Berat Kandili 2012

56

Berat gecesi Şaban ayının 14 ünü 15 ine bağlayan gecedir.

Kadir gecesinden sonra en faziletli gecedir.

Berat: Hüküm mağfiret rahmet ve af manalarına gelir.

Hadisi şerifte bu gecenin özellikleri şöyle belirtilir.

“Bu gece bir sene içerisinde doğacak ve ölecekler yazılır.

Rızıklar indirilir.

İbadetler Allah (cc) arz edilir”

Başka bir hadiste

“Allah (cc) sene içerisinde olacak bütün işlerin hükümlerini bu sene verir

Depremler, yangınlar, savaşlar vs

Onları tatbik edecek meleği de Kadir gecesi görevlendirir

Bu gecenin rahmet ve mağfiret adını alması da

Yapılan duaların kabul edilmesi,

Günahların mağfiret olunması,

Müslümanların umumi affa uğramaları sebebiyledir

Bir başka hadiste

Gecesinde namaz kılınız, gündüzünde oruç tutunuz

Zira Cenabı Hak bu gece güneşin batmasıyla

Dünya semasına rahmet nuruyla tecelli edip şöyle buyurur

Yok, mu benden af dileyen onu affedeyim,

Yok, mu rızık isteyen onu rızıklandırayım,

Yok, mu bir sıkıntıya uğrayan

Sıkıntısını ondan gidereyim.

Yok, mu şöyle yok mu böyle diye

Tanyeri ağarıncaya kadar ilahi hitaba devam eder

Peygamberimiz bu gecede dua etseler bile

Allah(cc) ın yüzüne bakmayacağı insanları da bildirmiştir.

1 – Allah(cc) ortak koşanlar

2-   Kinciler.

3 – Kibirliler

4 – Ana ve babasına asi olanlar

5 – Katiller

6 –  Hısım ve akrabayla ilişiği kesenler

7 – Zina ve içkiye devam edenler

8 – Allah(cc) emirlerinden sürekli uzak duranlar

Bu insanlar hatalarının farkına varıp tövbe ederlerse affolunurlar

Bu geceyi nasıl değerlendirelim

1 – Kaza namazı kılalım

2 – Teheccüd namazı kılalım.

3 – Kur’an-ı Kerim okuyalım.

4 – Zikir yapalım.

5 – Geride bıraktığımız hayatımızın muhasebesini yapalım.

Kar da mıyız zararda mıyız?

Cennete mi yakınız cehenneme mi?

Berata erenlerden olmak temennisiyle..

Geceniz nurlu,

Gündüzünüz aydınlık olsun.

Kalbiniz iman

Cebiniz helalinden para

Eviniz huzur dolsun

                              ÂMİN