Devlet İlelebet, Yaşasın Cumhuriyet

234

Devletimizin Türkiye Cumhuriyeti adı ile devamı kararının anlaşının 100. Yılı olan 29 ekim
2023 kutlu olsun. Cumhurbaşkanlığımız forsundaki 16 yıldızdan biri olan bu devletimizin hūr,
bağımsız, özgür şekliyle refah içinde ve mutlu olarak nice yüzyıllar yaşayacağı inancı ile bugünü
kutlamaktayız.
Birinci Cihan harbi yenilgisi sonucu Osmanlı devletimiz 30 ekim 1918 de Mondros Mütarekesini
imzalamıştır. Bu tarihten Büyük Taarruzun başarı ve zaferle sonuçlanıp işgalci Yunan ordusunun
İzmir’den denize döküldüğü 9 Eylül 1922’ye kadar türk milleti olarak çok büyük acılar
yaşanmış,kayıplar verilmiştir.
Mondros mutarekesinin şartları ileri sürülerek İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan askeri güçleri
Osmanlı devletimizin baş şehri olan Konstantinopolis (bu isim cumhuriyetle İstanbul olarak
değiştirilmiştir.) dahil topraklarımızda işgaller başlamıştı.İşte bundan 4 yıl 364 gün sonra (5 yıl
değil) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilan edilerek Osmanlı devletimizin küllerinden yeni genç bir
türk devletinin varlığı dünyaya ilan edilmiştir.
Yönetim şeklinin padişahlıktan çıkarılıp Türk halkının egemenliği ve demokrasiyle
yöneticiliğimizin ilan edildiği devletimizi yok edip türk milletini Anadoluya hapsederek ortadan
kaldırmak niyetlerine karşı milli mücadele meşalesi 19 Mayıs 1919 da Samsun’da yakılmıştır.
Mustafa Kemal Paşa ve aynı inançtaki bir avuç subay Türk Milletine güvenerek kurtuluş
meşalesini yakmış Amasya, Erzurum, Sivas kongreleriyle gereken desteği milletinden almıştır.
Milli mücadele hareketi her türlü engele rağmen Ankara’yı merkez seçerek 23 Nisan 1920 de
Millet meclisini açmıştır.Bu meclis istilacı devletlere karşı gereken cevabın verileceğinin
teminatı olmuştur. Milli mücadele hareketimiz 1915-1916 yıllarında Çanakkale’den geçemeyen
istilacı güçlerin 2 yıl sonra hiçbir direnç görmeden boğazları geçip baş şehri işgal ederek devleti
yok sayma niyetlerine karşı yapılan olağanüstü bir çıkıştır.Bu olağanüstü hareketin getirdiği
Kurtuluş Savaşı zaferimiz yeni Türk devletimizin de habercisidir. Bu devlet 29 ekim 1923’de
Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ilan edilmiş ve bugün 100.yılını doldurmaktadır.O tarihlerde
13 Milyon nüfus ile insanlarımız her türlü yokluğu,yoksunluğu yaşamaktaydı.Peşpeşe yaşanan
savaşlar neticesinde genç nüfus ya şehit ya gazi olmuş, köy ve kasabalarımız bu sakat,gaziler ile
daha çok yaşlı erkeklerin ve çoğunlukla kadınların yaşadığı yerlere dönüşmüştü.Hastalıklar ve
salgınlar halkımızın ayrı bir sorunuydu.Toplu iğnenin bile yapılamadığı, eğitim ve öğretim
kurumlarının çok çok yetersiz oluşu sebebiyle halkımızın cehaleti mutlaka öncelikli giderilmesi
gereken bir husustu.Osmanlı döneminde sultan 2.Mahmud ile başlayan yenileşme hareketlerinin
devamı ile devleti ileri devletler seviyesine getirecek reformlara ihtiyaç vardı.İşte yeni devletimiz
cumhuriyetle birlikte M.Kemal ATATÜRK önderliğinde azimli,akıllı ve ilmin rehberliğinde
çalışmalar yaparak kısa sürede mucizeler yaratmıştı.Eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye,
ulaşımdan adalete, her alanda önemli ilerlemeler sağlanarak bu günlere gelinmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti devletimiz bu sayede bugün bölgenin güçlü ve önemli ülkelerinden
biridir.Devletin dirliği milletin birliği için çalışan başta kurucu devlet başkanımız Gazi
M.Kemal Atatürk olmak üzere bu amaca emek vermiş olan her insanımızı şükranla , rahmetle ,
minnetle anarız.Ülkemizin Türkiye yüzyılı olarak ilan edilen önümüzdeki yüzyılda daha da
güçlü ve insanlarının mutlu, huzurlu ve güven içinde yaşadığı ülke olacaktır.
Bu duygularla Türkiye Cumhuriyeti devletimizin ilelebet yaşaması, dilek ve duası ile.