Andımızın Okunmasını Kimler İstemez?

53

Çözüm Süreci’nin başlaması ve
bebek katilinin dayatmalarıyla İlköğretim okullarımızda her sabah okutulan
Andımız yasaklandı. Türk Eğitim Sen’in bu yasaklanan kararın iptali konusunda
2013 yılında Danıştay’a açtığı dava 18 Nisan 2018 yılında Andımızın
ilkokullarda tekrar okutulması Danıştay 8. Dairesi tarafından karara bağlandı.

Ancak Danıştay kararına rağmen
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk And’ımızı okutmadı, Danıştay kararına itiraz
etti, itiraz gerekçesi ise: “Andımız
gibi uygulamalar, 1900’lü yılların ilk yarısında yaygın olarak kullanılan
uygulamalardır. Gerek faşizm gerekse komünizm bu ve benzeri uygulamaları sıkça
kullanmıştır. Askeri ağırlıklı rejimler bu tür uygulamaları temel almıştır. Bunun
bir yansıması olarak da okullarda da kullanılmaya başlanmıştır. Bu aynı zamanda
okulların ideolojikleşmesi ve askerileşmesi anlamına gelmektedir. Oysa
günümüzde bu yaklaşım terk edilmiştir. Okullarımızda aleni hiçbir ideoloji
savunulmamaktadır, askeri bir disiplin uygulaması da bulunmamaktadır
” denildi
ve sonunda itiraz kabul edildi. 1933 Yılından itibaren her sabah İlköğretim
öğrencileri tarafından okunan Öğrenci Andı’na tekrar yasak konulmuş oldu.

Daha önceleri başbakanken: “Eşim Arap, Ben Gürcü’yüm” diyen
Cumhurbaşkanı: “Ben Türküm ama Türkçü
değilim. O başka bir şey, ırkçılık bizim dinimizde yasaklanmıştır. Her etnik
unsur kendi etnik unsuruyla iftihar edebilir. Sizin Türkçülük yapma hakkınız
var ama o zaman benim Kürt vatandaşımın da Kürtçülük yapma hakkı doğar. Asla
bunu ırkçılık yapma boyutuna taşımayalım. Bunu yaptığımız anda ayrımcılık
yapmış oluruz. Ak Parti olarak biz bu yanlışa Düşmedik.”

Cumhurbaşkanlığı makamına kadar
yükselmiş birinin “Üst kimlik” olarak kabul edilen Türkçülüğün ırkçılık olmadığını
bilemeyecek olması düşünülemez ancak, Türkçülüğün neden reddedildiğine de bir
mana veremiyorum çünkü: Her defasında “Yerli ve Milli”likten bahseden
Cumhurbaşkanımız bu milletin adını telaffuz etmekten kaçınıyor, Millet ama…hangi
Millet?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün: “Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye Halkına
Türk Milleti denir
” Veciz sözü ırkçılık yapılmadığının açık delili değil
midir?

İmparatorluk bakiyesi olan bu
topraklar için can vermiş şehitlerimizin bu gibi uygulamalardan kemiklerinin
sızlayacağı hiç düşünülemez mi? Yıllarca o cepheden bu cepheye koşmuş
gazilerimiz bu gün yaşananları görselerdi ne söylerlerdi hiç mi düşünmezsiniz?

Merhum Tarık Buğra’nın Milli
Mücadeleyi anlatan muhteşem eseri “Küçük
Ağa
” romanının bir bölümünde: Küçük Ağa ve Çolak Salih bir Cumhuriyet
bayramı gönü Ankara da yürürlerken duyduğu marş sesine dikkat çeken Çolak Salih
Arkadaşına: “Bu marşlar bizim
zamanımızdakilere benzemiyor.
” Der. Ya bu gün yaşasaydı Çolak Salih,
kahrolmaz mıydı?

Beyler…Siz bu milletin tarihini,
kahramanlarını, andını, destan ve hikâyelerini reddederseniz Türk çocuğu manevi
gıdasını nasıl temin edecek, nasıl motife olup nereden feyz alacak? ABD ve
Avrupa devletlerinin Türkiye’deki misyoner faaliyetleri malûmken, bunlara hangi
silahlarınızla karşı koyacaksınız?

Bakın elin oğlu ne diyor? Tarihçi
İlber Ortaylı’nın “Osmanlı’da Milletler ve Demokrasi” kitabından bir bölümü
birlikte okuyalım: “ABD’nin Türkiye
hakkında iyi hisler beslemediği, misyonerlerinin faaliyetlerinin daima bu yönde
desteklendiği açıktır. Daha 1896’da Everet P. Wheeler: “Biz Türkiye’de Hıristiyanlar
ve Hıristiyanlık için okul ve hastane açıyoruz, ilaç götürüyoruz, modern tıbbı
ve eğitimi kuruyoruz. Türk bizi istemeyebilir ama oranın sahibi Türkler değil
ki…? Diyordu. Esasen Amerikan diplomatları hiçbir zaman misyonerlerinin bu gibi
alışkanlıklarını frenlemek için ciddi bir girişimde bulunmamışlar, Babıali’yi
suçlu göstermeyi adet edinmişlerdi
.”(Alıntı: Türküm Özür Dilerim-İskender
Öksüz)

O halde Andımızı kimler istemez?

Andımızı istemeyenlerin başında
Bebek katili Abdullah Öcalan gelir, mesela çözüm süreci mucidi Soros vakfının
Türkiye’deki uzantısı TESEV üyeleri ve Can Paker, 2. Cumhuriyetçiler, masonlar
gelir mesela. İçimize sızmış Türk ve Türkiye düşmanları andımızın okunmasını istemez,
AKP sayesinde Türk olmaktan kurtulduk diyen zihniyet, Türk diye bir milletin olmadığını
söyleyen Yasin Aktay gibiler istemez mesela.

Sağlıklı kalın.