Ermenistan’ı İşgal Senaryosu

68

Ülke İçindeki Sebep

Hepimizin bildiği gibi Ermenistan Misak-ı Milli sınırlarımız içerisindedir. Ermenistan işgal planı bu nedenle önemlidir.

Ermenistan İşgali

I.Dünya Savaşı’ndan sonra nasıl azınlıklar kışkırtıldıysa Ermenistan içinde halkı örgütleyip devlete karşı isyan çıkartacağız. Ama Amerika bu bölgeye askeri müdahale yapacak. Bu nedenle biz işgal için isyandan önce Azerbaycan ülkesi ile ittifak oluşturup büyük ölçüde Ermenistan’ı kuşatacağız.

Ermenistan Gözlemi

Bildiğimiz gibi Ağrı Dağı Ermenistan’ı büyük ölçüde görmekte ama Ermenistan Ağrı Dağı’nı görebiliyor; bu nedenle kamuflajlı gözlem evleri kurulmalıdır. Bunun nedeni Ermenistan’ın askeri hareketlerini, asker sayısı ve stratejileri gibi önemli bilgileri elde etmektir.

Saldırı       

Azerbaycan ile yaptığımız ittifak sayesinde Ermenistan büyük ölçüde kuşatma altına alınır. Saldırı için stratejik önem koruyan bir nokta ise Gürcistan – Ermenistan sınırıdır. Çünkü Ermenistan’dan kaçanlar bu bölge üzerinden Gürcistan’a giriş yapacaktır. Bu nedenle ilk saldırı bu bölgeden yapılır. İkinci saldırı ise Nahçivan ile Azerbaycan’ın birbirinden bağlantısını kesen demir yoluna yapılacaktır.

Ermenistan işgali sökülüp atılacak, Azerbaycan ile Nahçivan birleşecek. Bu saldırının sebebi Türk topraklarını ikiye bölmesidir. İsyan bahanesi yani ülkenin bu isyanı bastıramayıp Ermenistan Devleti’nin yıkılacağını söyleyerek ülke ele geçirilir. Bu sırada Ermenistan, Türkiye ve Azerbaycan ikilisine karşı koyamaz ve Ermenistan düşer.

Masa Başında Anlaşmalar

Bu işgal bittikten sonra masa başında zafer kazanılmalıdır. İsyandan sonra ayakta kalamayacaklarını anlaması ve Türkiye’ye ait bir toprak parçası haline gelmesi gerekmektedir. Bu anlaşmalar büyük ihtimalle uzun sürer ama sonuç olarak Ermenistan Türkiye topraklarına dâhil olur ve Azerbaycan, Türkiye ile birlikte Türk Federasyonu’nun ilk adımını atmış olur.