Üç Kuru Kafa

31

1 -Hoş kafa

2 – Boş kafa

3 – Taş kafa

Tüm canlılar için demiyorum.

İnsanlar için üç çeşit kafa söz konusudur.

Bu üç kafa yapısı kıyamete kadar geçerlidir.

Rivayet edilir ki;

Rivayetler muhteliftir ama maksat aynıdır.

Nasrettin hoca bir gün arkadaşlarıyla beraber bir mezarlığın yanından geçerken yan yana üç kuru kafa görür..

Yaklaşarak bu kafalardan birini eline alır.

Evirip çevirip biraz baktıktan sonra

Elindeki sopayla kuru kafaya vurur.

Sopa kafatasının içerisine girer ve orada kalır.

Elindeki kafatasını yere koyduktan sonra ikinci kafayı alır.

Elindeki sopayla kafaya vurur.

Sopa kafanın bir tarafından girer diğer tarafından çıkar.

Onuda yere bırakır.

Üçüncü kafayı eline alır.

Elindeki sopayla kafatasına vurur.

Tıııııın diye bir ses çıkar

Sopa kafaya hiç işlemez.

Sonra Onuda yere bırakır.

Yanındakiler bunların ne anlama geldiğini sorarlar.

Hoca cevap verir.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Birincisine Hoş kafa denir.

Sopanın içeride kaldığı kafadır.

Bu kafanın özelliği okuduğunu ve dinlediğini anlar.

Her hangi bir saplantı içerisinde olmaz muhakeme yeteneğine sahiptir.

Doğruyu kabullenip yanlışa kılıf bulmaz.

Görev ve sorumluluklarını bilir.

Bilmekle kalmayıp gereğini de yapar.

Kendine çevresine ve topluma faydalıdır.

Yeniliklere açık ve ileri görüşlüdür

Bunun için buna hoş kafa denmiştir.

Bu kafa yapısına sahip insanlara yakın olmak

Onlardan istifade etmek gerekir.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

İkincisi boş kafadır.

Sopanın bir taraftan girip diğer taraftan çıktığı kafadır.

Bu kafanın özelliği

Her şeyi bildiğini zanneder.

Okumaz. Dinlemez.

Okuduğunu dinlediğini de anlamaz.

Öğütler nasihatler sözler bir kulaktan girer diğerinden çıkar

Dinler gibi görünür dinlemez; yapar gibi görünür yapmaz.

Oğlum Raşit sen söyle sen işit’ anlayışına sahiptir.

Onun için buna da boş kafa denilmiştir.

 Bu kafa yapısına sahip olan insanlara mesafeli durmak gerekir

Aksi takdirde zaman ve emek kaybına sebep olur

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Üçüncüsüne taş kafa denir.

Sopanın hiç işlemediği kafadır.

Nuh deyip peygamber demeyen insanları ifade eder.

Saplantı içerisindedir

Fanatiktir doğruyla yanlışı kendi bilgisiyle ayırt edemez

Kendisi; doğru bildiği yanlışların haricinde tüm doğrulara kapalıdır

Değerlendirme mukayese etme ve yorumlama yeteneğine sahip değildir.

Dinlemez dinlese de anlamazlar.

Kıskanç yâda cahil insanlardır.

Gözlerini kapamakla gece olacağını zannederler.

Yâda başkalarını kötülemekle insanların kendilerine teveccüh edeceğini zannederler.

Bu kafa yapısına sahip olan insanlardan uzak durmak gerekir.

Sağlığınız değilse bile sinirleriniz tahrip olabilir

Bütün doğrular kendilerinde

Bütün yanlışlar başkalarındadır.

Evet, bütün kafalar bu üç guruptan birine dâhildir.

Peki, sizin kafa markanız hangi guruba girer