Büyük Türk Milleti

40

 

Bu devlet, mayası ilahi rıza teknesinde tutulmuş, hamuru şehit kanları ile yoğrulmuş büyük bir devlettir. Çok hassas bir jeopolitiğe sahip olan bu kutsal vatan topraklarında kıyamete kadar varlığımızı koruyabilmemiz maddi ve manevi alanda kuvvetli olmamıza bağlıdır. Bu da ancak milli ve manevi değerlerimize bağlı, devlet, vatan, millet, bayrak aşkıyla yanan ilim ve ahlakla mücehhez bir nesil yetiştirmekle mümkündür. Bu güne kadar devam eden eğitim ve öğretimde gafletin, dalaletin, ihanetin kalın izlerine rastlıyoruz. MEB Ömer Dinçer Arif Nihat Asya’nın bayrak şiirini yasaklıyor, nasıl bayrak aşkıyla yanan bir nesil yetiştireceğiz.

Türk Milletinin dili, dini mukaddes aile yapısı insanı insan yapan maddi ve manevi değerleri tahrip edilmektedir.

Kutsal vatanımız sessiz sedasız işgal edilmektedir. Dış güçlerin Türk milletini bölmek ve mukaddeslerini ortadan kaldırmak Hıristiyanlaştırmak için yaptıkları çalışmaları destekleyen içerdeki hainler zinayı serbest bırakarak tarihi bir suç işlemişlerdir. 

Olay medeniyetler ittifakı şeklinde takdim edilmektedir. Medeniyetler ittifakına zulmün fitnenin ve insanı insan yapan yüksek değerlerden soyutlayan ahlaksızlığın karanlığından değil yüksek ahlakın, adaletin aydınlığında gidilir oysa yükselen feryatlar ve işaretler zulmü taç edinmiş bir medeniyetin çöküşünü haber vermektedir.

Ölüm önlenemez doğum engellenemez insanlar bulundukları teknik basamağa maddi alanda baş döndürücü gelişmelere rağmen insanlık büyük çelişkiler içindedir. Dünyanın en büyük imparatorluğu olan aile çökmekte manevi ve ahlakı bunalım bütün dünyayı sormaktadır. Bu günkü medeniyet yeryüzünde Allah’ın halifesi kâinatın en seçkin ve şerefli misafiri olan insanın yaratılış gayesini dikkate almadan yola çıktığı içindir ki;

Hürriyet ararken köleliğin,

Adalet ararken zulmün,

Mutluluk ararken bunalımın

Muhabbet ararken kin ve nefretin ağlarına düşmüştür.

Bu gün köhnemiş, çürümüş ve çökmeye yüz tutmuş bu medeniyet can çekişirken öte yanda adına sessiz harp diyebileceğimiz kültür savaşı bütün şiddetiyle devam etmektedir. Bu yolda saldırganların safında yer alarak Türk Milletinin tarihi milli ahlaki kültür değerlerine karşı savaş açan gafillerin ve hainlerin davranışı ibret vericidir.

Bu gün Türk Milleti içte ve dışta çok büyük bir fitne ile karşı karşıyadır. Müslüman Türk Milletini, Alevi-Sünni, Kürt-Türk diye bölerek ülkemiz üzerinde emellerini gerçekleştirmek isteyenler er geç hüsrana uğrayacaklardır.