Bir Türlü

47

Saldık sürüleri taze çayıra,
Bizi belalardan Allah kayıra,
Bu gece gördüğüm düşü hayıra
Yormasam bir türlü, yorsam bir türlü.

Nakıs adam hesap eder dirhemi,
İnanmazsan bir dene de gör hemi,
Yürek yarasına ödünç merhemi,
Sürmesem bir türlü, sürsem bir türlü.

Dinle sen de gün görmemiş yalanı,
Milletin malını tonla çalanı,
Memlekette uygulanan talanı,
Görmesem bir türlü, görsem bir türlü.

İtibar yok okuyana, yazana;
Şimdi kulak veren var mı ozana,
Siyaset denilen kirli kazana,
Girmesem bir türlü, girsem bir türlü.

Yaşananlar imtihan mı bela mı?
Ya küfürdür ya beddua kelamı,
Böyle densizlere Allah selamı,
Vermesem bir türlü, versem bir türlü.

Taneye karışmış saman ile sap,
Can derdinde koyun, et ister kasap;
Türklüğe ihanet edene hesap,
Sormasam bir türlü, sorsam bir türlü.