Ceza Hukuku Sınav Soruları

36

OLAY-1         : Polis memuru olarak görev yapan A, küçük
ancak son derece işlek bir kuruyemiş dükkânı sahibi olan B’yi tehdit ederek B’ye
ait kuruyemiş dükkânının değerinin yirmide biri kadar bir bedelle kendisine
devrini sağlamıştır. Devir işleminin gerçekleşmesinden sonra A, B’yi tamamen
pasifize etmek için B’nin bir terör örgütü üyesi olduğunu iddia ederek B
hakkında soruşturma başlatılmasını ve bu soruşturma kapsamında da B’nin tutuklanmasını
sağlamıştır. B, 6 ay tutuklu kaldıktan sonra terör örgütüyle bağı olmadığı
anlaşılmış ve tahliye edilmiştir.

 

Soru-1           : Olayda hangi suçlar kim/kimler
tarafından işlenmiştir?

Soru-2           : A’nın kamu görevlisi olmaması
durumunda suç türünde veya niteliğinde bir değişiklik meydana gelir mi?

 

OLAY-2         : Jandarma uzman erbaş olarak görev
yapan S, bir organize suç örgütü lideri olan P ile yakın ilişki içerisindedir.
Jandarma tarafından P hakkında bir adli soruşturma başlatılacaktır.
Soruşturmadan haberdar olan S, derhal soruşturmayı P’ye haber verir ve haberi
alan P yurt dışına kaçar. P’nin yurt dışına kaçması sonucu P hakkında
başlatılan soruşturma akamete uğrar.

 

Soru-1           : Olayda hangi suçlar kim/kimler
tarafından işlenmiştir?

Soru-2           : S’nin kamu görevlisi olmaması
durumunda suç türünde veya niteliğinde bir değişiklik meydana gelir mi?

 

OLAY-3         : X, bir kamu kurumunda memur olarak
çalışmaktadır ve görev yaptığı kamu kurumunun faaliyetleri kapsamında sürekli
yurt dışına göreve gitmektedir. X’in en fazla faaliyet gösterdiği ülke Ş
ülkesidir. X, görevi gereği fiili bir dokunulmazlığa sahiptir. X, sahip olduğu
bu dokunulmazlığın verdiği güvenle ve tamamen görev yaptığı kurumun imkânlarını
kullanarak kendi nam ve hesabına Ş ülkesine sürekli silah götürmekte bu silahları
Ş ülkesindeki örgütlere satarak gelir elde etmektedir. X, ayrıca Ş ülkesinden
çok ucuza akaryakıt almakta ve bu akaryakıtı kamu görevinin verdiği imkânları
kullanarak tamamen kayıt dışı bir şekilde ülkeye getirmekte ve ülke sınırları
içerisinde satarak gelir elde etmektedir. X’in faaliyetlerinin ortaya
çıkmasıyla birlikte X, görev yaptığı kurum tarafından açığa alınır ve hakkında
hem adli hem de idari soruşturma başlatılır.

 

Soru-1           : Olayda hangi suçlar kim/kimler
tarafından işlenmiştir?

Soru-2           : X’in kamu görevlisi olmaması
durumunda suç türünde veya niteliğinde bir değişiklik meydana gelir mi?

 

OLAY-4         : Karayolları Müdürlüğü’nde memur
olarak görev yapan F, kurum tarafından tahsis edilen görev aracıyla mesai
saatleri dışında korsan taksicilik yapmakta ve bu şekilde gelir elde
etmektedir. F, bu görev aracını hafta sonları üçüncü şahıslara kiraya vermekte
ve bu şekilde de ayrıca gelir elde etmektedir.

 

Soru-1           : Olayda hangi suçlar kim/kimler
tarafından işlenmiştir?

Soru-2           : F’nin kamu görevlisi olmaması durumunda
suç türünde veya niteliğinde bir değişiklik meydana gelir mi?

 

 

 

OLAY-5         : L, bir devlet okulunda öğretmenlik
yapmaktadır. L, bir yazılı sınav esnasında Ö adlı öğrenciyi kopya çekerken
yakalar ve derhal bir tutanak tutarak durumu idareye bildirir ve Ö’yü disipline
sevk eder. L’nin görev yaptığı okulun müdürü M ile Ö’nün ailesinin ikili
ilişkileri kuvvetlidir. M, Ö’nün ceza almasının önüne geçmek için L tarafından
tutulan tutanağı imha eder. Ö’nün sınıfından iki öğrenciye de baskı kurarak bu
öğrencilerden Ö’nün kopya çekmediği şeklinde yazılı ifade alır. M’nin bu
eylemlerinden haberdar olan L, M’ye kendisini İlçe Müdürlüğü’ne şikâyet
edeceğini söyler. M, daha önce davranır ve L’nin Ö adlı öğrenci hakkında sahte
tutanak düzenlediği ve Ö’yü haksız olarak disipline sevk ettiği iddiasıyla L’yi
İlçe Müdürlüğü’ne şikâyet eder. M, okulda kendisine yakınlığıyla biline R adlı
öğretmeni de bu iddialarına tanık gösterir. L öğretmen, hakkındaki asılsız
iddia nedeniyle açığa alınır.

 

Soru-1           : Olayda hangi suçlar kim/kimler
tarafından işlenmiştir?

Soru-2           : M, L ve R’nin kamu görevlisi
olmamaları durumunda suç türünde veya niteliğinde bir değişiklik meydana gelir
mi?

 

 

            Sınav süresi 90 dakikadır. Soruları,
soru kâğıdındaki sıralamayı esas alarak cevaplamalısınız. En fazla bir adet ek
cevap kâğıdı kullanabilirsiniz.

 

            Başarılar dilerim!