Erzurum’a Gidip Palandöken’i gördünüz mü? Ya Kocaeli!

67

   Ülkemizin tarihi ve
doğal zenginliği olan önemli şehirlerimizin biri de Erzurum’dur.

M.Ö 5000 li yıllardan beri yerleşim yeridir. Doğu Anadolu’yu
Karadeniz’e ve iç Anadolu’ya bağlayan ayrıca Kafkaslar ve İran bağlantısı için
en uygun coğrafyaya sahip olması bu şehri önemli kılmaktadır. Bu özelliği
sebebiyle Roma-Pers imparatorluklarının, Bizans-Selçuklu , Osmanlı-İran-  Rus devletlerinin bölgeyi kontrol etme hedefi
olmuştur. Bu sebeple çok sık yönetim değişikliği ve savaş tahribatları yaşayan
bir şehirdir. Erzurum adı erzen-i rum adından gelmektedir. Erzen bölgesi
Selçukluklular döneminde ilk fethedilen yerdir. Doğu Roma imparatorluğundan
alınan bu bölge Erzen-i Rum şekliyle isimlendirilmiş, daha sonra Erzurum
şekline dönüşmüştür. Kanuni Sultan Süleyman döneminden sonra 250 yıl sükûnet
görmüş; imar ve iskân yönü ile güvenli bir şehir olmuştur. Son 100 yılda iki
önemli tarihi olay yaşamıştır. Birisi 93 harbi denilen 1877-1878 ‘deki
Osmanlı-Rus harbindeki Aziziye tabyalarındaki olaydır. Bölgedeki isyancı
Ermenilerin desteğiyle Rus birliklerinin bu tabyaları ele geçirmesi üzerine
sivil Erzurum halkının  balta ,nacak,
bıçak, tüfek gibi kendi imkanlarıyla burayı kurtarıp. Erzurum’un işgalinin
önlenmesidir. Bu olay Nene Hatun namıyla ünlenen bir kadın kahramanımızı
yaratmıştır. Diğeri milli mücadeledeki konumudur.

Şöyle ki Mustafa Kemal Paşa Amasya tamimi sonrası işgal
altındaki payitaht hükümeti tarafından İngilizlerin baskısıyla ordu
müfettişliği görevinden azledilmiş ve İstanbul’a çağırılmıştır. O ise bu emire
uymayıp milli mücadeleyi sürdürmek üzere Erzurum’a gelmiştir. İşte bu durumda
kolordu komutanı Kâzım Karabekir Paşa Mustafa Kemal Paşayı tutuklamak yerine
kendisine tabi olup her türlü emir ve komutasına girdiğinin beyanı Erzurum
kongresinin
önünü açmış bağımsızlık ve her türlü mandacılığa karşı
olunacağının kararlarının alınmasını sağlamıştır.

   Şehir merkezindeki
Erzurum Kalesi, Selçuklu döneminden kalan çifte minareli medresesi, İlhanlı
döneminden kalma Yakutiye Medresesi, başta üç kümbetler olmak üzere birçok
kümbetiyle tarihe ışık tutar. Osmanlılar döneminden kalan camiler, çeşmeler, hamamalar
tarihi dokuyu tamamlar. Şehir cumhuriyetle birlikte önemini korumaya devam
eder. Eğitim ve sağlık alanlarında öncelikli hizmet alan şehirlerimizdendir. Şehir
palandöken dağının eteğinde kurulmuştur. Bu dağımız son dönemlerde yapılan kış
sporları için yapılan yatırımlar ile önem kazanmıştır. Yapılan oteller ve
burada yapılan tesisler kış sporları için ciddi bir kış turuzmi imkânı
sağlamaktadır. 2300 den 3200 metreye kadar çıkan dağın yüksekliği uzun süre karla
kaplı kalmasını sağlar. Dağın yamaçlarının acemiden profesyonel sporculara
kadar kış sporlarına uygun olması ve şehir merkezine yakın olması bu cazibeyi
artırır. 2011 ‘de dünya üniversiteler arasında kış oyunlarına ev sahipliği
yapması burayı  kış sporlarında çok daha
fazla bilinir kılmıştır.Böylece kış sporları için cazip hale gelmiş olan bu
şehrimiz ciddi bir turistik imkana kavuşmuştur.Bu özelliği ile gıpte
edilecek konumdadır.
Tabi ki Erzurum’a gidince ayran aşı denen çorbasını
içmek, peşinden çağ kebabı denen dönerini yemek ve arkasından da kadayıf
dolması denen yöresel tatlısını tatmak ayrı bir zenginliktir.

    Palandökendeki
hareketliliği görüp Erzurum’ u gezerken şehrimiz ile ilgili şu tespitleri
paylaşmak istedim. Kocaeli şehrimiz de doğal zenginlikleri bakımından çok daha
fazla imkânlara sahiptir. Kartepemiz daha iyi imkânlara kavuşturulmalıdır. Samanlı
Dağlarımızın çok daha fazla dağ ve doğa turizmine uygun olması önemli bir imkândır.
Buralarda Çim Kayağı, Yamaç Paraşütü gibi aktiviteler yapılabilir. Ayrıca
Sapanca Gölümüz, Marmara Denizimiz, Karadeniz kıyılarımız turizm potansiyeline
sahip alanlarımızdır. Şehrimizin İstanbul gibi 15 Milyonluk bir metropole komşu
olması avantajımızdır. Şehrimiz bu doğal imkânları ile insanların gezip-görme, dinlenme,
eğlenme ihtiyaçlarına fazlası ile cevap verebilecek özelliktedir. Yeme-içme-barınma
imkânlarının arttırılarak bunların tanıtılması ve daha bilinir kılınması
şehrimize ciddi bir zenginlik sağlayacaktır.

   Bu güzel şehirde
daha iyi günlerde yaşamak dileklerimle.