23 Nisan ve Kuvay’ı Milliyeciler

23

Bundan tam 93 yıl evvel, Anadolu’nun karabağrında ANKARA’DA Kuvayi Milliyeciler toplandılar.

Altı asır, üç kıtada dimdik duran ve yedi denize hükmeden Osmanlı İmparatorluğu çökmüş, dağılmış vatan parça parça, millet yaralı. İmanımızdan vicdanımızdan, kalbimizden başka her yerimiz gasp edilmiş, zaptedilmişti. İşte böyle bir zamanda heyeti temsiliye adına Mustafa Kemal bütün vilayetlere Kuvayi Milliye temsilcilerine, kumandanlara beş maddelik bir telgraf gönderir. Bu telgrafta neler yapılacağı, meclisin nasıl açılacağı anlatıldıktan sonra telgrafın altında Heyeti Temsiliye adına Mustafa Kemal yazarak telgrafı bütün muhataplara göndermiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi nasıl açıldı?

23 Nisan Cuma günü mebuslar ve Ankaralılar Hacıbayram Camii önünde toplandılar Cuma namazı kılındıktan sonra üç mebus, hoca Kuran-ı Kerimden sureler okudular. Duasını da mecliste okumak üzere camiden çıktılar. Hacıbayramı Velinin sancağını çıkardılar. Sinop mebusu Hoca Abdullah Efendi yeşil örtü üzerinde Kuran-ı Kerim ve Sakalı Şerif bulunan bir rahleyi başına koydu. Camiin etrafında toplanmış olan halk tekbirler getirerek harekete geçti iki sıra olmuş askerlerde rahleyi taşıyan mensubun etrafında dizildiler. Alay Karaoğlan caddesinden Ulus meydanına geçti. Bu büyük kalabalık nihayet meclisin önünde durdu. Bursa mebusu Hoca Fehmi Efendi bir dua okudu. Bundan sonra meclisin kapısı önünde iki kurban kesildi.

En önde Ankara mebusu Mustafa Kemal Paşa arkasında mebuslar olduğu halde içeri girdiler. Hacıbayram Velinin sancağını kürsüye diktiler. Kuran-ı Kerim ile Sakalı Şerifi de kürsüye koydular. Mebuslar meclisin içinde dua ettiler.

İşte Ankara’da böyle toplanıldı. İşte vatan böyle kurtuldu. Vatanı kurtaran ruh Kuvayı Milliye ruhudur. Kısaca din iman gayrettir.

23 Nisan Egemenlik Bayramı bunun için çok önemlidir. Bu ruhu mutlaka Türk Gençliğine aşılamak gerekmektedir. Bu ruhla üniter devlet yapımız daha iyi korunur. Bayrağımız gönlerde şerefle dalgalanır. Türk Milleti her zaman mesut ve bahtiyar olur.

Yüce Allah Büyük Türk Milletini korusun ve yüceltsin. Âmin.