Ali Polat’tan Muhteşem İki Kitap: Yeniden Doğuş Ve Sağlığın Başucu Kitabı

49

Ali Polat
eskilerin tâbiriyle ‘Nev’i şahsına
münhasır
’ bir insan. Bu tâbir, günümüz Türkçesiyle; ‘Kişiliğiyle herkesten ayrılan, kendine özgü tutum ve davranışı olan
kimse
’ şeklinde ifâde edilebilir. Frenkler ise ‘sui jeneris / sui generis’ diyor.

Yahya Kemal
Beyatlı ve Süleyman Nazif birer mısra yazarak oluşturdukları beyitte; İbrülemin
Mahmud Kemal İnal’ı

Hezâr
gıbta o devr-i kadîm efendisine

Ne
kendi kimseye benzer ne kimse kendisine’

ifâdesiyle
târif etmişlerdi.  Bu beyit, Ali Polat’ı
anlatmak için de rahatlıkla kullanılabilir.

Başarılı bir
iş adamı, velût bir yazar, donanımlı bir konferansçı, mükrim bir ev sâhibi,
candan bir dosttur, Güler yüzlüdür sohbeti tatlıdır. Hepsinden önemlisi,
popüler anlatımı ile çevresine ‘pozitif
enerji
’ dağıtır.

İyi düşünür,
güzel konuşur. Derin, mânâlı ve isâbetli özdeyişleri vardır: ‘Akıllı evlâda baba malı gerekmez. Akılsıza
baba malı yetmez
’, ‘Kimisi yaşadıkça ölür,
kimisi öldükten sonra da yaşa
r’, ‘Mücâdeleden
kaçıp pes edenler, kaybeder; mücâdeleye devam edenler kazanırlar
’, ‘Kuvvetli irâde en büyük güçtür.’ Ve daha
onlarcası… Bunlar kendi fikrî ürünlerinden bir kaçıdır. Alıntılayıp
söylediklerinin sayısını bilmek mümkün değil…

Sağlığın Başucu Kitabı

2022 yılında
8. baskısı yapılan eser 17 x 23 santim ölçülerinde kuşe kâğıda basılı, tamamı
renkli 270 sayfadır. Kapaktan verilen bilgilere göre 1. Bölümde ‘Beden Sağlığı’ konusu işleniyor ve ‘327 Sağlık Anahtarı’, ‘27 Karşılaştırmalı Tavsiye’; 2. Bölümde ‘Ruhî, Zihnî ve Mânevi Sağlık’ başlığı
altında ‘89 Sağlık Anahtarı’, ‘23 Karşılaştırmalı Tavsiye’ sunuluyor. ‘Toplum Sağlığı’ ile ‘Kâinat ve İnsan İlişkisi’ konularının
ele alındığı 3. ve 4. Bölümde okuyucuya 29’ar adet ‘Sağlık Anahtarı’ armağan ediliyor.

Toplam 474 adet sağlık anahtarından
bâzıları:

*Yeterli ve
dengeli beslenme. *Mevsime göre beslenme. *Daha az kimyevî yiyecek. *Bedenimizin
ihtiyaç duyduğu günlük gıdalar. *Tercih edilecek ve uzak durulacak yağlar.
*Vitaminler ve D vitamini. *Günlük alınması gereken en önemli 14 mineral. *Az
ve çok tüketilecek gıdalar. *Siyah üzüm, zerdeçal, çörek otu, keten tohumu
ezmesi  *Sabah aç karnına ve akşam
uyumadan önce, (kaynar olmamak şartıyla) sıcak su, kefir. *Günde 24 dakika
dans. *Temiz hava. *Derin nefes. *Nem oranı. *Erken yatıp erken kalkmak. *Göz
egzersizleri. *Sabah kahvaltısı. *Lifli gıdalar. *Gül suyu. *Kemiklere ve
kaslara iyi gelen besinler. *Aşılar.*Evde bulunması faydalı olan tıbbî âletler.
 

Bu
anahtarların hangi kilitleri açacağı ve nasıl kullanılacağı, sayfalar boyunca
anlatılıyor.

 

102 adet tavsiyeden bâzıları:

*Uykudan
önceki üç saat içinde yemek yemeyiniz. *1 litresinde 10 mg’dan fazla nitrat
olan sulardan içmeyiniz. *Faydalı çaylar. *Vücut sıcaklığına yakın olan
sıcaklıktaki yiyecek ve içecekleri tüketiniz. *Mikrodalga fırınlarının doğru
kullanımı hakkında… *Stresten kurtulmanın yolları… *Tabiatın programına
karışmayınız. *Huzurlu hayat için iç temizliği gereklidir. *Durumu müsâit
olanlar kan bağışında bulunmalı. *Beyin sağlığınızı korumak için… *Zekânızı
geliştirebilirsiniz.  *Şahsiyetinize,
haysiyetinizden daha çok önem veriniz. Haysiyet diğer insanların size verdiği
önemdir. Şahsiyet, sizin içinizdedir. *Keyif yerine mutluluğa öncelik veriniz.
*Sevilmek ve sevindirmek için… *Diploma ve meslek arasında tercih rehberi… *Ses
tonu ve konuşma âdâbı hakkında. *Yaradana teşekkür borcunuzu unutmayınız.
*Çakralar hakkında…  

***

Hüküm: Dünyâda
umûmî olarak sağlık konularını bu kitaptaki ölçüde toplayan başka bir kitap
bulmak, imkânsızlık ölçüsünde zordur.  

 

Yeniden Doğuş / Ergenlik – Ergenlik Dönemi
İle Baş Etme Rehberi

16,5 X 13,5
santim ölçülerinde, kuşe kâğıda basılı tamamı renkli 192 sayfalık eser, Uzman
Klinik Psikolog Eyyüp Durmaz’ın katkılarıyla hazırlanmış, Temmuz 2022’de
yayınlanmıştır.

Çocukluktan
sonra, kızların ve erkeklerin bedenlerinde fizikî, sosyal ve zihnî mânâda büyük
değişikliklerin meydana geldiği zaman dilimi, ‘ergenlik dönemi’ olarak adlandırılır. Bu dönem, şahsın beslenme ve yaşadığı
bölgenin iklim şartlarına göre değişiklikler gösterir.

Çocukluktan
ergenliğe uzanan bu yolda, çözümlenmesi gereken birçok problemlerle
karşılaşılır. Ergenlik döneminde başarılması gereken en önemli görev, kimlik
şuuru oluşturmaktır. Ergen çocuklar, kim olduklarını belirlemek için kendi
kimliklerini pekiştiren veya yansıtan gruplar bulmaya çalışırlar. Gruplar,
ergenlere ‘diğerlerinden farklı’ oldukları
duygusunu verir. Hayatın önceki dönemlerinde sorulamayacak olan ‘Ben kimim?’ sorusunun cevabı aranır.

Ergenlik
döneminin başlangıcı için kesin bir zaman vermek güçtür. Ergenlik, her çocukta
farklılık gösterebilen bir zaman dilimidir. Bedenle alâkalı değişimlerin,
kızlarda 10-12 yaşları arasında, erkeklerde ise 12-14 yaşları arasında ortaya
çıktığı belirlenmektedir. Kızlar, erkek çocuklara göre genellikle bu döneme 1-2
yıl daha erken girerler. Her çocuk bu döneme diğerlerinden farklı, daha erken
ya da geç girebilir.

Ergenliğin en
önemli belirtisi, kısa zamanda dikkati çekecek bir biçimde çok yönlü olarak
büyümektir. Buna büyüme atılımı adı verilir. Kızlarda ergenlik önce
başladığından 10-12 yaşlarında kızlar, erkeklerden daha uzun olurlar. Boy
uzaması giderek yavaşlar ve kızlarda 16 ile 18, erkeklerde 18 ile 20 yaşları
arasında durur.

Büyümenin
ergenlikten sonra da devam ettiği, 18 ile 30 yaşları arasında çok küçük
miktarda bir artış görüldüğü söylenebilir. Boy uzamasının yanında kızlarda ve
erkeklerde kilo artışı ve yağlanma da gözlenir. Kızlarda bu dönemde yaklaşık
16, erkeklerde ise 20 kiloluk bir artış olabilir. Bu dönemde baş kemiklerinde
de büyüme görülür. Yüz kemikleri büyür, çene uzar ve kalınlaşır, burun büyür.
Bu farklılaşma ilk başta yüzde simetrik olmayan bir görüntü oluştursa da
baştaki bütün organların büyümesi tamamlandığında bu asimetri ortadan kalkar.

Ali Polat
ergenlik dönemini; Erken ergenlik (12-14 yaş arası), Orta ergenlik (15-18 yaş
arası), geç ergenlik (18-20 yaş arası) olarak 3 grupta inceliyor. Ergenlik
döneminde, kızlarda ve erkeklerde meydana gelen değişiklikleri, karşılaşılabilecek
problemler ve çözüm yolları hakkında ebeveynlere tavsiyelerde bulunuyor.

Ergenlik
dönemindeki bedenî ve zihnî değişimler çocuklarda hassasiyeti artırır. Sinirli
ve hırçın olurlar. Karakterleri, şahsiyetleri de bu dönemde şekillenir. Bu
sebeple ebeveynlere lâzım olacak bilgiler, kitabın ana konusunu teşkil ediyor.
Önemli olan şudur: Var olan durumun tersine gitmek yerine, olanla barışık olmak
gerekir. Onu değiştirebilme şansı yoktur. Ailenin bu durumda kendi egosunu
yenmesi tek yoktur.

Çok mühim tavsiyeler:

Eğer çocuk cinsiyet
belirsizliğine meyilliyse erken dönemde yapılması gerekenler:

Daha önceden bu durum
psikiyatrik hastalık olarak nitelendirilirken son yıllarda hastalık
kategorisinden çıkarılmıştır. Öncelikle ilk aşamada hormon testlerinin
yapılması, o testin sonucuna göre sağlık açısından tedâvi edilmesi gerekir.
Eğer tıbbî bir problem yoksa çocuğu olduğu gibi kabul edip hayatına devam
etmesi için yardımcı olmak gerekir.

Çözüm kesinlikle
‘eğitim’dir. Eğitim, toplum normlarının geliştirilmesinde rol oynadığı için,
cinsiyet eşitliği anlayışının geliştirilmesinde temel araçtır. Cinsiyet temelli
şiddetle mücâdele edilmesi ve cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi, eğitime ve
toplumun her katmanından insanın aktif ilgisine ihtiyaç duyar.  (s : 56)

Diğer
konuların başlıklarından birkaç örnek:

*Engelli
ergenler ve problemleri. *Ergenlerde ekran bağımlılığı ve internetin yeri. *Ergenlerde
obezite problemi. *Ergen intiharlarındak uyarı işâretleri. *İstismara uğrayan
bir ergen için neler yapılabilir? *Ergenlikte imtihan endişesi. *Ergenlik
döneminde beslenme, *Ergenlik döneminde diyabetten nasıl korunulur?

ALİ POLAT:                                                                                                                                                     Taksim
Caddesi Nu: 65, Kat: 2-3 Taksim, Beyoğlu – İstanbul. Telefon: 0.212-256 84 90,                                   Belgegeçer:
0.212- 237 88 27 e-posta: ali.polat@hazar.gen.tr  www.hazar.gen.tr 

 

ALİ POLAT

12 Eylül 1944
târihinde Tebriz’de doğdu. Erzurum’da büyüdü. Eğitimini Erzurum Atatürk
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ekonomi Bölümünde yüksek mühendis olarak
tamamladı. 2004 yılında Azerbaycan Milletlerarası Üniversitesi’nden fahri
profesörlük, 2009 yılında Azerbaycan Ticâret Üniversitesi’nden fahrî doktora
unvanı aldı.

Türkiye Yazarlar Birliği
ve Azerbaycan Yazarlar Birliği’nin şeref üyesidir.

1968’de iş hayatına
atılmış ve o tarihten 1982 yılına kadar yaptığı et ve et ürünleri ihracatı
yoluyla Doğu Anadolu Bölgesi’nin kalkınmasında aktif rol almıştır.

1983-1991 yılları
arasında Türkiye’nin turizm hamlesini başlatan öncü firmalarından birinin
ortağı olarak, Antalya, Fethiye ve Kapadokya’da toplam üç tatil köyü ve bir
otel kurmuştur.

Azerbaycan’ın
istiklalini tâkip eden 1991 yılından günümüze kadar olan dönemde, Azerbaycan
halkının yaşantısını iyileştirmeye yardımcı olmak amacıyla ticâret ve
yatırımların yanı sıra çeşitli eğitim ve kültür faaliyetlerinde bulunmuş,
radyo ve televizyonlarda programlara katılmıştır.

Aynı zaman zarfında
Türkiye’de Su Arıtma ve Telekomünikasyon sektörlerinde ticârî faaliyetlerini
devam ettirmiştir.

TSİAD (Türk-İran
Sanayicileri ve İş Adamları Demeği)nin kurucularındandır ve ömür boyu fahrî
başkamdır.

Hayat felsefesi;
üretken olmak, dostluk ve barış üzerine kurulu fikir adamı Ali Polat,
zamanının büyük kısmını araştırma ve kitap yazmaya adamıştır.

Ali Polat kültür
birikimlerinin ürünü olarak ve katkılarıyla yayınlanmasını sağladığı 100’den
fazla kitabı toplum yararına sunmuş, bütün çalışmalarını dünyânın çeşitli
yerlerinden isteyen herkese bedelsiz olarak göndermiştir. Meselâ ‘Üçbin Yıllık Birikim’ isimli kitabının
ilk baskısının büyük bölümünü hapishânelere ve daha sonraki baskılarını da
çeşitli kamu ve özel kuruluşlara göndermiştir. 

Türkiye’de yayınlanan eserleri: (Kitap ve CD

*Üç bin Yıllık
Birikim – 7 baskı – 13.500 adet. *Ya Ali: (Hz. Ali’nin hayatı, Felsefesi ve
1555 Veciz Sözü) 2 baskı – 4500 Adet *… Ve Biz – Kitap – 2 baskı – 4.000
Adet. *Ömer Hayyam ve Rubâileri. *Bir Damla Su 4 cilt. *Medeniyetlerin Buluştuğu
Tebriz ve Çevresi. 1.000 adet. *Sağlığın Başucu Kitabı. *Yeniden Doğuş –
Ergenlik.*Bedenimizi Tanıyalım (12 kitaplık set), Sağlıklı Yaşamak ve Yaş
Almak İçin 12 Temel İhtiyaç (12 Kitap.), Sağlıklı Yaşamak ve Yaş Almak İçin
Ruhsan, Sosyal ve Mânevî Sağlığın Önemi ve Terapiler (12 Kitap), Koruyucu ve
Tamamlayıcı Tıpta Kitaplar (3 Kitap), Su ve İnsan Sağlığı (8 Kitap), 41
Konuda Kurân-ı Kerîm Âyetlerinde İnsan Hakları (2 Cilt), Tatlı Düşmanla Başa
Çıkma Yolları, Yeniden Doğuş (Ergenlik), Sağlığın Başucu Kitabı.

2023 yılında
yayınlanacak kitaplar: Nitrat ve Nitritin İnsan Sağlığındaki Önemi, Doğal
Antibiyotikleri Tanıyalım ve Kullanalım, Havada-Suda-ve Toprakta İnsan
Sağlığını Etkileyen Virüsler ve Bakterilerden Korunmalın Yolları,
Mutlu-Huzurlu Ortak Yaşam ve Cinsellik (2 Cilt)

Madd3i ve Mânevi
Destek Olduğu Diğer Kitaplar: Azirbaycan Dilinde Sözlük (5 Cilt), İran
Türkleri, Güney Azerbaycan, İİran Coğrafyasında Türkler, Azerbaycan Üzerine
Genel Kaynaklar.  

Azerbaycan ’da yayınlanan eserleri: (Kitap ve CD)

*Üç Min İlin
Hikmeti. 3 baskı. 6000 adet.  *Hazreti
Ali. 2 baskı – 4000 adet. *Ezab Yüklü Eşşek. 1 Baskı. 2000 adet. *Ömer Hayyam
ve Rubaileri. 1 Baskı. 1250 adet. *Mirza Ali Mö’cüz / Şiirleri (Azerbaycan ve
Arap Alfabeleri ile) 2 Baskı  4000
adet. *Bir damlı su (2 Kitap) *Tebrizli bayatılar

Iran ’da Farsça yayınlanan eserleri:

*Rubâiyat-ı Hekim
Ömer Hayyam. *Ve…ma. *Şinasname Tebriz ve Piramun.

İran’da Azerbaycan Ağzı (Türkçe) yayınlanan eserleri: (Kitap ve CD)

*Ömer Hayyam ve
Rubailer, *Tebriz Bayatıları (Dörtlükleri)

Rusça: (Kitap ve CD)

*Ömer Hayyame
Rubaileri. 1 Baskı 1100 adet

Ali Polat ayrıca 15
adet poster hazırlamıştır.

İngilizce kitap:

*Tabriz and The
Region Around (İngiltere’deki müzelerde bulunan târihî Azerbaycan kültür
eserlerinin tanıtıldığı 30 dakikalık bir dokümanter filmin çekilmesini
sağlamıştır.)

Türkiye’de sözde
Ermeni Soykırımı ile ilgili 90 dakikalık 3 bölümden oluşan ‘Hakîkatin Özü’ isimli dokümanterin
yapımcılığını ve sponsorluğunu üstlenmiştir. Bu eser de Türkçe dışında
Azerbaycan Türkçesi, Ermenice, Rusça ve İngilizceye çevrilmiştir.

Ali Polat kendi
eserlerinin yanında Doç. Dr. Ali Kafkasyalı’nın hazırlamış olduğu ‘İran Türkleri’ adlı kitabın
yayınlanmasında da aktif rol oynamıştır.

Bu eserlerle
birlikte genç nesillere faydalı olabilmek maksadıyla özlü sözler ve öğretiler
içeren Türkçe ve Azerbaycan Türkçesiyle çeşitli çalışmaları vardır. Bunlar:
Kainat Havayolları, Beyin Dalgaları ve Etkileri, Çocukların Geleceği, Güzel
Kokalım, Hz. Ali’nin Huzurlu Hayat İçin Tavsiyeleri, Gülmenin ve Kahkahanın
Fizikî ve Ruhî Etkileri, Evlatlara Miras, Ticârette Başarının 30 Altın
Anahtarı, Beş Bin Senelik Öğüt, İş Fırsatları, Sağlıklı Mutfakların Besin
Pramidi, Hayat Çarkımızı Her 6 Ayda Kontrol Edelim, Egzersiz İlaçtır, Nevruz
için TSİAD demeği adına özel Nevruz sikkesi bastırmıştır ve Nevruz
kutlamalarına katılanlara hediye etmiştir.

Ali Polat NAB
Holding ile birlikte 2009 senesinde başlattığı Tebriz’in ilk alışveriş
merkezi ve 2014 yılında başlattığı 5 yıldızlı otel işletmeye açılmıştır..

*Ali Polat’ın
yaptığı ticârî faaliyetlerde elde edilen gelirin büyük bölümü, kültür ve
eğitim faaliyetlerinin devamını sağlamak için kullanılmaktadır.

*Her sene zeki ve
başarılı gençlere imkân dâhilinde burs vermektedir.

Ali Polat, 5 ülkede
100’den fazla eserle topluma faydalı olmaya çalışan, Türk dünyâsına faydalı
olabilecek tarzda 10 kitaba maddî ve mânevi destek olmuştur.

Önceki İçerikHz. Mevlânâ
Sonraki İçerik“Nato Mermer, Nato Kafa”
Avatar photo
28 Kasım 1938 tarihinde Bafra’da doğdu. İlk ve ortaokulu doğduğu şehirde bitirdikten sonra Ankara Ticaret Lisesi ve Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde okudu. İş hayatına Ankara’da muhasebeci olarak başladı. Ankara ve Karabük’te; muhasebeci, mali müşavir ve profesyonel yönetici olarak devam etti. İstanbul’da, demir ticareti ile meşgul oldu. SSCB’nin dağılmasından sonra Türk Cumhuriyetlerinde sanayi yatırımları gerçekleştirmek üzere çok ortaklı şirket kurdu. Şirketin murahhas azası olarak Azerbaycan’da ve Kırım’da tesis kurup çalıştırdı. 2000 yılında işlerini tasfiye etti. İş hayatı ile birlikte yazı hayatı da devam etti. İlk yazısı 1954 yılında Bafra’da yayımlanmakta olan Bafra Haber Gazetesi’nde başmakale olarak yer aldı. Sonraki yıllarda İlhan Egemen Darendelioğlu’nun Toprak Dergisi’nde, Son Havadis ve Tercüman gazetelerinde yazıları yayımlandı. Türk Ocakları Genel Merkezinin yayımladığı Türk Yurdu dergisinde yazdı. İslâm, Kadın ve Aile, Yörünge, Ufuk, Emelimiz Kırım, Papatya, Tarih ve Düşünce, Yeni Düşünce, Yeni Hafta, Sağduyu, Orkun, Kalgay, Bahçesaray, Türk Dünyâsı Târih ve Kültür, Antalya’da yayımlanan Nevzuhur, Kayseri’de yayımlanan Erciyes ve Yeniden Diriliş, Tokat’ta yayımlanan Kümbet, Kahramanmaraş’ta yayımlanan Alkış dergilerinde, Dünyâ ve Kırım’da yayımlanan Kırım Sadâsı gibi gazetelerde de imzasına rastlanmaktadır. Akra FM radyosunda haftanın olayları üzerine yorumları oldu. 1990 – 2000 yılları arasında (haftada bir gün) Zaman Gazetesi’nde köşe yazıları yazdı. Hâlen; Önce Vatan Gazetesi’nde, yazmaktadır. Oğuz Çetinoğlu; Türk Ocağı, Aydınlar Ocağı, ESKADER / Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmacıları Derneği ve İLESAM / Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sâhipleri Meslek Birliği Üyesidir. Yayımlanmış Kitapları: 1- Kültür Zenginliklerimiz: (2006) 2- Dört ciltte 4.000 sayfalık Kronolojik Tarih Ansiklopedisi: (2008 ve 2012), 3- Tarih Sözlüğü: (2009), 4- Okyanusa Açılan Kapılar / Tefekkür Mayası Röportajlar: (2009). 5- Altaylardan Hira’ya Türk-İslâm Dostluğu: (2012 ve 2013), 6- Bilenlerin Dilinden Irak Türkleri: (2012), 7- Türkler Nasıl ve Niçin Müslüman Oldu: (2013), 8- Türkmennâme / Irak Türkleri Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey: (2013). 9- Türklerin Muhteşem Tarihi: (Nisan 2014 ve Nisan 2015) 10- 115 Soruda Türk İslâm-Âlimi Mâtüridî (Röportaj): 2015) 11- Cihad – Gazi – Şehid: Kasım 2015. 12-Yavuz Bülent Bâkiler Kitabı (2016 Mehmet Şâdi Polat ile birlikte) 13-Her Yönüyle Kâzım Karabekir (2017 Mehmet Şadi Polat ile birlikte) 14-Dil ve Edebiyat Dergisi / İlk 100 Sayı Bibliygorafyası (2017 Mehmet Şâdi Polat ile birlikte) 15-Büyük Türk İslâm Âlimi Serahsî (2018), 16-Âyetler ve Hadisler Rehberliğinde Kutadgu Bilig’den Seçmeler (2018), 17-Edib Ahmet Yüknekî ve Atebetü’l-Hakayık (2018), 18- Büyük Türk İslâm Âlimi Mâtürîdî (2019), 19-Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânu Lugati’t-Türk (2019). 20-Duâ / Huzura Açılan Kapılar. (2019) 10-Yesevi Yayıncılık, 12-Yakın Plan Yayınları, 13-Boğaziçi Yayınları, 14-Dil ve Edebiyat Dergisi, diğer kitaplar Bilgeoğuz Yayınları tarafından yayımlanmıştır.