Zaman Geçirmeden

41

Bir ülke;
yalanla, dolanla, TÜİK rakamları ile oynamakla asla ve asla yönetilemez. Bu yol
karanlık ve çıkmaz bir sokaktır. ER veya GEÇ yolun sonu uçurumdur.

İşte tercih ettiğiniz bu yol sizleri; freni patlamış yokuş
aşağı hızla yol alan bir araba gibi her an DUVARA toslatır.

Bir ülke
EHLİYETLE, LİYAKATLE, T.C. Devletine sadakatle yönetilir. Bir ülke HAK, HUKUK ve ADALETLE yönetilir.

Bir ülke AKIL,
MANTIK, İLİM ve BİLİMİ öncelik kabul ederek dünya
klasmanında yer bulan çağın gereği olan Teknolojik gelişimlerle Yani NANO
Teknolojisini, KUANTUM Bilişimini (Fiziği) İNOVASYONU gerekli, zorunlu ve
yeterli oranda ülkemizin
her saha ve katmanına hakim kılmakla bir ülke
yönetilmelidir.

Yine bir ülke
üretimle, üretimle, üretimle,
sanayileşme ile yönetim kademelerinin en başından başlayarak devlet bürokrasisinde tasarrufla yönetilmelidir.

Aşırı israfla, aşırı gösterişle, şatafatla, Riya ile, Takiyye
ile, Tilki postuna bürünüp evliya kılığında dolaşmakla, Heyyyyyt ile,
Huyyyyyyt ile; YARGIYI baskı aracı olarak kullanmakla, bazı devlet bürokratlarının çetelerle,
mafiyayla iç-içe olarak ülke
ekonomik imkanlarının VAMPİR gibi, SÜLÜK gibi emdirilmesi ile veya onlara göz
yumulmasıyla bir ülke asla yönetilemez.

Bir ülke aşırı
ZİG-ZAG’ lı, en ufak rüzgara ve
dalgaya karşı dengesiz, tutarsız yalpalayan bir DIŞ POLİTİKA tercihi ile yönetilemez.

Ülkemizi yönetmekte söz sahibi olanlar başta olmak üzere (Asker + Sivil dahil) İktidarı
ile muhalefeti ile aklınızı başınıza alınız. Gemi her taraftan çok aşırı su
almaya başladı.

İhtiyaç duyulan gemi karinasında SÖRVEY kontrolü yapıldığında kaynak dahi
tutmayacak bir durumla karşı karşıyayız.

 Anılan geminin çok
İVEDİ havuza alınarak zorunlu ve gerekli olan saç değişim ile yenilenmesine
ihtiyaç olduğu her kesim tarafından tespit edilmiş vaziyettedir.

Bahse konu bu olumsuzluğu gidermek zorundayız. Onun için çok
acil olarak hilesiz, entrikasız adaletli bir ERKEN SEÇİME ihtiyaç vardır.

Bu gerçeği hiç kimse görmezden gelemez, gelmemelidir.

Dünyada ve
bilhassa ülkemizde
hırsızlığa, yolsuzluğa, çalmaya en müsait
mesleklerin başında 1-) Müteahhitlik
2-) Fırıncılık 3-) Kuyumculuk gelir.

(her üç meslekte
de işlerini namusu ile ve yüce
ALLAH korkusu ile hiç bir malzemeden çalmayarak iş yapan dürüst
iş insanlarımız elbette ki mevcuttur. Ancak anılan bu kesimin sayıları hayli az
bir oran teşkil etmektedir. Bahse konu o iş insanlarımıza asla ve asla bir
olumsuz söz ve söylemimiz olmaz, olamaaaz)

Sonuç olarak; geçmiş Cumhuriyet hükümetlerinin
çoğunu işte bu Müteahhit
kesim defterlerini dürmüştür. Böyle yola devam ederseniz sizlerin de sonunuz
aynı olacaktır.

Yukarıda ifade etmeye çalıştığım çerçevede; iktidarı ile
muhalefeti ile bir araya geliniz, gerçek demokrasiyi, gerçek hukuk devletini,
bağımsız ve tarafsız YARGIYI ülkemizin
her saha ve alanına hakim kılınız.

Yoksa bu gidişat hiç iyi sinyaller vermiyor.

HALA FARKINDA DEĞİLMİSİNİZ..?

Ülkemizin Ekonomik imkanlarını hamudu ile götürenlere, soyanlara, VAMPİR
gibi, SÜLÜK gibi emenlere daha ne kadar göz yumacaksınız..?