Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil.

166