Benzerlik

69

Ülkemizde acayiplikler devam ediyor. Bu yaşadıklarımız 1400 yıl
önceki Arabistan’ı hatırlatıyor. İşin garibi bunu yapanlar modernizmi
savunuyor, batılılaşmayı kendilerine mefkure edindiklerini söyleyenler.

İslamiyetin doğuşunun ilk yıllarında o günkü Müslümanların ne
eziyetler çektiğini biliyorsunuz. Onca zaman geçmesine rağmen günümüz
Türkiye’si ile 14 asır önceki Arabistan arasındaki benzerliklerin
varlığını üzülerek izliyoruz. Bunlardan biri o günkü inanmayanlar
ölülerini defnederken alkışlarla ve ıslıklara uğurlarmış, tıpkı bizdeki
bazı kesimlerini günümüzde yaptığı gibi…

Bu benzerlik o kadar önemli değil, herkes cenazesini istediği gibi
defnedebilir. Bizim asıl üzerinde durmak istediğimiz o günkü ilk
Müslümanlarla günümüzdeki bazı Müslüman grupların yaşadıkları
dramlardır.

O günlerde İslamiyeti arzuladıkları gibi yaşayamayanlar o denemin
Habeşistan hükümdarı Necaşi’nin kendisi Müslüman olmamasına rağmen
Müslümanlara din hürriyeti tanıması nedeniyle ülkelerini terk edip
Habeşistan’a göç etmeleri ile günümüzde ülkelerinde inandığını
yaşayamayan bazı önemli meslek sahipleri ile üniversite öğrenimi yapmak
isteyen başörtülü öğrencilerin Avrupa’ya veya bazı yabancı ülkelere
gitmek zorunda kalmaları ile arasında fark var mı dersiniz?

O zamanlarda da dinini yaşamak isteyenler ülke değiştirmek zorunda
kalmışlardı. Bu günde yukarıda ifade ettiğimiz gruplar yapmak
istedikleri faaliyetleri sürdürebilmek için başka ülkelere girmek
zorundadırlar. Üstelik o zaman orada Müslümanların sayısı yok denecek
kadar azdı. Bugün ise durum tam tersi, ayrıca o gün Arabistan da
mutlakiyete dayalı bir yönetim şekli, ülkemizdeki rejimin adı ise
demokrasi, o zaman orada çoğunluk azınlığa tahakküm ederken bu gün
burada azınlığın çoğunluğa tahakkümü var.

Yeni Anayasa tartışmaları başlarken, günümüzde dindarlığın tehlikeli
boyutlara ulaştığını söyleyenler ve bundan rahatsız olanlar gerçekten
buna inanıyorlar mı? Bunlar hakikaten samimiler ise ülkenin geleceği
adına endişe ediyorlarsa hep başörtülüleri sayacaklarına çıkıp bir
baksınlar, modernizmin getirdiği plajlara, gazinolara ve diğer çeşitli
eğlence mekanlarının sayısını on yıl öncekilerle mukayese etsinler. O
zaman görecekler ki böyle bir tehlike yok, rahat olsunlar.