıllarca beklediği gibi daha yıllarca bekleyemez. Bütün mesuliyet sizin omuzlarınıza yüklenmiştir. 21’inci asır içinde eski çağların devrini yaşayan Türkiye ancak sizin imanlı ruhunuzun, milli yumruğunuzun, büyük aşkınızın faaliyete geçmesiyle refaha erebilecektir. Bunun için Türkiye’nin başkentinden sınır boylarına kadar kuracağınız bir çatı açacağınız bir çadır bu milletedünya çapında BÜYÜK ADAM yetiştirilebilir. Size, milletimizin tarihine, asaletine ve zekâ ve kabiliyetine inanıyoruz. Yeter ki ona yol verilsin.

Gençler Türk Milleti sizi iş başında ve önder görmek istiyor.

Gençler Türküz, Türk doğduk, Türk kalacağız tarih boyunca Türk kelimesini kimse silemedi. Bundan sonrada silemeyecektir.