Yumurtalarda İşletme ve Kümes Numarası Damgalanacak

60

Yumurtalar özelliklerine göre A ve B sınıfı olmak üzere iki ye ayrılır.

A Sınıfı Yumurta: Gallus Gallus var. domesticus cinsi tavuklardan elde edilen ve doğrudan insan tüketimine sunulan kabuklu yumurtadır.

B Sınıfı Yumurta: Gallus Gallus var. domesticus cinsi tavuklardan elde edilen A Sınıfı yumurtanın özelliklerini karşılayamayan ve yumurta ürünlerinin hazırlanmasına uygun kabuklu yumurtadır.

A Sınıfı Yumurtanın Özellikleri:

a. A sınıfı yumurtaların özellikleri Ek-1 e uygun olacaktır.

b. A sınıfı yumurtalar yıkanarak veya başka bir yöntemle temizlenemez ve yağlama işlemine tabi tutulamaz.

c. A Sınıfı yumurtalar ağırlıklarına göre sınıflandırılırlar. Ve ağırlık sınıfları Ek-2 ye uygun olur.

B Sınıfı yumurtalar gıda sanayinde kullanılır. Ek-1 de yer alan özelliklerini kaybetmiş A sınıfı yumurtalar B sınıfına alınabilir.

Ambalajlama Etiketleme ve İşaretleme Kuralları:

Tebliğ kapsamındaki ürünler, Türk Gıda Kodeksi-Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme kuralları Tebliği’nde yer alan hükümlere uygun olacaktır. Bu kurallara ek olarak;

a.A sınıfı yumurtalarda işletme ve kümes numarası, kolayca görülebilir, okunaklı ve en
az 2 mm yükseklikte olacak şekilde yumurta kabuğu üzerine damgalanır.

b.A sınıfı yumurtaların ağırlık ve özellik sınıfları, etikette ürün adı ile aynı yüzde belirtilir. Özellik sınıfı belirtilirken “A sınıfı” ifadesi veya “A” harfi kullanılır. A sınıfı yumurtaların ağırlık sınıflarını simgeleyen harfler en az 2 mm yükseklikte olmak ve çerçevesinde en az 12 mm çapında bir çember bulunmak koşuluyla yumurta kabuğu üzerine damgalanır.

c. A sınıfı yumurtaların ağırlıkları EK-2 de verilen harflerle veya bunlara karşılık gelen ifadelerle veya her ikisiyle belirtilir. Ayrıca ilgili ağırlıklarda verilebilir. Ek-2 de verilen ağırlık sınıfları farklı renk, sembol ticari marka veya başka bir gösterim şekliyle alt sınıflara bölünemez.

ç. A sınıfı yumurtaların etiketinde son tüketim tarihi “…..tarihine kadar tüketilmelidir.”

veya “……..tarihinden önce tüketilmelidir.”ifadeleri kullanılarak yazılır.Yumurtaların etiketinde üretim tarihide yazılabilir.

d. A sınıfı yumurtalar yumurtlama tarihinden itibaren 21 gün içerisinde tüketiciye ulaşır. A sınıfı yumurtaların son tüketim tarihi yumurtlama tarihinden itibaren 28 günden fazla olamaz eğer yumurtlama tarihi farklı olan yumurtalar aynı paket içerisinde satışa sunuluyorsa, son tüketim tarihi belirlenirken ilk yumurtlama tarihi dikkate alınır.

e.Paketlendiği tarihte hava boşluğu 4 mm veya daha düşük olan A sınıfı yumurtalar yumurtlama tarihinden itibaren dokuz günü geçmeyen güne kadar “Ekstra taze”(paketlendiği tarihte hava boşluğu 4 mm veya daha düşük olan, raf ömrü üretim tarihinden itibaren dokuz günü geçmeyen A sınıfı yumurta) olarak tanımlanabilir. Bu ifade kullanıldığında “…….tarihine kadar Ekstra taze” şeklinde belirtilir ve “………”yerine yumurta tarihinden sonraki dokuzuncu günün tarihi yazılır. Ayrıca “Ekstra taze ” olarak nitelendirilen yumurtaların etiketi üzerinde yumurtlama tarihi yer alır.

f. B sınıfı yumurtaların ambalajı üzerinde “B”harfi yer alır. B sınıfı yumurtaların sınıfını simgeleyen harf, yüksekliği en az 5 mm olmak ve çevresinde en az 12 mm çapında bir çember bulunmak koşulu ile yumurta damgalanabilir.

g. B sınıfı yumurtaların ambalajı üzerine son kullanma tarihi ile birlikte paketleme tarihide yazılır

ğ. B sınıfı yumurtaların ambalajı üzerine, en az 2 cm yükseklikte büyük harflerle “GIDA SANAYİ İÇİNDİR” yazısı yer alır.

h.yumurtaların üretim tarihi yumurtlama tarihiyle aynı olur.

ı. Yumurta ambalajın üzerinde net olarak görülebilecek biçimde “Satın alındıktan sonra buzdolabında/soğukta muhafaza ediniz” ifadesi yer alır.

i.yumurtalar ambalajsız olarak mübadele yapılamaz.

Yumurtaların Dağıtım Ambalajlarının Üzerinde Bulunacak Bilgiler:

1. Üreticinin ve paketleyicinin adı ve adresi.

2. İşletme numarası

3. Üretim izni tarih ve sayısı

4. Yumurtaların sayısı ve/veya ağırlığı

5. Üretim tarihi veya periyodu

6. Sevk tarihi

Taşıma ve Depolama:

Yumurta ve yumurta ürünlerinin taşınması ve depolanması sırasında Türk Gıda Kodeksi yönetmenliğinin Gıdaların Taşınması ve Depolanması bölümündeki kurallara uyulur.

A Sınıfı Yumurtaların Ağırlık Sınıfları (Ek-2)

Ağırlık sınıfı XL Çok büyük Ağırlığı 73 gr.dan büyük

Ağırlık sınıfı L Büyük Ağırlığı 63-72 gr.

Ağırlık sınıfı M Orta Ağırlığı 53-62 gr.

Ağırlık sınıfı  S Küçük ağırlığı 52 gr dan daha küçük.

Yumurtlar üretildiği yerde ve tüketiciye ulaştırılana kadarki tüm aşamalarda temiz ve kuru yerlerde ve yabancı kokulardan arı biçimde depolanır. Darbelerden, doğrudan güneş ışığından ve büyük sıcaklık dalgalanmalarından korunur.

A Sınıfı Yumurtaların Özellikleri (Ek-1)

1. Yumurtaların kabuğu: normal temiz ve hasarsız olur.

2. Hava boşluğu : “ekstra taze” olarak satışa sunulan yumurtalarda 4 mm diğerlerinde 6 mm den yüksek olamaz.

3. Yumurta akı: berrak saydam ve jel kıvamında olur. Yabancı madde içermez.