Yeni Bir Din Şurasına Şiddetli ve Acil Bir Şekilde İhtiyaç Vardır

31

5 aydan beri facebook vadisinde kök kazanlardan biriyim. Yani adama susuz dereden su getirtiyorlar.

Maşallah herkes, müctehid olmuş, herkes din alimi ve her şeyi biliyorlar. Ama benim inancıma göre bunlar ifrat ve tefrit arasında gel-git yapıyorlar.

Zira öyle saçma sapan söylentileri var ki, kişilerde izafelerde bulunma, sapık supuk şeyler…

Bugün gerçekten müslümanların hayatına girmiş olan dini sanılan bir çok şeyler vardır ki, onun halbuki dinle uzaktan yakından bir alakası yoktur.

O sebeple bir işin gelenek mi, yoksa dinin aslından mı bunun belli olmasında fayda vardır.

Çünkü gelenek başka şey, din başka şeydir. Mesela bana göre tarikat bir gelenektir. İslamla alakası yoktur.

Ama eski dinlerde birisine bağlanma esası vardı. Hatta “Dogma” denilen şey de budur.

Dogma demek, mutlak doğru, tartışılamaz, ilahi vahye dayanan… işte eski dinlerin mesela hıristiyanların papazları böyledir. Din adamı olan kimselere izafe edilen tüm inanışlar böyledir, diyebiliriz.

Halbuki Hz. Muhammed ile beraber din adamlığı kalkmıştır. Mesela şeyhler gaybı bilir, müritlerinin kalbinden geçenleri bilir ve onların üzerinde tasarruf sahibi olup onları günah işlemekten haşa korur.