Diyanet İşleri Başkanlığına Açık Mektup

31

Bilindiği
gibi, Korono virüs sebebiyle
alınan yasak kararları meyanın da  65 yaş
üstünde bulunan vatandaşlara 20.11.2020 
Cuma günü saat 20.oo de başlamak üzere, her gün saat  13.oo  den
itibaren sokağa çıkma yasağı konulmuş bulunmaktadır. Alınan bu karar, 65 yaş üstündekilere
bırakınız vakit namazlarına gitmeyi, Cuma Namazına dahi gitmeyi resmen yasaklamak
manasına gelmektedir. Zira Batı İllerin de Öğle Ezanı saat 13.oo e doğru
okunmaktadır. Bu saat de yasaklar
başladığına göre, yaşlılar Cuma Namazına gidemeyecek demektir.

Bu gün, Cami de öğle Namazından sonra bu mesele cemaat arasında
konuşuldu.
Cemaat bu
hususta tereddüt için de kalmış bulunmaktadır. 
Cemaatin dediği şu; Alınan bu yasak kararına göre, biz öğle namazına ve
bu arada Cuma Namazına gelemeyeceğiz 
demektir. Şayet gözümüzü karartıp geldiğiz takdir de ise, bize 3150. Tl
ceza keserlerse ne olacak. Biz emekli maaş ile kıt kanaat geçinen insanlar
olarak, bu cezayı nasıl ödeyeceğiz. Kaldı ki bu iş sadece bir güne de mahsus
olmayıp, devamlılık arz eden bir mesele olarak görülmektedir. Bu sebeple,
huzursuzuz. Bu husus ile alakalı olarak,
böyle mühim bir mesele de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın her hangi bir
açıklaması olmayacak mı acaba, diyorlar.

Bu arada, şu hususu ifade edeyim ki,
Hükümet tarafından alınan bu yasak kararı şayet, bilerek alınmış ise, vahim bir
hata olduğu kanaatinde bulunmaktayım. Benin bildiğim AK PARTİ Hükümeti böyle
bir karar alamaz. Bunun büyük bir vebalinin olduğu hususu izahtan varestedir.
Zuhulen, alınmış bir karar ise, bunun düzeltilmesi icap etmektedir. Mesela
yasak kararı saat 14.oo de başlatılabilir.
Tabii ki, esas maksat yaşlılara Cuma Namazını yasaklamak değilse.

Bugün camiler de Korono tedbirlerine
azami derecede riayet edilmektedir. Şu hususu memnuniyetle ifade edebilirim
ki,  halılar üzerine konulan işaretlerle fiziki
mesafe uygulaması en iyi ve en güzel bir şekilde camilerde yapılmaktadır.
Ayrıca, temizlikte layık-ı veçhiyle yapılmaktadır. Hiçbir sıkıntı olmadan Cuma Namazları dâhil cemaat, bütün ibadetlerini
yapmaktadır.

Muhterem Başkanım, mühim bir mesele olarak telakki
ettiğim bu hususu cemaat namı hesabına Sizlere arz edeyim dedim. Bu husus ile alakalı
olarak açıklama yapıp yapmama takdiri sizlere ait olmakla beraber, milyonlarca
kişiyi alakadar eden, böyle mühim mevzuda bir açıklama  yapmanızın faydadan ari olmayacağı kanaatinde
bulunmaktayım. Bu vesile selam ve hürmetlerimi sunar, Cenab-ı Allah’tan hayırlı
günler niyaz ederim.