Bunları Bilmek Gerek…

256

İslam Dininin Peygamberi Hz. Muhammet’i felsefi anlamda tanıyamazsanız; Yüce Yaratandan Aldığı ilk mesaj ‘’OKU’ kavramını içselleştiremezseniz; peygamber olarak doğduğu toplumunda verdiği nitelikli mücadeleyi sorgulayarak kavrayamazsanız; yıllar sonra Emevi Din anlayışını ‘’DİN’’ edinirseniz Devlet olarak Millet olarak fert olarak aşağıda vereceğim acıklı durumu yaşarsınız; Devlet olarak çağın arkasına düşer Tarihin çöplüğünde yerinizi alırsınız:

*

-1600’lü yıllarda Osmanlıda Hızır peygamberin sağ olup olmadığı tartışılıyordu…

Avrupa’da Gueriche ilk jeneratörü;

Thomas Savery de ilk buharlı makineyi yaptı…

*

-1600’lü yıllarda Osmanlıda Hazreti peygambere saygı olsun diye “Sallallahu aleyhi vesellem” demenin gerekip gerekmediği tartışılıyordu…

Avrupa’da Pascal, ilk hesap makinesini;

Newton, yerçekimi yasasını buldu…

*

-1700’lü yıllarda Osmanlıda Hz. peygamberin anne ve babasının mümin kabul edilip edilmeyeceği tartışılıyordu.

Avrupa’da Newton, ”Optik” adlı kitabını yayımladı.

Volta, ilk elektrik bataryasını yaptı…

*

– 1700’lü yıllarda Osmanlıda firavunun imanla ölüp ölmediği tartışılıyordu…

Avrupa’da J.Watt, uzun süreli çalışan buharlı makineyi yaptı;

Montgolfier kardeşler ilk uçan balon yolculuğunu gerçekleştirdiler…

*

– Osmanlı bu yüzyıllarda Muhyiddin Arabî’nin Şeyh-i Ekber (Büyük Şeyh) kabul edilip edilmeyeceğini tartışırken;

Avrupa’da Trevithick, ray üzerinde giden ilk treni (1804) yaptı…

*

-Bu yüzyıllarda Osmanlı kahve ve tütünün haram olup olmadığını tartışırken;

Avrupalı stetoskobu ( Kalp ve akciğer dinleme cihazı,1816) bulmuş;

Ampère, elektrik akımını ölçen ampermetreyi yapmış,

Faraday, elektromanyetik kuramları geliştirmişti…

*

-Bu yüzyıllarda Osmanlı ezanı güzel sesle okumanın gerekli olup olmadığını tartışırken;

Avrupalı Londra’da ilk yer altı trenini (metro) (1863) yapmış,

Plante, kurşunlu akümülatörü(1859),

Graves Otis ise asansörü bulmuştu…

*

– Bu yüzyıllarda Osmanlı medresesi Yezit’e lanet etmenin gerekip gerekmediğini tartışırken;

Batı’da Cooke ve Wheatstone ilk elektrikli telgrafı buldu…

*

– Kanuni’den sonra yozlaşmaya başlayan Osmanlı medresesi türbelerin ziyaret edilip edilmeyeceğini tartışırken;

Batı’da Lavoisier (1781) kimyaya nicel yöntemleri yerleştiriyor, kütlenin korunumu yasasını buluyordu.

*

– Bu tarihlerde Osmanlı medresesi, kandillerde toplu olarak namaz kılınıp kılınamayacağını tartışırken;

Batı’da Avogadro Birleşen Hacim Oranları Yasası’nı buluyor (1811) ve kimyada yeni bir çığır açıyordu..

*

– Yozlaşan ve gittikçe geriye giden medrese “Selamlaşırken eğilmeli mi?” gibi (!) çok önemli bir soruya yanıt ararken;

Batı’da J.J. Thomson atomun yapısındaki elektronları keşfediyordu…

*

Günümüze gelince:

– Batı 25 Aralık 2021 tarihinde James Webb Uzay Teleskobunu uzaya gönderdi. Bu teleskopla 13,5 milyar ışık yılı uzağı, yani evrenin ilk yıldızlarının oluştuğu zamanı görmeyi olanaklı kılacak.

*

Bizde ise;

Taharetlenme sırasında orasına su kaçınca oruç bozulur mu bozulmaz mı? Polemiği içerisinde…

Değişen bir şeyin olmadığı görülmekte…

*

Unutma;”Kalp İMAN mahalli olduğu gibi beyin de İLİM mahallidir.

İlmi ve aklı devreye sokamayan kişi hiç bir şey üretemez’’.