Ülkücülere Söylenenler

48

“Fatiha’yı bilmezler”

“Bunlar kandan beslenen vampirlerdir”

“Bunlar dürüst davranmazlar, en iyi yaptıkları iş, kışkırtmaktır, hırçınlıktır, terörize etmektir, kavgadır”

“Irkçılık yaptınız, kabilecilik yaptınız, kavmiyetçilik yaptınız, şeytanî olan anlayışa hizmet ettiniz. Ondan dolayı bu ülkede sıkıntıların hep kaynağı oldunuz”

“Sayın Bahçeli, bugün, Milliyetçilikten bahsediyor. Kime yutturacaksın sen bu Milliyetçiliği? Kafatası Milliyetçiliği ile Milliyetçilik olmaz”

“Sadece ırkçılık üzerinden Milliyetçilik yapanlar, bu topraklara ihanet içerisindedir”

“Türk Milliyetçiliğine de karşıyız”

“Kimse bize Türklükle de gelmesin”

“Sayın Bahçeli, sen Bozkurtlarla mı geziyorsun? Bozkurtların sana hayırlı olsun. Ben Bozkurtlarla dolaşmıyorum, Eşref-i Mahlûk olan insanlarla dolaşıyorum”

“Bizim gençliğimizin bugüne kadar hiçbir illegal eylemi olmamıştır. Ama senin geçmişinde bunlar var, bunları biliyoruz”

“Geçmişte sokaklarda sergiledikleri o kavgacı tarzı, şimdi, siyasette sergiliyorlar, Yüce Meclis’in içerisinde sergiliyorlar. Bunların biz Cemaziyelevvellerini iyi biliriz”

“İşte sivil Faşizm diye bir şey varsa, bugün, temsilcisi bu zihniyettir”

“MHP, memleketin en temel meselesinde bu şekilde ruhsuz, hamasî, boş konuşmalar yaparak kan akıtmayı teşvik etmekten başka hiçbir rol üstlenmiyor. İşte dün, BDP( bugünkü HDP)’li milletvekilleri, niyetleri ne olursa olsun, Çorum, oradan Sinop’a geçiyorlar ve Sinop’ta ne yazık ki bir provokasyonun içerisinde yer alıyorlar. Beğenirsin, beğenmezsin, bu gelenler, bu ülkenin seçilmiş milletvekilleri. Orada yapacakları toplantıyı izlemeye de mecbur değilsin, saygı duymak zorundasın. Ama bunların ruh kökünde bu tür organizasyonlara ve toplantılara saygı yoktur, saygısızlık vardır ve insanın huzursuzluğunda ne yazık ki bunların yeri vardır. MHP budur, kafa yapısı budur”

Daha böyle bu doğrultuda daha birçok laf ve hatta daha ağır birçok hakaret.

Kim bu sözleri söylüyor?

Recep Tayyip ERDOĞAN!

Ülkücüler, Türk Milliyetçileri bu sözleri unutmalı mı, yutmalı mı? Neden unutsun ve yutsun?