2023 üzerine(2)

81

 

Türkiye’nin bulunmuş olduğu coğrafya ve bulunmuş olduğu konum  ister istemez bu bölgede hem stratejik, hem jeopolitik, hem ekonomik olarak gelişmeye, büyümeye zorlamaktadır. Enerjisini 1945’li yıllardan beri çok küçük olarak başlayarak günümüze kadar artarak gelişen iç meselelerle boğuşmuştur. Bu gidişle de bir müddet daha iç olaylarla enerjisini  boşa  harcayan bir ülke görünümü vereceğe benziyor.

Buna rağmen bile yeni yetişen genç-girişimci bir gençlik özellikle dünyadaki  ekonomik gelişmeleri çok iyi analiz ederek dünyanın dört bir tarafında küçük küçük başladıkları ticari faaliyetleri artırarak devam etmektedir. Bu ticari tecrübeler zaman içinde küresel ticari dünyanın koşullarına uyumda diğer dünya ülkelerine göre daha avantajlı konuma geçecektir. Bu da ülkemizin refah seviyesinde yükselmeye sebep olacaktır. Devletimizin İç ve dış ticaret konusundaki yaklaşımları teşvikleri Uluslar arası ticarette güvenilirliğimizin artması ve diğer bir çok sebep Ülkemizin her alandaki yükselişinin göstergeleridir.

2023 üzerine(1) yazımda daha fazla soyut hedeflerden bahsetmiştim Bu yazımda;

Somut olarak bu gelişmeler nelerdir diye bakarsak. Ülkemizin  2023’deki hedefleri çok önemlidir. Herkesin bu hedeflere katkı koyması gerekir.

Bu hedeflerden bazıları..

 • Dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girmek.
 • Yıllık GSYH’yı 2 trilyon dolara çıkarmak.
 • Kişi başına düşen milli geliri 25 bin dolar
 • 500 milyar dolarlık ihracat yapmak.
 • İhracatta ileri ve yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 20’lere çıkarmak.
 • İnşaat malzemeleri ihracatında 100 milyar dolarla dünyada ilk üç arasına girmek.
 • Orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya’nın üretim üssü olmak.
 • 46 milyon turist ağırlamak ve 50 milyar dolar gelir elde etmek.
 • İç turizm pazarından 20 milyon kişinin yararlanmasını sağlamak.
 • Büyüme oranlarını sürdürülebilir olarak ortalama yüzde 7’ler seviyesine yükseltmek.
 • Avrupa Birliği’ne tam üye olmak.
 • İstanbul’u dünyanın önemli finans şehirlerinden biri yapmak.
 • Orman varlığını, ülke toplam alanının yüzde 30’una çıkarmak
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarını en az yüzde 30 seviyesine çıkarmak.
 • Rüzgar enerjisinde 10 bin MW (megavat) kurulu kapasiteye ulaşmak.
 • Jeotermal kaynakların tamamını kullanmak.
 • 5 bin MW küçük hidroelektrik santrali kurulu kapasitesini sağlamak.
 • 60 milyon kapasiteli 1, 30 milyon kapasiteli 2, 15 milyon kapasiteli 3 havalimanı yapmak.
 • Türkiye’yi havacılık üssü yapmak.
 • Olimpiyat, Dünya Futbol Şampiyonası ya da Avrupa Futbol Şampiyonası gibi bir büyük organizasyona ev sahipliği yapmak.
 • EXPO fuarına ev sahipliği yapmak.
 • Bölünmüş yolları 32 bin kilometreye çıkarmak.
 • 24 yeni karayolu yapmak.
 • Karayolu Akademisi kurmak.
 • Tüm liman ve OSB’lerin bölünmüş yollarla bağlantılarını oluşturmak.
 • Yurtiçi taşımacılıkta denizyolunun payını yüzde 15’e (ton/km), konteynırlaşma oranını yüzde 15’e (TEU) yükseltmek.
 • Gemi inşa sanayisinde 10 milyar dolar inşa geliri ve yeni istihdam alanları oluşturmak.
 • Marmara Denizi’nde kuzey-güney, doğu-batı ulaşımları için modern, fonksiyonel ve intermodal taşımacılığa uygun 2 veya 3 katlı araç yükleme boşaltma imkânları olan Ro-Ro terminalleri inşa etmek.
 • 200 adet balıkçı barınağının 55’ini kademeli olarak yat limanına dönüştürmek.
 • Deniz ticaret filosunu modernize edip, dünyanın en büyük 10 limanından en az birini inşa etmek.
 • Denizcilik ekonomisinde Ar-Ge’nin payını, ulusal hedefe paralel yüzde 2 seviyesine çıkarmak.
 • Gemi inşa sanayisinde yüzde 80 yerli katkı payını yakalamak.
 • Engelliler ve fiziksel hareket kısıtlılığı olanlar için ulaşımda planlama ve tasarım standardı oluşturmak.
 • Raylı sistemlerde yerli sanayiyi teşvik etmek.
 • Kent içi trafikte enerji dostu, çevreye duyarlı doğalgaz-hibrit araç kullanmak, deniz-iç suyolu ulaşımını toplu taşımayla entegre edip iyileştirmek.
 • 6 bin 792 kilometre yeni yüksek hızlı tren ağı inşa etmek.
 • Demiryolu Araştırma Enstitüsü kurmak.
 • Demiryolu payını yolcuda yüzde 10, yükte yüzde 20 artırmak.
 • Türkiye’nin uluslararası uydu projelerinde yer alması için gerekli çalışmalar yapmak.
 • Hava kargo taşımacılığına uygun havaalanlarını serbest bölge ilan etmek.
 • Yerli imalat olarak en az 2 tip uluslararası bilinirliği olan tek-çift motor pervaneli ve çift motorlu hafif jet uçağı üretmek.
 • 100 geniş gövde, 450 dar gövde ve 200 bölgesel uçak olacak şekilde 750 uçaklık bir yapıya ulaşmak.
 • Kendi uydusunu uzaya yerleştirecek teknolojiye sahip olmak.
 • Posta Düzenleme Kurumu kurmak.
 • Bilişimin hacmini 160 milyar dolara çıkarmak.
 • Genişbant internet abone sayısını 30 milyona ulaştırmak.
 • Türkiye’nin ilk savaş uçağını tamamlamak.
 • Otomotiv sektörünün 5 milyon araç üretmesini ve 125 milyar dolarlık ihracat yapmasını sağlamak.
 • Yaklaşık 10 milyar dolarlık yaş sebze ve meyve ihracatı yapmak.
 • Hazır giyim sektöründe 60 milyar dolarlık ihracat yapmak.
 • İçme, kullanma ve sanayi için 38.5 milyar metreküplük su kapasitesi yaratmak; su sıkıntısını ortadan
 • Enerji köprüsü haline gelmek.
 • Petrol ve doğalgaz aramalarını artırıp enerjide dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak.
 • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören şirket sayısını 1.000’e ulaştırmak, nüfusun yüzde 10’una yakın yatırımcı olmasını sağlamak.
 • Okullaşma oranlarını ilköğretim ve ortaöğretimde yüzde 100, yükseköğretimde ise yüzde 50 seviyesine çıkarmak.
 • Teknoparkların etkinliğini artırmak için bölgelerde sağlanan destek, teşvik ve istisnaları 2023’e kadar uzatmak.