Zübükler!

51

Kul  hakkı  yeniyor, her an gün boyu,

Dosdoğru  olana  bu   dünya  çok  dar.
Haklıdan  yana da   çıkmıyor  çoğu,
Kanımızı  emen, ne  hödükler  var!
*
Lafa  gelince  de herkes çok doğru,
Haksızlık  içinde  ne insanlar var.
Yalan  ve   iftira  atıyor   çoğu,
Allah’tan  korkmayan, ne yamuklar var!
*
Herkese  sorarsan  soyludur  huyu,
Amma  lakin  insanlara  zulüm  var.
Sahipsiz, kadersiz  ezilmiş  çoğu
Garibanı  ezen, ne  soysuzlar   var!
*
Günümüzde  haksızlıklar  diz  boyu,
Neyleyeyim  ne  çok  bahtı  kara var.
Bu  Nazıroğlu’nu  üzüyor  çoğu,
Bu halkı  kandıran, ne Zübükler var!