Yeter

75

Yakında mutfaklarımızda bıçak kullanmanın yasak olmasını isteyenler
çıkarsa şaşırmamak gerek. Zira öyle potansiyel tehlikeler ortaya
atılıyor ki, şaşırmamak elde değil. Bunlardan biri başörtüsü.

Birilerine göre başörtüsü serbest bırakılırsa öyle kötü hadiseler olacak ki sormayın.

Başbakanın İspanyadaki beyanatlarından sonra yeniden gündeme gelen
başörtüsü sorunundan sonra bir okuyucumuz telefonla arayarak önceki
sayımızda Türkiye de yaşanan bu olayları İslamiyet’in ilk günlerindeki
Arabistan da yaşananlarla olan benzerliği ifademizin ne kadar haklı
olduğunu söyledi.

Gerçekten son olaylar ülkemizdeki demokrasi kültürünün ne halde
olduğunu gösteriyor. He ne kadar demokrasi ile yönetiliyor olsak dahi
utanılacak durumdayız. Bu ülkenin aydınlarının yaptığını en cahilleri
yapmıyor. Askeri müdahaleler sonrası demokrasinin askıya alınmasına
bırakın en küçük tepkiyi, ülkenin üniversite profesörleri müdahaleyi
destekler yürüyüşler yapmışlardı. Bugün de aynı şekilde en kutsal
haklar en aydın geçinenler tarafından halkımızdan esirgenmeye
çalışılmaktadır. En son örnek en yüksek yargı organımızın başsavcısı
kendi alanına girmeyen bir konuda fikir yürütmekte sakınca görmemiş,
iktidar partisi ile bu konuda destek veren MHP’yi tehdit etmiştir.

Bilindiği gibi ülkemizde kuvetler ayrılığı vardır. Bu kuvvetler
kendi sahalarında görevli olup, başka alanlara müdahale hakkına sahip
değillerdir. Yargının görevi yasama organının çıkardığı yasaları
uygulamaktır. Kendisi yasa çıkaramaz. Kendi kafasına göre karar
verecekse kanun çıkarmaya, dolayısıyla kanun yapan meclise ne hacet var?

İşin asıl vahim yani yargı yasamaya müdahale edince buna en çok
itiraz edecek olan yasama organları olması gerekirken yasama organını
oluşturan siyasi partilerden ikisi kendilerine yapılan müdahaleyi
desteklemişlerdir. Bu siyasi partiler en azından çıkıp bizde
başörtüsüne karşıyız fakat bu konuda karar sizin değil bizimdir
demeleri gerekirdi. Bu nasıl demokrasi anlayışı anlamak mümkün değil.

MHP’nin bu konudaki tavrı sevindirici olmuştur. Muhalefet her şeye
itiraz değildir. Yanlışa hayır, doğruya evettir. Bahçelinin cevabı
diğerlerine örnek olsun.