Çocukların Kendi Benliklerinin Oluşumuna Katkı

73

Çocuğun kendi öz benliğini kazanması çocukluğunu geçirdiği çevre, aile ortamı ve yaşadığı hayattan alabildiği mutluluk, huzur, öğrenme, sevme, olumsuz ama nefret çok önemlidir. Çocuğumuza aileleri olarak bunları vermeye çalışmalıyız. Her ortamda iyiye güzele yönlenebilmeli. Onları ayırt edebilecek görüş açısına sahip olabilmelidir. Bu etkenler çocukta başarıyı tetikleyecektir. Bu da kendine güven benliğinin oluşumunu getirecektir. Genel olarak eğitim ön plana çıkmaktadır. Eğitim çocuğun yeteneklerinin ortaya çıkmasına, çevreye olan sevgi ve saygının belirginleşmesine, aile ortamının sıcaklığını sarmasına yararlı olacaktır.


Aileler bu şartlar altında çocuklarına neler vererek eğitimine ve olgunlaşmasına yardımcı olabilirler? Bunlar nelerdir nelere dikkat etmelilerdir?


a- Duygularınızı paylaşınız, Sizi anne ve baba olarak görmesinin yanı sıra arkadaş olarak ta görebilmeli


b- Çocuğunuzun değer yargılarına saygı göstermek ona değer verdiğinizi hissettirmek, Çocuğunuzun fikirlerinin de ne kadar doğru ve değerli olduğunu hissettirebilmek


c- Şartsız sevgi ve saygı göstermek,


d- Bazı davranışlarının hatalı olabileceğini hissettirmek. Karşılıklı isteklerinizi paylaşabilmek Çocuğunuzun ondan ne istediğinizi bilmesini sağlar. İstekleri ona açıkça belirtmek, ondan ne istediğinizi anlamasını kolaylaştıracaktır.


e- Dinlemeyi ve dinletmesini öğretmek. Çocuğun algılama kabiliyetlerini artırıcı rol oynayacaktır.


f- Ailenin önemli bir ferdi olduğunu hissettirmek. Ailede paylaşma ve ortak karar alma olgusunu güçlendirecektir.


g- Çocukla belli sürelerde yalnız kalarak ona önemli olduğunu hatırlatmak


h- Çocuğun kendi başına bir şeyler yapabileceğini göstermek için bazı şeyleri kendi başına yapmasına izin vermek


i- Çocuğun tercihlerine saygı göstermek.


j- Sevginin fiziksel olarak gerçekliliğini göstermek


k- Ailenin dışında saygı gösterilecek toplumun diğer üyelerinin de en az ailesi ve kendi kadar önemli olduğunu göstermek


l- Anlatımlarda çocuğun kafasını karıştıracak çelişkili cevaplardan kaçınmak


m- Çocuğu kendi eşyalarının olduğunu bunlarla ilgili tasarrufun ve düzenin yaşantının bir parçası olduğunu göstermek


n- Çocuğun özel eşyalarına saygı göstermek


o- Çocuğun Yeteneklerini Kabul Etmek Her yeni beceri ve başarı, onun yetenekli olduğu düşüncesini kuvvetlendirmektedir.


p- Çocuğun varlığının aile içinde önemli olduğunu hissettirmek ve varlığının önemli olduğunu hissettirmek.


r-İçine kapanık tavırlar gösterdiğinde yardımcı olabilmek


t-Konuşurken ona değer verdiğinizi hissettirmek ve onunda düşüncelerinin değerli olduğunu hissettirmek


Aileler çocuklarının hayatları boyunca mutlu hayat dolu olarak yetiştirmek istiyorlarsa, onların kendilerince önemli olduklarına inandıkları değerleri ortaya çıkararak çocukları üzerinde olumlu gelişimleri sağlamak üzere üstüne düşen görevleri her zaman yapar olmalılar.


Çocuklarımızın da ilerde bizim gibi huzurlu mutlu bir aile yapısına kavuşabilmeleri anne ve babalar için çok önemli olmalıdır. Bunu başarmak anne ve baba için aslında çok kolaydır.


Ebeveynler kendi çocukluklarında mutluluk duydukları olaylar ile kötü anıları, çok iyi analiz edip çocuklarının bunları tekrardan yaşamalarını istememeleri, çocukları için iyi bir örnek davranış olacağı unutulmamalıdır.