Diyalog Ama Nasıl -1

29

Diyalogda Müslümanlar açısından iki husus çok önemlidir.

1- Bu vesileyle onların Müslüman olmalarını sağlamak

2- Bu durum gerçekleşmezse bile zulümlerine engel olmak

Ülkemizde ve dünyanın değişik bölgelerinde Müslüman halklara çok zulüm edildi.

Halada değişik şekillerde bu zulüm sürmektedir.

Birçok hakları ellerinden alındı.

Sürgün edildiler.

Mağdur ve mazlum durumuna düşürüldüler.

Düşün ama konuşma çünkü ben böyle istiyorum.

İnan ama yaşama, çünkü bana göre kötü örnek oluyorsun.

Konuşursan da etliye sütlüye dokunma yanarsın.

İnancı bir suç yâda suçlu gibi vicdanlara hapsetmek

İnsanları ya din yâda dünya diye bir tercihe zorlamak

Sürekli demoklesin kılıcını ensesinde hisseden insanların

Bu kılıcı kullananlara iyi ki varsın

Allah seni başımızdan eksik etmesin

Diye bağlılıklarını bildirmeleri ne kadar doğrudur.

Yâda buna ne denilir

Siz kimden yanasınız

Yoksa tarafsız mısınız?

Peygamberimiz mescide pisleyen bedeviyi affetti ama bu sayede bedevi Müslüman oldu.

Peygamberimiz Hz Maria ile evlenmişti ama bu sayede onun kabilesiyle diyalog kurmuştu.

Bu diyalog sayesinde önce o kabile Müslümanlara düşmanlıktan vazgeçti sonrada komple Müslüman oldular.

Müslüman açısından diyalogdan dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerinden amaç bu değil midir?

Tarih boyunca Müslümanlar gerek bir birleriyle gerekse gayri müslimlerle hep diyalog dostluk ve güzel komşuluk ilişkileri içerisinde olmuşlardır.

Öyle olmasaydı İslam dini kısa zamanda Avrupa ve Afrika’nın içlerine kadar yayılabilir miydi?

Hoca Ahmet Yesevi hazretlerinin Anadolu’nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasındaki icraatlarını düşünün bunlar hep dostluk ve diyaloglarla olmuş büyük olaylardır

Eğer bugün sizin gayri müslimlerle olan dostluk ve diyaloglarınız

Bırakın onları Müslüman yapmayı

Filistin’deki zulmü engelliyorsa

Irak ve Afganistan’ın işgalini önlüyorsa

Avrupa ve Amerika’da Müslümanların terörist olarak görülmelerini engelliyorsa amacına ulaşmış sayılır.

Yok, onların Müslüman olmalarını sağlayamıyor

Zulümlerine de engel olamıyorsanız

Söyleyin bana sizin bunlarla diyalogunuz ne işe yarıyor

Müslümanlar bu konuyu parti ve cemaat taassubundan uzak aklıselim bir şekilde düşünmek zorundadırlar.

İstanbul’u fethettikten sonra Fatih Sultan Mehmet Han’ın hıristiyan halka tanıdığı inanç ve ibadet özgürlüğü o halkın

Başımızda Bizans serpuşu görmektense

Osmanlı sarığını görmeyi tercih ederim

Deme noktasına getirmişti.

Sizin gayri müslimlerle DİYALOĞUNUZ onları bu anlayışa getiriyorsa

Ne ala ne güzel

Yok, zulümlerinin artmasına sebebiyet veriyorsa

Acilen bir durun değerlendirmesi yapılmalıdır.

                                                                                 Devan edecek