Dediler Kerbela’dır

183

Hz. Peygamber torunu Hz. Hüseyin için “Cennet gençlerinin efendisi” buyurmuştur. Bu satırlar İmam Hüseyin’in aziz hatırasına yazılmıştır. Resul-ü Ekrem ve Ehl-i Beytine selam olsun.

On dört asır ağlarım

Bu nasıl bir saladır

Yüreğimi dağlarım

Dediler Kerbela’dır

Ümeyyeçocukları (Emeviler)

Kin kustu mızrakları

Fırlattı yay okları

Dediler Kerbela’dır

Cennet’te Fatma ağlar

Aklara siyah bağlar

Melekler yürek dağlar

Dediler Kerbela’dır

Vuruldu Ali Ekber

Bebekti Ali Asger

Ses ver Allahu Ekber

Dediler Kerbela’dır

Hüseyin Ahh Hüseyin

Zırhlı libaslar giyin

Geride kaldı neyin

Dediler Kerbela’dır

Fırat kan doldu o gün

Gök ve gün soldu o gün

Çöl kızıl oldu o gün

Dediler Kerbela’dır

Buz akar su içilmez

Yetmiş şehit geçilmez

Otlar gibi biçilmez

Dediler Kerbela’dır

Bu ümmetin yiğidi

Vuran namert el idi

Atlar çiğner şehidi

Dediler Kerbela’dır

Muhammed senin deden

Baş ayrı ayrı beden

Kıydılar sana neden

Dediler Kerbela’dır

Emanetin Zeynel’di (Zeynel Abidin)

Ehl-i Beytten bir eldi

Yesevi’den dil (gönül) geldi

Dediler Kerbela’dır

Özden Muharrem bugün

Ehl-i Beyt-i yaz hergün

Unutulmasın o gün

Dediler Kerbela’dır

28. Temmuz. 2023

(10 Muharrem)

Saygı ve Dostlukla