Asgari Ücret

28

Temel sorunlarımız içerisinde Asgari ücret gelmektedir. Bugün ülkemizde hala milyonlarca insan Asgari ücretle çalışmakta ve yine bu çalışanların büyük bölümü sadece asgari ücret geliriyle ailesini geçindirmeye çalışmaktadır.

2011 Yılı için 01.01.2011-30.06.2011 tarihleri arasında 16 yaşından büyükler için Brüt Asgari ücret 796,50 TL. Neti ise; 629,96 TL’sıdır.

Türk-İş’in Nisan ayında açıklamış olduğu dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken gıda harcaması tutarı 869,87 TlL. Gıda harcaması ile birlikte Giyim, Konut, Kira, Elektrik, Su, Yakıt, Ulaşım, Su, Eğitim, Sağlık vb ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise 2,833 TL’ıdır.

Asgari ücret 629,96 TL. eşi çalışmayan 2 çocuklu birinin geçim indirimi 89,61 TL. olduğuna göre demek ki dört kişilik asgari ücretli eşi çalışmayanın geliri aylık 629,96+89,61=719,57 TL’dır. Oysa dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 869,87 TL’dir. Buda göstermektedir ki  Bu şekilde çalışan ailelerin en az 150 TL. açlık sınırının altında çalıştığı görülmektedir. Bu kabul edilemez bir gerçektir.

Asgari ücretliden kesintiler toplamı 226,29 TL. olduğunu görüyoruz. Bunun içerisinde en yüksek kesintilerden sigorta primi işçi payı 111,51 TL., Gelir vergisi 101,51 TL. açlık sınırı altında çalışan bir aileden bu kadar gelir vergisi almak sosyal devlet anlayışına uygun değildir.

Asgari ücretlinin çalışma koşulları çok zordur. Bir fabrikada asgari ücretli sendikasız çalışan insanları bir düşünün iş verenin her türlü işe koştuğu, hiçbir başka sosyal haklarının olmadığı ve en ufak bir şeyde kapını önüne konulduğunu düşünün, Hastalanma şansınız yoktur, Çalışma saatlerine itiraz hakkınız yoktur. Daha bunları uzatabiliriz, ama bunu karşılığı alınan ücret ortadadır.

Buradan seslenmek istiyorum. 12 Haziranda iktidara gelecek olan Siyasi partiden bu konunun yeniden ele alınıp asgari ücretlinin geliri açlık sınırının üzerine çıkarılmalıdır.

Bunun yanında çalışma koşullarının düzeltilmesi var olan haklarının kullanılmasının sağlanması için Devletimizin denetim mekanizmasını tam olarak işletmesi gerekmektedir.

Sosyal devlet olmanın gereği budur.