Bir insanın bilgisi, onun doğruyu arama azmiyle ölçülür. – Confucius

82