Yeni Haçlı Seferleri Kapıda

76

Bugün konuşacağımız konu tarihteki “Haçlı Seferleri” değildir… Çok yeni yöntemler kullanılarak kapımıza kadar gelmiş Yeni Haçlı saldırısından konuşacağız bu yazımızda…

Haçlılar bin yıl önce “Kudüs’e” kadar geldiler; aradan bin yıl geçti, yine geliyorlar… Bu kez kılıç-kalkan-miğfer-zırh giyimli şövalyelerle değil, nükleer başlıklı füzelerle, insansız hava araçlarıyla, elektronik istihbaratla, uzaydan görüntüleriyle…

Yeni Haçlı Seferine 2001 de başlandı; ilk hedef ülke Afganistan idi… Hiçbir zaman bulamayacakları birilerini aramak bahanesiyle Afganistan’ı işgal etmeye başladılar… İşgal işin “İkiz Kuleler” bahane olarak sunulmuştu…

Pentagonun üçüncü katına uçak saldırısı olmuştu güya…

Hâlbuki pentagonun tamamı zaten üç kattı… Eğer üçüncü kata uçak vurmuş olsaydı çevresindeki ağaçlarında zarar görmesi gerekirdi… Tek ağaç bile zarar görmemiş… Nasıl saldırı bu? Ha… Yakınında bir şey patlamış; patlayan şeyin de enkazı anında yok edilmiş; uçaksa neden enkazı yok ediliyor? Neyse geçelim…

Duruma Irak’la devam ettiler…

Sebep, Saddam’ın nükleer bombaları var diye…

İşgal edildi, bulundu mu böyle bir şey?!

Irak beklediklerinden çok farklı sonuç verdi…

Vietnam’da olduğu gibi bataklığa saplandılar, trilyon dolar kaybettiler Irak’ta… Bunun karşılığını petrol kuyularına el koyarak neyi ne için alacaklarını gösterdiler…

**

Küresel emperyalizm doymuyordu; yeni işgaller gerekiyordu sömürmek için…

İşgal olmadan sömürü devam edemezdi…

Şimdilerde Afrika’nın kuzeyinde yeni bir plan uygulanıyordu…

“Afrika Baharı” adıyla anılan operasyonun hedefinde sınırları değiştirilecek belli ülkeler vardı…

Bunun için de oralardaki “baskıcı rejim” bahane edilerek halk kışkırtılacak, baskı altındaki gruplar ayartılacaktı…

Bu işlem kolaylıkla başarıldı Sorosçu uşaklar tarafından.

Hedefte sadece bu Kuzey Afrika ülkeleri yoktu, sıraya konulmuştu; nihai hedef Orta Doğu idi, bu bölgenin yeniden düzenlenmesine karar verilmişti…

Küresel emperyalizmin patronları bir harita çizdiler masa başında; paylaşılıp sömürülecek ülkelere karar verdiler…

Tunus, Yemen, Bahreyn, Mısır derken Libya…

Libya’nın dışındakiler hemen “teslim” bayrağını çektiler… Küresel baronlar ne istiyordu, ne yapılmasını istiyorlarsa yaptılar buralardaki diktatörler…

Şimdilerde o ülkelerin yeraltı kaynakları büyük şirketler arasında paylaşılmakta…

Libya direnmeye çalışıyor emperyal baronlara...

**

Sıra kimde?

Sıra şimdi Suriye’de mi?

Ardında İran ve Türkiye mi var?

Türkiye’yi en son hedef olarak belirledikleri belli, şimdilik Türkiye’yi amaçları için “kullanmak” en uygun rol modeli verdikleri belli oluyor…

Türkiye’deki siyasi irade aracıyla bu rolün yapılması için tüm destekler var…

Allah var; Türkiye de görevini (!) iyi yapıyor…

Nasıl mı?

Düne kadar Türkiye ile “dost” olan, “kanka” olan Libya ve onun lideri Muammer Kaddafi’nin çocuklarını ve torunlarını öldüren bomlar, Türkiye’den sevk ve idare ediliyor…

Ne mi yapılıyor?

Emperyalistlere “paranda” olunuyor…

Önce; “NATO’nun ne işi var Libya’da” diyecek başbakan…

Ardından NATO karargâhının İzmir’de kurulmasına izin veriliyor… Bu nasıl iş?…

Türkiye, Kuzey Afrika kıyılarında SG ve TOMA Füzelerine destek için savaş gemilerini yollamış…

Füzeler Libya’ya çevrilmiş durumda…

Türkiye, bu füzelerin hedefine ulaşması için gayret gösteriyor… Bu nasıl iş?…

Libya kıyılarında ABD ve AB korumacılığını yapıyor…

İzmir, NATO bombalama merkezi haline getiriliyor…

Bu nasıl iş?…

**

Düne kadar “kardeş ve dost” olan Beşar Esat şimdilerde “tu kaka” oluverdi birden… Hemen çekilmesi için telkinler yapılmakta ve elçiler gönderilmekte…

Aynı şeyler Mısır’da Hüsnü Mübarek için de yapılmıştı…

Şimdilerde Arap ülkelerinde şu kanaat yaygın; “Türkiye’den dost olmaz, ABD’nin güdümünde hareket ediyor…” diye basında yayınlar yapılmakta… Bu nasıl iş?…

**

Yeni Haçlı seferleri

Bush Afganistan’a girerken “Haçlı seferindeyiz” demişti, yıl 2001…

Sadece 2 yıl sonra, 19 Mart 2003 de;

Irak, “…halkını kurtarmak” bahanesiyle işgal edildi…

8 yıl sonra, aynı gün 19 Mart 2011 de Obama aynı sözü söyledi “Haçlı seferindeyiz” diye…

Güya Libya halkını savunmak bahanesiyle küresel baronlar Paris’te Elize Sarayında toplandılar, toplantının adı da: “Libya Halkıyla Dayanışma Toplantısı” idi…

Böyle açıklama yapıldı…

Sonuç bildirisinde; “Libya’daki sivil halkı korumak için tüm önlemler alınacaktır.”

Peki, neden Libya Halkı bu kadar önemli?

Neden Gazze’deki, Filistin’deki ölen çocuklar önemli değil bu küresel sömürücüler için?

Güldürmeyin beyler, bayanlar beni, “sivil halk” öyle mi?!

Gazze’de, Irak’ta binlerce çocuk ölürken nerdeydiniz?

Onlar sivil halk değil miydi?!

İsrail Gazze’ye misket bombalarını atarken kavrulan insanlar sivil değil miydi?

Yoksa bilmediğimiz “uzaylı” askerlerden oluşmuş Gazze’nin ordusu mu var?

**

İşgale kılıf hazırlamak…

İşgal edilecek ülkeye saldırmak için önce bazı ön şartlar oluşturulur. Saldırıya kılıf hazırlamak için bahane bulunur ya da yaratılır… Vurmak için bir ülkeyi, uydurulmuş bir terim var; “uluslar arası meşruiyet”…

Ne demektir bu?

Emperyalistlerin isteklerine ve menfaatlerine uygun olan ne varsa o demektir…

Bizleri soyup soğana çeviren Küresel Çeteciliktir…

Herkes adına karar veren ve tepede olan, sayıları az etkileri fazla bir azınlıktan bahis ediliyor…

**

Kimlerdir bunlar?

“Uluslar arası camia” diye söylenen şey…

Ne yapar bunlar?

Bu uluslar arası camia dedikleri bakınız neleri yapıyormuş;

*Sömürmek istedikleri ülkeleri önce parçalara ayırırlar…

*Ülkelerin kaynaklarını bölüşürler…

*Sömürürler…

*Karşı geleni terbiye için Yeni Haçlı Seferleri düzenlerler…

*Kendilerine itaat edecek bir yönetim kadrosunu hazırlarlar…

*Sonuçta yerüstü ve altı zenginliklerini sömürmeye başlarlar.

İşte bu “uluslararası camianın” verdiği karar sonucu oluşan durumdur…

**

Ölen ölür…

Korunacağı söylenen sivil “halktan ölen ölür, kalan ekonomik kaynaklar bizimdir” yeter emperyal baronlara, onları paylaşırlar…

Bunun adı da “uluslararası meşruiyettir…”

Meşruiyetin anlamı, emperyalizmin çıkarları neyi emrediyorsa onu yapmak demektir…

Petroller, yeraltı cevher ocakları, akarsular, boğaz suyolları, hava sahaları, deniz kıta sahanlıkları kontrol altında tutulur, gelirleri uluslar arası patronların kasasına yönlendirilir…

**

BM kararları…

BM ve NATO kararları, küresel sömürücü bu patronların çıkarları doğrultusunda kararlar alır ve uygularlar…

İşte bunun adı da “uluslar arası camianın kararı” olur…

Bir ülkede, bir grup tehdit altındaymış gibi alt yapı hazırlanır, medya aracılığıyla birileri hedefe konulur, sürekli yayınlarla insanlar inandırılır, beyin yıkaması yapılır…

Tehdit altında olduğu belirlenen grubun “haklarını korumak” için devreye emperyal baronlar girer.

Küresel baronlarla ilişkileri vardır bu tehdit alan grupların… Önce oraya iyi niyet elçileri gönderilir, ardından ambargo söylemleri başlar, yaptırımlar…

Sonra karar verilir bombalanır, tahrip edilir…

Önce tahrip ederler sonra da “imar” için oraya gidip sömürürler…

Sonuç…

Küresel emperyalizmin Afrika’daki değişik ülkeler için harcadığı miktar 3,5 trilyon civarında…

Bahane olarak “El Kaide” gösterilerek Afganistan işgal edildi… İkiz kuleler bahane edilerek Afganistan’da çok kalınacağı kesin… Yetkilisinden tapu gibi itiraf var; “Afganistan’da hiçbir zaman bulamayacağımız birilerini aramaya gideceğiz” diyen Pentagon yetkilileri…

Saddam’ın olmayan nükleer bombaları bahane gösterilerek Irak işgal edildi ve bölündü…

Yalanlarla, medya yayınlarıyla halkın beyni yıkandı…

Sürekli aynı yerler tehdit edilebilir…

Şimdi sıra Suriye’de; eğer karışıklık dinmezse mezhep çatışması olur ve tüm sınır komşuları da karışır…

Başta Türkiye, Lübnan, İran ve İsrail etkilenir…

Haçlı seferleri gelir kapımıza dayanır…

İşte size hayatın gerçeklerinden birkaç kesit…

Bunlar komplo teorileri değil olanın tespitidir…