Dostlarımızı Rahatsız Etmeyin!

44

 

Aslında konuşulması ve tartışılması gereken konular bir tarafa bırakılıyor.  Havadan sudan konular gündeme oturuyor. Hollanda‘da kamusal alanda Türkçe konuşanlara bugünlerde adeta işkence yapılıyor. Türk çocukları okulda ders aralarında Türkçe konuştukları için okullarından atılıyor ve istikballeri karartılıyor. 2004 yılında Türkçe eğitimi değil, Türkçe öğretimi sosyal bütünleşmeyi engelliyor diye yasaklanmıştı.

Bilhassa yurtdışındaki vatandaşlarımıza yapılan insan hakları ihlalleri yıllardır sürüyor. Onlara sahip çıkmak yerine; Türkiye’de yapay konuları gündeme getiriyoruz. Bunu da yadırgamamak gerekir. Türkiye’de Türkçe ile oynanıyor. Yeni bir devlet kuruluyor veya askeri müdahale sonrası gibi sözde yeni anayasa hazırlanıyor. Türk ve Türkçe ile ülkeyi yönetenler bile kavgalı…

Kerkük’ü unuttuk. Oradaki Türk liderleri pasifleştirmekle uğraşıyoruz. Türkiye’de Türk kimliği ile uğraşanlardan Kerkük’te kimlik savunması mı bekleyeceğiz? Ülke çıkarları ile tamamen ters bir şekilde asıl düşmanı dost edinmişiz. Bağdat yönetimi ile düşman olma pahasına Kuzey Irak’taki siyasi oluşuma çanak tutuyoruz.

Yanlış Suriye politikası, Suriye’nin kuzeyini örgüte teslim etti. Kendi elimizle bindiğimiz dalı kesiyoruz. Madem Barzani Bağdat yönetimi ile ihtilaflı ve bize dayanıyor; o halde biz Barzani’yi niye kullanamıyoruz. Kerkük’te Türkmen çıkarlarını neden koruyamıyoruz? Bazıları taşeronluk deyince kızıyorlar. Ama Türkiye’nin bağımsız bir dış politika izlediği söylenebilir mi?

ABD, Ortadoğu’yu şekillendiriyor. Arap Baharı ile Ortadoğu’da demokratikleşme oyunu oynandı. Şartlar elverdikçe Arap baharından sonra Kürt baharına dönecekler. Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyi halledildi. Şimdi sırada İran’dan ve Türkiye’den çalınacak toprak var.

ABD basınında yer alana haberlere göre, Dışişleri eski Bakanı C.Rice ve bazı köşe yazarları Türkiye’nin ABD çıkarlarına göre dönüştürülmesinde ve Kürt açılımının gerçekleşmesinde, Türk Milliyetçileri ve Ulusalcılar büyük engel teşkil ediyorlarmış. Anlaşılan bunlar da olmasa işler çok daha kolay yürüyecek. ABD projeleri rahatlıkla uygulanabilecek. Başbakan’ın zaman zaman oy kaybını önlemek için, sözde milliyetçi görüntü verme gayretlerinden de şikâyet ediliyor. Demek ki, “Malta Sürgünleri”ni andıran Silivri kampları yeterli olamamış. Kuşatma ve küresel istilaya karşı direnç kırılamamış.

Bu gelişme son 6-7 senedir bizim görüşlerimizin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Sağın milliyetsiz, vatansız, milliyetçiliği küfür gören kesimi ile Türk milliyetçileri arasındaki temel farklar daha iyi ortaya çıkıyor. Devlete karşı dış destekli başkaldırma ve ihanet ittifakı daha da netleşiyor. Batının yeniçerileri ve taşeronları olan bazı liberaller, İslamcı Kürtçüler, Cumhuriyete ve Milli Mücadeleye dün de bugün de karşı oldukları için Kürtçü bölücülüğe göz kırpan bazı İslamcılar, dün de bugün de küresel patron hesabına çalıştıkları ortaya çıkan bazı eski komünistler ortak cephede yerlerini almışlardır.

Diğer tarafta ise, ABD’li sözde dostlarımızın rahatsız oldukları Türk milliyetçileri ve ulusalcılar… 6-7 sene önce Dünyada olup bitenleri fark edemeyenler, 1970’li yılların soğuk harp şartlarının ve ideolojik kamplaşmanın aynen sürdüğünü zannedenler, dün bazı milliyetçileri, ulusalcılarla komünistlerle işbirliği yapmakla suçlamışlardı. Bunun nasıl bir yanılgı ve şaşırtmaca olduğu bugün daha iyi ortaya çıkıyor.

Nitekim, Abant Toplantılarındaki milli devlet, üniter yapı düşmanlığı, taşeronluk yapan aşırı sol ile işbirliği, etnik ırkçılık tahrikçiliği gerçekleri ortaya çıkarıyor.

 

 

Önceki İçerikTürk’e Vuranlar
Sonraki İçerikŞehir Kültürü
Avatar photo
1944 İstanbul doğumludur. Orta Öğrenimini Maarif Kolejinde, yüksek öğrenimini İktisadî ve İdari Bilimler Yüksek Okul'unda tamamlamıştır. 1967'de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne asistan olarak girmiştir. Ord. Prof. Dr. Z.F. Fındıkoğlu'na asistanlık yapmıştır. 1972'de "Bölgelerarası Dengesizlik" teziyle doktor, 1977'de "Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri" teziyle doçent, 1988'de de profesör olmuştur. 1976 Haziranında yurt dışına araştırma ve inceleme için giden Erkal 6 ay Londra ve Oxford'ta inceleme ve araştırmalar yapmış, Doçentlik hazırlıklarını ikmal etmiştir. 1977 yılında hazırladığı "Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri" isimli Eğitim Sosyolojisi ve Eğitim Ekonomisi ağırlıklı tezle Doçent olmuştur. 1988'de Paris'de, 1989'da Yugoslavya Bled'de yapılan milletlerarası UNESCO toplantılarında ülkemizi birer tebliğle temsil etmiştir. 1992 Yılında Hollanda'da yapılan Avrupa Konseyi'nin "Avrupa'da Etnik ve Cemaat İlişkileri" konulu toplantısına tebliğle katılmıştır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi dışında dönem dönem Harp Akademilerinde, Gazi Üniversitesi'nde, Karadeniz Teknik (İktisadi ve İdari Bilimler Yüksek Okulu) ve Marmara Üniversitelerinde de derslere girmiştir ve konferansçı olarak bulunmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü ve İktisat Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Metodoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi Müdürü, İstanbul Üniversitesi Senato Üyesi, Aydınlar Ocağı Genel Başkanı ve İstanbul Türk Ocağı üyesi olan Prof. Dr. Erkal'ın yayımlanmış ve bir çok baskı yapmış 15 kitabı ve 700 civarında makalesi vardır. Halen Yeniçağ Gazetesi'nde Pazar günleri makaleleri yayımlanmaktadır. Prof. Dr. Erkal evli ve üç çocukludur. Dikkat Çeken Bazı Kitapları : Sosyoloji (Toplumbilimi) (İlaveli 14. Baskı), İst. 2009 Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri, İst. 1978 Bölgelerarası Dengesizlik ve Doğu Kalkınması,(2. Baskı), İst. 1978 Sosyal Meselelerimiz ve Sosyal Değişme, Ankara 1984 Bölge Açısından Az Gelişmişlik, İst. 1990 Etnik Tuzak, (5. Baskı), İst. 1997 Sosyolojik Açıdan Spor, (3. Baskı), İst. 1998 İktisadi Kalkınmanın Kültür Temelleri, (5. Baskı), İst. 2000 Türk Kültüründe Hoşgörü, İst. 2000 Merkez Binanın Penceresinden, İst. 2003 Küreselleşme, Etniklik, Çokkültürlülük, İst. 2005 Türkiye'de Yolsuzluğun Sosyo-Ekonomik Nedenleri, Etkileri ve Çözüm Önerileri (Ortak Eser), İst. 2001 Ansiklopedik Sosyoloji Sözlüğü (Ortak Eser), İst. 1997 Economy and Society, An Introduction, İst. 1997 Yol Ayrımındaki Ülke, İst. 2007 Yükseköğretim Kurumlarının Bölgelerarası Gelişme Farklılıkları Açısından Önemi ve İşlevleri, İTO, İst. 1998 (Ortak Araştırma)