2008 Yılına Girerken

38

Her yeni yıl yeni başlangıçları da beraberinde getirir. Yeni şeyler ise insana hareket kazandırır ve mutluluk verir.

Bir yıl daha iyi ve kötü izleriyle yaptıklarımızla
yapamadıklarımızla, elde ettiğimiz başarılar veya başarısızlıklarımızla
geride kaldı. 2007’ye güneş battı şimdi ise 2008’e doğacak.

Bu yeni takvim yılında insan kendini yenilemeli, yeni başlangıçlar
oluşturmalı, kendine çeki düzen vermelidir. Fikir olarak, beden olarak,
giyim olarak, yapılan iş olarak her konuda farklı bir yerde olmayı
arzulamalıdır.

Kişi geçmişte yaptığı işleri gözden geçirmeli, geçmişte yapılanların
ve yapabileceklerin, olumlu ve olumsuz durumlarını, fırsatlarını ve
tehditlerini bugün değerlendirmeli ve geleceğe öyle bakmalıdır.
Geçmişte yaşamış olduğu başarısız ve olumsuz sonuçlara karşı üzüntü
içerisinde olmak yerine bunlara tecrübe gözüyle bakmasını bilmelidir.
Başarılı ve olumlu geçen bir dönem ise avuntu durumuna gelmemeli ve bu
başarılar gelecekte elde edilecek başarıları da gölgelememelidir.
Yaşananlar geleceğe karşı sadece ışık tutmalıdır.

‘’Tebdili Mekanda Ferahlık Vardır’’ sözü bize, rahat olmadığımız bir
durumdan kurtulmak için bulunduğumuz yerin değiştirilmesi, farklı bir
yere ve ortama geçilmesi durumunda bu sıkıntıdan kurtulup rahatlığa
varılacağı müjdesini veriyor.

Yeni bir mekanda olmak bizim eski durumumuzu değiştirmez. Fakat yeni
ortamlar yeni imkanlar, yeni fikirler ve yeni fırsatlar sunar. Bu da
içinde bulunduğumuz buhranlı dönemden çıkmamıza olanak tanır ve yeni
fikirler için düşünme imkanı sağlar. 2008’ e de bu gözle bakmalıyız.

Yıllar geçtikçe zirveye çıkılan yolda ömrümüze bir yıl daha
ekleniyor, tecrübelerimiz bir kat daha artıyor, görüş açımız biraz daha
genişliyor. Fakat varılmak istenen hayaller ve hedeflere giden yolda
sürekli aynı tempoda ilerlemek, daha hızlı koşmak varken, insanın
gerilediğini ifade eder. Bu sebeple tempo artırılmalı, ilerleme hızı
bir öncekinden daha fazla olmalıdır.

Yeni dönemde her kişi 2008 mali yılını kendine başlangıç olarak
kabul edip, içinde bulunduğu ortamı değiştirip kendine farklı
yetkinlikler katmalı, farklı donanımlar elde etmelidir. Kendi ilmini,
işini yenileyerek; çevresine, bilime ve insanlığa artı değerler
sunmalı, bulunduğu ortama sınıf atlatmalıdır. Hiçbir şey yapamıyorsa en
azından olduğu yerde zıplamalıdır.

Yeni başlangıçlar oluşturarak kendimizi yenilememizi dilerim.