Gemiler Akıyor Gözlerimden

33

“Geçmiş baharların şarkısıyla gel
 Ölümü karşılar eski bir selâm”

Avrupa ne zaman bir İslâm devleti doğurur bilmem ama biz Bediüzzaman‘ın dediği Avrupalı devlete ahlâk ve kültür dâhil tam anlamıyla dönüştük.

Eskiden sağdan baktığımızda dünya hizaya geçerdi. Soldan baktığımızda ise çıt çıkmazdı ve ağzımızdan çıkanlar kanun hükmündeydi.

Şimdi AB‘nin ve ABD‘nin ağzına bakıyoruz ağzımız açık. Reformları Avrupa, ‘Açılım‘ı Amerika buyuruyor; bize de tevilini yapmak düşüyor. Ne demişler; şeyh uçmaz, enformasyon uçurur.

Oysa 571 sene önce bugün Akdeniz‘in ortasında Haç‘la Hilâl‘in mücadelesi vardı. Osmanlı Kapdan-ı Deryası Barbaros Hayreddin, birleşik AB Donanmasının kaptanı Andre Dorya ile kozlarını paylaşıyordu.

Halkımızın anlayacağı dilden maç öncesi ve sonrasına bakarsak;

Techizat Durumu Osmanlı Devleti Avrupa Birliği Oran
Gemi 122 608 1/5
Asker 20.000 60.000 1/3
Top 360 2600 1/8

Yer: Preveze önleri (Adriyatik)

Tarih: 28 Eylül 1538

Süre: 5 saat (300 dk.)

Zayiat Durumu Osmanlı Devleti Avrupa Birliği
Gemi Kaybı 0 128
Asker Kaybı 400 10 binlerce
Esir Gemi 0 27
Esir Asker 0 2775

Sonuç: Akdeniz bir Türk Gölü.

Ya şimdi?

Manavgat‘a, Çoruh‘a sahip çıkamıyor, Kıbrıs‘ı elde tutamıyor, Ermenistan‘a takla atıyor, Barzani‘ye el açıyor ve bunun adına da dış politika diyoruz.

Amerika deyince dizlerinin bağları gevşeyen Müslümanları görse Barbaros Hayreddin Paşa dayanamaz ‘Ya Allah!‘ deyu bir Osmanlı tokadı aşkederdi.

Fark şu: Bir zamanlar düşünen, üreten ve uygulayan bizdik. Doğrudan Kuran’dan alıp ilhamı, asrın idrakinin hudutlarını çizdik. Şimdilerde Osmanlıcılığı bile Sam Amca‘nın direktifiyle benimsiyoruz.

Bekliyoruz ki Amerika Kuzey Irak‘ı Türkiye‘ye bağlasın. Avrupa yol versin de Suriye‘yle birleşelim. Yeniden Osmanlı olacağız ya..

Armut piş, ağzıma düş; sapı yukarda olsun!

 Atatürk’ün deyişiyle; vaziyeti düzeltmek için mutlaka Avrupa’dan nasihat almak, bütün işleri Avrupa’nın emellerine göre yapmak, bütün dersleri Avrupa’dan almak gibi birtakım zihniyetler belirdi. Halbuki hangi istiklâl vardır ki ecnebilerin nasihatleri ile ecnebilerin plânlarıyla yükselebilsin. Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir.

Sahillerin bizi unuttuğu yerde
Gemiler kalkıyor gözlerimden
Ambarlardan taşıyor telaş
Nihayet başlıyor o yarım savaş
Barbaros bakıyor gözlerimden