Bir Başka Âlem

51

Ne  bahçede  gerçek  mahsul  yetişir ,

Ne  köyümde  artık  keklik  ötüşür ,
Vatanımı  uyuz  itler  bölüşür ,
Baştakiler  ise  başka  bir  âlem!
.
Durum  pek  hoş  değil  öyle  gözükür ,
Bozkurt  yurtlarım da  çakal  tepişir.
Sevgi  sahteleşmiş, çıkar  pekişir ,
Gönüldaş  hukuku  bir  başka  alem!
.
Her  gün  bir  kaç  şehit  haberi  gelir ,
Müsebbipler  ise  malı  götürür.
Hainlerle  ”megri megri ”  diyenler ,
Şu  iki  yüzlüler  başka  bir  âlem!
.
Türk’e  Atatürk’e  düşman  oldular ,
Hak  deyip te  hakkımızı  çaldılar.
Milleti  çözdüler, zengin  oldular ,
Saltanat  sürenler  bir  başka  alem!