Aydınlar Ocağı’nın Kuruluşu ve Yaptığı Faaliyetler

59

1960 – 1970 yılları arası, Türk Milliyetçilerinin bir araya gelerek hizmet vermeleri devrine rastlamakta. Bu yılların puslu, pusamıklı ve kargaşalı günlerinde güç ve fikir birliğine büyük ölçüde ihtiyaç duyulmaktaydı. Bu ihtiyacı karşılayacak güçlü bir kuruluş yoktu. Bu bakımdan, bu boşluğu doldurmak için bir araya gelinerek bir durum değerlendirmesi yapılmış ve bir fikir kuruluşunun oluşturulması düşüncesi ağırlık kazanmıştır. Yapılan bir takım yeni müzakerelerden sonra bu oluşturulacak kuruluşun Aydınlar Ocağı adını alması ve dernek statüsünde çalışması uygun bulunmuştur.

Aydınlar Ocağı, Türk ilim, fikir ve iş hayatının önde gelen çelik yürekli mücadele ve inisiyatif gücü yüksek 56 kişiden oluşan Kurucular Kurulu tarafından İstanbul’da 14 Mayıs 1970 tarihinde resmen çalışmalara başlamıştır.

Şimdi pek çoğu Hakkın rahmetine kavuşmuş Kurucular Kurulu şu isimlerden oluşmuştur: Ekrem Hakkı Ayverdi, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Nihat Sami Banarlı, İbrahim Kafesoğlu, Ekrem Kadri Unat, Oktay Aslanapa, Sait Bilgiç, Yusuf Keçecioğlu, M. Fazlı Akkaya, Ahmet İman, Hakkı Cengiz Alpay, Fethi Gemuhluoğlu, Muharrem Miraboğlu, Suat Vural, Muharrem Ergin, A. Selçuk Özçelik, Nahit Rıfkı Dinçer, Ahmet Kabaklı, S. Necmettin İşli, Nuri Mugan, Cevat Babuna, İsmail Ekim, Faruk Kadri Timurtaş, İsmail Hakkı Uğur, Mustafa Köseoğlu, Sabri Ülker, Süleyman Yalçın, Sabahattin Zaim, Ayhan Songar, Nazım Nihat Bozkurt, Alaeddin Ertüzün, Nihat Keklik, Refik Özdek, Fevzi Sevgili, A. Mahzar Özman, Sabahattin Topbaş, Kemal Eraslan, Salih Tuğ, Necati N. Bozkurt, Asaf Ataseven, Necmettin Hacıeminoğlu, Faik Tan, Yusuf Dönmez, Özcan Bolcan, Mustafa Kafalı, Erk Yurtsever, Erol Tunalı, Altan Deliorman, Metin Eriş, Aykut Fevzi Şireli, İ. Alev Arık, Abdurrahman Çelik, Arif Özkök, Türkay Tüdeş, Osman Fikri Sertkaya, Rüknettin Tözüm.

Kuruluş tarihinden bugüne kadar, Tüzüğüne bağlı olarak “milli kültür ve şuuru geliştirmek suretiyle, Türk Milliyetçiliği fikrini yaymak, milli bünyemizi sarsan fikir buhranı ve mefhumlar anarşisi ile mücadele ederek milli varlığımızı meydana getiren unsurları yaşatıp kuvvetlendirmek” gayesinden en ufak bir sapma göstermemiştir. Aydınlar Ocağı, bu hedefine ulaşabilmek için yoğun bir faaliyet alanı, ilmi seminer, anma toplantısı, kurultay, şura ve diğer ilmi toplantılarla ülkemizin ilim ve kültür hayatına büyük katkılarda bulunmuştur. Bu açıdan adeta bir okul görevini üstlenmiştir.

Bu arada, sadece İstanbul ile sınırlı kalınmayarak, başta Ankara olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında faaliyetlerde bulunarak Türk kamuoyunun ülke meselelerinde fikir ve düşünce sahibi kılınmasına yardımcı olunmaya çalışılmıştır. Kırk seneyi aşkın bir süredir eksilmeden, yıkılmadan, yılmadan, yorulmadan, azalmadan bir vazife idraki içinde ve kaderin aramızdan çekip aldığı dava adamlarımızın kaybına rağmen, çalışmalar hiç sekteye uğratılmadan sürdürülmüştür.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra, Türk Cumhuriyetlerine, daha sonra Yugoslavya’nın bölünmesinden itibaren Makedonya, Kosova, Bosna Hersek gibi ülkelere kültür ağırlıklı geziler düzenlenerek buralar yakından görülmüş ve bir takım temaslar sağlanmıştır. Türk Cumhuriyetlerinden üniversite ağırlıklı heyetler Türkiye’ye davet edilmiş, Türkmenistan, Başkurdistan heyetleri ile Aydınlar Ocağı arasında kültür protokolleri imzalanmıştır. Ayrıca Saraybosna’nın Eskişehir Belediyesi ile Fatih Belediyesinin kardeş belediye olmaları hususunda girişimlerde bulunulmuş ve kardeş belediye olunması belediye meclislerinin kararıyla kabul edilmiştir.

Aydınlar Ocağı, günlük siyasetin daima dışında olmuş ve her konuda ilmi ölçülere bağlı kalmış, her zaman devletin ve milletin yanında yer almıştır. Asıl görevini; milletine, millet fertlerine, ülkemizin yetişkin insanlarının ilim, fikir, kültür ve sanat sahasındaki düşünce ve görüşlerini aktarmak suretiyle yapmıştır.

 

Aydınlar Ocağı, zaman zaman kendi üyeleri ile de sohbet tarzında toplantılar yaparak üyelerinin düşünce ve fikirlerinden istifade etmiş, Hakkın rahmetine kavuşmuş mensupları için de her sene Ramazan ayı içinde gerekeni yapmış ve yapmaya devam etmektedir.

Aydınlar Ocağı’nın en önemli çalışma alanlarından biri de yayın faaliyetlerinde bulunmasıdır. Bu yayınlar ülkemizde büyük bir boşluğu doldurmaktadır. Bu yayınlardan en önemlileri şunlardır:

 • 9 Soru ve 9 Cevapta Ermeni Sorunu,
 • Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey,
 • Türk Kültüründe Hoşgörü,
 • İstanbul’dan Trabzon’a ( 25. Şura ),
 • İstanbul’da Adıyaman’a ( 24. Şura ),
 • Suriye’nin Etnik Yapısı,
 • Yunanistan’ın Etnik Yapısı ve Türk Yunan İlişkileri,
 • Milli Mutabakatlar,
 • Doğu Türkistan’da İnsan Hakları İhlalleri,
 • 21. Asra Girerken Çağdaşlaşma,
 • Demokrasi ve İnsan Hakları,
 • GAP, Ortadoğu ve Su Meselesi,
 • İslamiyet, Millet Gerçeği ve Laiklik,
 • Sosyo-Ekonomik Açıdan Ortadoğu Bölgesinde Gıda Güvenliği,
 • Milli Kültür Politikasındaki Yanlışlar,
 • Türk Dili ve Milli Bütünlüğümüz,
 • Mehmet Akif’i Anlatıyorlar,
 • Din ve Vicdan Hürriyeti,
 • Yabancı Dille Eğitim ve Öğretim Meselesi,
 • AT’nin Cevabı ve Yeni Alternatifler,
 • Türk – Yunan Münasebetleri ve Ayasofya Meselesi,
 • 150. Yılında Tanzimat ve Doğurduğu Sonuçlar,
 • İslamiyet ve Millet Gerçeği,
 • Dış Borç ve Türk Ekonomisinde Özelleştirme,
 • Muhafazakarlık Nedir? Ne Değildir?,
 • Nüfus Planlaması ve Türkiye’nin Gerçekleri,
 • GAP ve GAP’ın Doğuracağı Sonuçlar,
 • Ermeni Meselesi,
 • Milliyetçiler III. Büyük İlmi Kurultayı Kararları,
 • Üniversiteler Yasa Tasarısı Hakkında Görüşler,
 • Türkiye’nin Sosyo – Kültürel ve Ekonomik Meseleleri,
 • Türkiye’de Sanayileşme Meselesi,
 • Türkiye’de Hukuk Çıkmazı,
 • Siyasi İstikrar ve Topyekün Kalkınma,
 • Türkiye’nin Bugünkü Meseleleri,
 • Türkiye’nin İç ve Dış Güvenliği,
 • Güçlü Hükümet İhtiyacı,
 • Üniversite Reformu,
 • Toprak ve Tarım Reformu,
 • Milli Basın Meselesi,
 • Yeni Bir Yüzyıla Girerken Türk İslam Sentezi Görüşünde Meselelerimiz 1, 2, 3.

Yurt içinde ve yurt dışında, özellikle üniversitelerin olduğu şehirlerde Aydınlar Ocaklarının kurulması yönünde büyük bir hassasiyet gösterilerek bu şehirlerde de yeni ocakların tütmesi sağlanmış ve şu anda sayıları 41 i bulmuştur. Bunlar başta Ankara olmak üzere Kocaeli, Bursa, Konya, Adana, Afyon, Alanya (Antalya), Antalya, Amasya, Anadolu (İstanbul), Aydın, Avrupa Yakası (İstanbul), Balıkesir, Bandırma (Balıkesir), Çanakkale, Çorum, Darıca           (Kocaeli), Erzurum, Harput (Elazığ), Hatay, Iğdır, İnegöl (Bursa), Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kütahya, Malatya, Manisa, Mimar Sinan (Adıyaman), Mustafa Kemal Paşa (Bursa), Niğde, Nizip (Gaziantep), Ondokuz Eylül (Giresun), Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ ve Trabzon, New York ve Kosova’dan meydana gelmektedir. Daha başka Ocakların doğması için de gayretler sarf edilmektedir.

Aydınlar Ocakları senede 2 kere değişik şehirlerde Aydınlar Ocakları Şuraları düzenlemekte, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler bu şuralarda görüşülmektedir. Aydınlar Ocakları 36. Büyük Şurası 2011 yılının Nisan ve Mayıs ayında Ordu Aydınlar Ocağı’nın ev sahipliğinde Ordu’da yapılacaktır. Şuralar dışında Aydınlar Ocakları ile yakın temas sağlanarak bir takım fikir alışverişlerinde bulunulmuştur. Zaman zaman Ocaklarımızla ortaklaşa açık oturum ve konferanslar tertiplenmiştir. Ayrıca her Ocak bulunduğu çevrede faaliyetler yürütmektedir.

Aydınlar Ocağı gelecekte de 40 yıllık faaliyet dönemi içerisinde olduğu gibi, yine ülke meselelerinde, milli ve manevi değerlere bağlı nesillerin yetişmesinde gerekeni yapacak, ülkemizin milli birlik ve bütünlüğünden yana, suni etnikleştirme gayretlerine karşı Türk Milliyetçiliği doğrultusunda her alandaki çalışmalarını sürdürecektir.