Er Yemini

61

Allahûekber!

Dediler çık otağdan, cenk sırası senindir

Düşmesin dilinden lâ havle, elbet Allah Kerim’dir

Emrolunduğun şey sefer, zafer senin değildir

Bugün başlamayan bu kavga, bugün bitecek değil

Etme sakın şikayet, isyan bir tür kibirdir

Yiğit biter mi sandın, sadece Allah birdir

Toprağa düşen alev, cengaver filizidir

Bugün başlamayan bu kavga, bugün bitecek değil

Zikrimizin nedeni, inandığımız fikirdir

Fikrimizin güç kaynağı, yaptığımız zikirdir

Bu orduda olmaz rütbe, her neferimiz erdir

Bugün başlamayan bu kavga, bugün bitecek değil

Yoldaşını satanın, akıbeti cehennemdir

Çıktığımız bu yolun, başı sonu kederdir

Dönersek!, kanımız da, Aşina’ya helâldir

Bugün başlamayan bu kavga, bugün bitecek değil

ALLAHÛEKBER!