Üç Dergi

119

1-ALKIŞ

Kahramanmaraş Kültür ve Sanatevi’nin yayın organı olan Alkış Dergisi’nin ilk sayısı Mayıs 2002’de ‘Aylık Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi’ tanıtımıyla, kültür hayatına kazandırıldı. 

19 X 27 Cm. ölçülerinde, tek renk baskılı kuşe kapak içerisinde birinci hamur kâğıda basılı, kapak dâhil 16 sayfalık derginin ilk sayısındaki künyesi şöyle idi: Sâhibi: Oğuz Alp Paköz. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Nihat Yücel. Yayın kurulu: Oğuz Alp Paköz, Nihat Yücel, Haydar Okur, Ayşegül Taşkın, Ömer Kaya, Ahmet Temizyürek ve Sıddık Özer’den oluşuyordu.  

Derginin kısa sunuş yazısı, Oğuz Alp Paköz imzâsını taşıyor:

Alkış çok eskiden duâ mânâsında kullanılırdı. Duâ ile dâvâ aynı kökten türemiştir ve dâvâ, dilek demektir. Özdil Yayın Grubu olarak kültür-sanat ve edebiyat dergimizin adını ‘Alkış’ koyunca bu açıklamayı gerekli bulduk.

Kahramanmaraş yazar ve şâir yönünden çok şanslı. Ama sanatkârlarımız ya bir gurubun içinde kendilerini bağımlı buluyorlar veya kendilerini ferdî hürriyet içinde görüyorlar. Buna biraz da sanatkâr duyarlılığı eklenince karşımıza parça parça bölünmüş bir görüntü çıkıyor.

Alkış birleştirici ve bütünleştirici bir düşünceyle yola çıkıyor. Bu konuda ne kadar başarılı olur, bunu ileride göreceğiz. Herkese ve tabiata; sevgiyle, hoşgörüyle bakıyoruz. Okurlarımızın yanında; yazın serin bir soluk, kışın sıcak bir yuva gibi olmak istiyoruz. Baharlarda fışkıran esin, coşan gönül, bağlayan bir yürek olmak istiyoruz.

Dileğimiz bu, beklentimiz bu. Sevginiz gür, yüreğiniz hür olsun.

Ön kapağın iç kısmında Şeref Abken imzalı yazıdan seçilmiş cümleler:   

*Türk Milliyetçiliği, bütün vatandaşlarımızı ve milletimizin tamamını kucaklayan bir kavramdır. Bütün vatandaşlarımız Türk Kültürü ve Türk Ülküsüne, bağlı kalarak, Türk milletini her şeyin üstünde tutmak demek olan Türk milliyetçiliğini benimsemek hakkına ve görevine sâhiptir.

*Bütün Türk Vatandaşları olarak, bir yandan Cumhuriyetimize, Demokrasimize, Ülke bütünlüğümüze, Millet bütünlüğümüze, Ordu-Millet beraberliğimize ve Atatürkçülüğe hep birlikte bağlı kalacağız. Öte yandan da, bu müesseselere karşı girişilecek yıkıcı ve bölücü görüşleri, faaliyetleri hep birlikte reddedeceğiz.

*Aramızdaki görüş ve pozisyon ayrılıklarımız ne olursa olsun, bu millî beraberliği benimsemek şartıyla hepimiz Türk Milliyetçisi olacağız ve bu Millî berâberliği benimseyen her Türk vatandaşını Türk milliyetçisi kabul edeceğiz. Hürriyet ve demokrasi prensiplerine uygun bulunan ve milletimizin tamamını kucaklayan Türk Milliyetçiliği budur.

Dergideki diğer yazıların başlıkları ve yazarları: *Tutkular her gün tâzedir: Haydar Okur. *Karacaoğlan’ın Haleb, Maraş, Elbistan Yolu: Ömer Kaya. *Sen yoksun ve olmayacaksın: E. Metehan Mutlu. *Yarına savaş açalım: Sibel Handan Küçükdevlet. *Düşünce Tarihinde Tanrı Meselesi (Kitap tanıtımı): Ali Büyükçapar.

Şehir estetiğine ve kültürüne de ilgi duyan şiir ağırlıklı Alkış Dergisi’nin ilk sayısındaki şâirler: Ârif Eren, Bahaeddin Karakoç, Hasan Erderha, Oğuz Alp Paköz, Nihat Yücel, Ayşegül Taşkın, Günay Özdeniz, Sıddık Özer ve Cevdet Alperen.

Alkış Dergisi Dr. Oğuz Paköz yönetiminde çok muntazam olarak 22 yıl boyunca yayınlanarak 127. sayıya ulaştı.

6 Şubat 2023’te dokuz saat arayla meydana gelen, 7,8 Mw  ve 7,5 Mw  büyüklüklerindeki iki depremde Tıp Doktoru Oğuz Alp Paköz şehit olarak ebedî âleme intikal eti. Hayrü’l halefi sevgili kızları Aslıhan Ece, Neslihan Ece ve İsmihan Ece, depremin sebebiyet verdiği dayanılmaz acıların ıstırabı devam ederken, merhum ve mağfur sevgili babalarının Kahramanmaraş’ın edebiyat severlerine armağanı olan Alkış Dergisi’ni mahzun hemşehrilerine yeniden kazandırma kararı aldıl. Uzun yıllar derginin Genel Yayın Yönetmeliğini üstlenmiş olan Serdar Yakar, dergi yazarlarından Şaban Sözbilici, Ali Büyükçapar, Mehmet Uysal ve diğer vefalı dostlar yardımcı oldular ve dergi, Haziran 2023’te 128-129. sayılarla yeniden yayın dünyasına kazandırıldı. Böylece kızları ve dostları, merhumun ruhunu şad ettiler.  64 sayfalık bu sayıda; Oğuz Paköz dostu şâir ve yazar 37 kişinin Dr. Paköz hakkında kaleme aldığı şiir ve makaleler bulunuyor.

Derginin 130. sayısı Temmuz-Ağustos 2023’te, 131. sayısı ise Eylül-Ekim 3023 döneminde okuyucu ile buluşturuldu. Son iki sayının arka kapak iç sayfasında Oğuz Paköz’ün hiç ihmal etmediği şekilde bir Kahramanmaraş türküsünün notaları ile birlikte sözleri yer alıyordu.

Serdar Yakar’ın yazısı Kahramanmaraş’ın deprem sonrasındaki durumunu, yetkililere feryat şeklinde duyuruyor:

Sevgili dostlar; yıkık kent Kahramanmaraş’tan bir kez daha selâm gönderebilmenin, gönderilen selâmları alabilmenin kıvancı ile mutluyuz. Yaralarımız henüz çok taze… Geçen zaman yaralarımızı saracak ümidindeydik ama olmadı. Yıkılıp öldüğümüz gün ‘Yaşanacak ne varsa yaşadık bitti.’ sanmıştık. Yanılmışız. Gün geçtikçe acılar daha bir depreşti. Dostlar daha bir aranır oldu, ayrılık daha bir hissettirdi kendini. Gözpınarları kurudu, titremeler sardı her bir yanı. En küçük bir sarsıntı korku oldu çocuklara…

Bunca yıkılmışlığın arasında mutluluğa giden yolları aramadık değil. Hayat devam ediyor çünkü. Bebekler doğuyor, düğünler yapılıyor, vefatlar oluyor. İçten yıkık da olsak bunu gizlemeye, tebessüm ile örtmeye çalışıyoruz.

ALKIŞ DERGİSİ:

Cumhuriyet Mahallesi, Gaziosmanpaşa Bulvarı Ukde Sitesi B Blok Kat: 8 Nu: 19 Onikişubat Kahramanmaraş. Telefon: 0.533-330 19 97  e-posta: alkisdergisi@yahoo.com  // www.alkisdergisi.com.tr 

 2-KARDAŞLIK

Kerkük Vakfı’nın yayın organı olarak:  İstanbul’da, Ocak 1999’da, ‘Kültür, Sanat, Edebiyat ve Folklor Dergisi’ tanıtımı ve üç ayda bir yayın programı ile kültür dünyamıza kazandırıldı. 

20 X 28 santim ölçülerinde, renkli baskılı karton kapak içerisinde birinci hamur kâğıda tek renkle basılı 80 sayfalık dergideki önemli yazıların Latin harfleriyle İngilizce ve Arap harfleriyle yazılmış Türkçe metinleri de veriliyordu.

Birinci sayıda derginin künyesi şöyleydi: Kerkük Vakfı adına İmtiyaz Sâhibi ve Yazı İşleri Müdürü: İzzettin Kerkük. Editör ve Genel Koordinatör: Suphi Saatçi. Yazı Kurulu: Kemal Çapraz, Aydil Erol, Erşat Hürmüzlü, Habib Hürmüzlü, İzzettin Kerkük, Rabia Kocaman, Mâhir Nakip, Salah Nevres, Acar Okan, Ömer Öztürkmen, Suphi Saatçi, İhsan S. Vasfi ve Rifat Yolcu.

Kardaşlık veya Çalınan Okulumuz’ başlıklı sunuş yazısında, Prof. Dr. Suphi Saatçi, dergi hakkında şu bilgileri veriyor:

Her şeyden önce, dergimizin bu ilk sayısı ile sizlere sıcak bir merhaba diyoruz. Kardaşlık Dergisi’nin bütün camiası adına, saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.

Kardaşlık adıyla elinize ulaştık; öyleyse sormak hakkınız, niçin Kardaşlık ?

 Irak Türklüğünün kültür târihinde önemli yeri olan Kardaşlık Dergisi, 1961 yılının Mayıs ayında Türkmen Kardaşlık Ocağı tarafından Bağdat’ta yayın hayatına başlamıştı. Bu dergi, Irakta Telafer’den Mendeli’ye kadar uzanan ve geniş bir bölge üzerinde yaşayan Türkmenlerin dilini, dünya görüşünü, edebiyatını, kültürünü, sanat ve folklorunu bütün zenginliği ile yansıtan bir muhtevaya sâhipti. Dergi ayrıca Irak’ta günümüze kadar yayınlanmış Türkçe süreli yayınların en olgunu kabul edilmiştir. Irak Türkmenlerinin âdeta kimliği olan Kardaşlık, aynı zamanda edebiyatımıza büyük isimler kazandıran bir okul niteliğinde idi. Uzun süren yayın hayatı neticesinde, Iraktaki Türk varlığının en kıymetli koleksiyonu sayılır.

 Kardaşlık, sâdece Irak sınırları içinde tanınmış bir dergi de değildi; sınırları aşarak, Türkiye’de, Azerbaycan’da ve İran’ın Türkçe konuşulan bölgelerinde tanınmış, sevilmiş ve aranan bir dergi olmuştu. Türkiye’de birçok edebiyatçının ilgisini çeken bu dergi, ölümsüz Bayrak şâirimiz Ârif Nihat Asya hocanın da iltifatını kazanmıştı. Rahmetli Ârif Nihat hoca Kardaşlık Dergisi’ne doğum yıldönümü hediyesi olarak, şu dörtlüğü armağan etmişti:

Tashîhine baskısına Kerküklü kardeşler bakar

  Tattırır tadarım onda horyatların tadını

   Sınır demez yasak demez ırak demez gelir bana

  Kerkük’te bir dergim var ‘Kardaşlık’ koydum adını

Dergi, Irak İhtilal Komuta Konseyi’nin kararı ile kapatıldı, hakkımız gasbedildi. Bu düşüncelerle, Vakfımız tarafından yayınlanan dergiye Kardaşlık adını vererek, bizden zorla alınan bu okulun hatırasını gurur ve şerefle yaşatmak istedik. Ona karşı duyduğumuz saygıyı, bu şekilde göstermeğe çalıştık.

 Elinizdeki derginin, tek ve biricik gayesi Irak Türkmenlerinin dâvâsına hizmet etmektir. Çizgimiz; ilkeli, seviyeli ve sâdece doğruluk ve hakkaniyet ölçülerine bağlı yayın yapmaktır. Bu anlayışla, çizgimize yaklaşan herkese, gönlümüz ve kucağımız açıktır. Sevgi ve samîmiyet temeli üzerinde yükselen dâvâların, mutlaka hedefine ulaşacağına inanıyoruz.

Kardaşlık Dergisi,  100. sayının yayınlandığı zaman diliminde, Türkiye’nin ve dünyanın gündemde olan Filistm Meselesi ile alakalı olarak ‘Kerkük Vakfı’ imzalı bir ‘Duyuru’ yayınlamıştır:

Filistin halkının son günlerde mâruz kaldığı korkunç saldırılar, özellikle Gazze’ye havadan yağdırılan bombalar, büyük bir insanlık dramına dönüşmüştür. Şehirde yaşayan silahsız, mâsum ve savunmasız insanlara karşı girişilen bu korkunç katliamı şiddet ve nefretle kınıyoruz.

Hastane ve okul gibi savaş zamanlarında bile hedef alınmayan binalara yapılan bombalı saldırıları meşru gösterecek hiçbir gerekçe olamaz. Kadın, çocuk, hasta ve yaralı sivil insanların kaldığı binaların bombalı saldırılarda hedef alınması, İsrail Devletinin savunmak amacı ile davranmadığı, korkunç bir intikam duygusu ile hareket ettiğini gösteriyor.

Böyle bir vahşet, Birleşmiş Milletlere üye bir devlet tarafından değil, ancak ve ancak gözü dönmüş terör örgütleri tarafından işlenir. Bütün Türkmeneli toplumunu üzüntüye sevk eden bu vahşetin bir an önce durdurulması ve dünyâ kamuoyunun yeni fâcialara yol açılmadan insanlık dışı saldırılara set çekmesini için sesleniyoruz.

Bu korkunç saldırılarda şehit düşen masun Filistinlilere Allah’tan rahmet diliyoruz.

Derginin Editörü ve Genel Yayın Yönetmeni Yüksek Mimar Suphi Saatçinin estetik anlayışı ile hazırlanan Kardaşlık Dergisi, gönüllere olduğu kadar gözlere de hitap ediyordu. Hazin bir tecellidir ki Dergi, Ekim-Aralık 2023 döneminde yayınlanan 100. sayısı ile gönlümüzü ve gözlerimizi mahzun bırakarak, aşağıdaki vedâ mesajı ile yayın hayatımızdan çekiliverdi:

Matbuat dünyâsında meydana gelen gelişmeler, mâruz kaldığımız bütün baskı ve zorlamalara rağmen derginiz Kardaşlık, 25 yıl boyunca direnmiş ve yeni dünyâ şartlarına teslim olmadan gelenektem kaynaklanan yürüyüşüne devam etmiştir. Bu yürüyüşe devam etmek için tabii ki daha dinç ve daha dayanıklı ayaklara ihtiyaç vardır. Artık kulvarı, daha hızlı yürüyen dinamik koşuculara bırakmanın zamanı gelmiştir.

Bu açıdan işi tadında bırakmak en doğru yoldur düşüncesiyle siz değerli okuyuculardan helallik dileyerek vedâ ediyorum. Ayrılmanın verdiği üzüntü ile bu vedânın burukluğunu ben de yaşıyorum. Bâki kalan bu kubbede hoş bir sedâ bırakmak temennisiyle sizlere sağlık ve huzur içinde muhabbet dolu güzel günler diliyorum.

3-YENİ UFUK

Yüzüncü Sayısı Kasım 2022’de yayınlanan Yeni Ufuk Dergisi’nin birinci sayısına ulaşmak mümkün olmamıştır. 100. Sayı olması sebebiyle özel olarak hazırlanan 88 sayfalık derginin künye bilgileri şöyle idi: İmtiyaz Sâhibi: Mehmet Nuri Serbest, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Berkan Sözer, Genel Yayın Yönetmeni: Hasan Okyay, Editör: Ali Kerem Akdağ, Yayın Ekibi: Nimet Karakurt, Gözde Özen, Melda Karakaya, Fatma Aydın.

Aziz ve necip Türk milletinin millî ve mânevî değerlerine bağlı yayın yapan Yeni Ufuk Dergisi’nin 100. Sayısında kalem ürünleri bulunan yazarlar ve makalelerinin başlıkları:

Berkan Sözer: Millet Yolunda Verilecek Bir Mücâdelenin Mukaddimesi. Prof. Dr. İskender Öksüz: Dudaklarında Aynı Türkü: Tanrı Korusun Türk’ü. Ali Kerem Akdağ: Ölümsüzlük Mücâdelesi. Ali Kızgınoğlu: Kavakaltından Yeni Ufuklara. Aybike Yıldız: Bizim Hikâyemiz Yeni Değil. Prof. Dr. Yümni Sezen: Gençler ve Gençler. Erol Floran: Durumdan Vazife Çıkaranlar. Nail Kocabay: Yeni Ufuk Demek… Yunus Emre Özdemir: Her Kim Merdâne. Prof. Dr. İsmail Yakıt: 100. Sayısıyla Yeni Ufuk Dergisi. İbrahim Elçin: Çınarın Kurumayan Dalı Gölgesinde Büyümek. Bayram Kırış: Yeni Ufuk Güzellemesi. Dr. Sâkin Öner: Türk Milliyetçiliği Târihinde Yeni Ufuk Dergisinin Yeri. Ahmet Furkan Kılınçarslan: Hem Erenler Ölmez Efendim Sûret Değiştirirler. Emrah Varol: Yeni Ufuk’lara Doğru. Osman Kepenek: Yeniden Yeni Ufuklara. Çağrı Karşı: Kilim Gibi Dokunanlar. Hakan Şişik: İnsan Unsuru. Uğur Baş: Bozkurtların Dirilişi. Mehmet Hayati Özkaya: Nice Yeni Ufuklara… Hasan Okyay: Ateşten Nehirlerde Dövülen Halkalar. Erçin Yavuz: Kitabın Ortasından. M. Nuri Serbest:100 Ay. Hakan Paksoy: Ocaklarda Pişen Yürekler. Fatih Aydınuoğlu: Meğer Dost Elinden Ola Çâresi. Oğuzhan Saygılı: 100. Sayısına Ulaşan Yeni Ufuk Dergisi. Faruk Karabulut: İnsan Nedir? Sen Kimsin? Ubade Evli: Yeni Ufuk Dergisi.

Yeni Ufuk Dergisi’nin 111. Sayısı Ekim 2023’te yayınlandı. Kapağında Ziya Gökalp’ın fotoğrafı ve ‘Türkçülüğün Esasları 100 Yaşında’ ibâresi dikkat çekiyordu.

Bu sayının Yazarları: Havva Yaren Kızılırmak, Emral Varol, Ahmet Çağlar, S. Ahmet Arvasi, Ziya Gökalp, Kubilay Muhammed Özdemir, Fâtih Aydınlıoğlu, Kemal Gurbanov, Seyran Şâhin, Fatmanur Çelikyurt.

Muhammet Kubilay Özdemir’in ‘Türk Milliyetçiliği Irkçılık mıdır? Başlıklı yazısınan kısa bir bölüm:

Dünya’daki bütün milliyetçilikler bir kavme husumet amaçlı ortaya çıkmıştır. Meselâ Alman milliyetçiliği Yahudileri yok etmek, Stalin milliyetçiliği (!) Türkistan’daki Türkleri yok etmek amaçlı ortaya çıkmışken sâdece Türk milliyetçiliği kendini koruma refleksi olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca diğer milliyetçilikler gibi hiçbir kavme husumet amacı gütmemiştir. Bu sebeple Türk milliyetçiliğine ırkçılık yaftası takmak hem anlamsız hem de mesnetsiz bir suçlamadır.

Türkçülüğün Esasları’ adlı kitabında Ziya Gökalp’e göre Türkçülük: ‘Türk milletini yüceltmek’ demektir. Bu târife göre Türkçülük ve onun sistemleşmiş hâli olan Türk milliyetçiliği ‘Türk Milletini, milletler yarışında en üst seviyeye taşımayı ülkü edinen düşünme biçimidir.’

Irkçılığın yanlış bir düşünce olduğunu Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) vedâ haccında ‘Kavmiyetçilik (Irkçılık) yapmayın’ kelimeleriyle buyurmuştur. Bu cümlesiyle ırkçılığın yapılmaması gerektiğini kesin bir dille söylemiştir. Fakat peygamberimiz; ‘Kişi kavmini sevmekle kınanamaz’ ayrıca ‘Üstünlük takvadadır’ diye de buyurmuştur. Demektir ki ‘kendi ırkını başka ırktan üstün görmek onaylanmamışken, aslını inkâr etmemek, milletini sevmek ve ona hizmet etmek peygamberimiz tarafından yasaklanmamıştır. Aksine bu sözlerle özendirilmiştir.

Bunları bilen milliyetçi aydınlar Türkçülüğü ve Türk milliyetçiliğini hiçbir zaman ırkçılıkla bağdaştırmamıştır.

Bu sebeplerle Ziya Gökalp ‘Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak’ isimli kitabında ‘Türkleşmek ve İslâmlaşmak ülküleri arasında bir çatışma olmadığı gibi bunlarla çağdaşlaşmak ihtiyacı arasında da bir çatışma yoktur’ diyerek ‘Çağdaş bir İslam Türklüğü’ oluşturulması gerektiğini ifâde etmiştir.

Prof. Dr. İskender Öksüz’ün Yeni Ufuklar Dergisi hakkındaki teşhisi:

Yeni Ufuk’u önce dergi diye tanıdım. Bizim Millî Düşünce Merkezi Bilgi Şölenleri bitip insanlar sohbete ve çaya yöneldiklerinde mutlaka bir genç gelir ve Yeni Ufuk’un yeni sayısını bana verirdi.

Kısa zamanda fark ettim ki Yeni Ufuk sâdece bir dergi değil. Samsun, Bursa, Bolu… Türkiye’nin çeşitli yerlerinde konuşma yapmak için dâvetler alırdım. O dâvetlerin münâsip bir yerinde de yine bir veya birkaç genç peydâ olur ve kendilerini ‘Yeni Ufuk dergisindeniz.’ diye tanıtırdı. Jetonum geç de olsa düştü! Yeni Ufuk bir dergiydi ama aynı zamanda bir mektepti, aynı zamanda bir hareketti. Tıpkı bir zamanların Töre’si, Devlet’i, Bozkurt’u gibi…

Şimdi ise zaman başka, şartlar başka. Yeni Ufuk, zamâna ve şartlara göre; çağdaşı Türkçü dergilerden farklı bir iş yaptı ve aynı zamanda bir mektep olduğunu, teşbihten çıkarıp elle tutulur bir vakıaya dönüştürdü: Mefkûre Mektebi’ni kurdu!

Her yeni öğretim yılının başında, bana; ‘Biz Yeni Ufuk’tanız’ diyen o gençler, üniversiteye yeni gelen arkadaşlarını toplayıp Mefkûre Mektebi’ne gönderiyordu. Mektep ciddî idi. Gerçekten mektepti; imtihanıyla, dersiyle gerçekten Türkçülüğün temelleri öğretiliyordu.                      

***

‘Aylık Eğitim ve Kültür Dergisi’ olarak yayın hayatına devam eden Yeni Ufuk Dergisi’nin iletişim kanalları:

İstiklal Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Nu: 48/A Pamukkale, Denizli. 0.554-643 66 33  

Önceki İçerikŞeyh Sait İsmi Bugün Kimin İşine Yarar?
Sonraki İçerikKarikatür Ciddi Bir İştir
Avatar photo
28 Kasım 1938 tarihinde Bafra’da doğdu. İlk ve ortaokulu doğduğu şehirde bitirdikten sonra Ankara Ticaret Lisesi ve Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde okudu. İş hayatına Ankara’da muhasebeci olarak başladı. Ankara ve Karabük’te; muhasebeci, mali müşavir ve profesyonel yönetici olarak devam etti. İstanbul’da, demir ticareti ile meşgul oldu. SSCB’nin dağılmasından sonra Türk Cumhuriyetlerinde sanayi yatırımları gerçekleştirmek üzere çok ortaklı şirket kurdu. Şirketin murahhas azası olarak Azerbaycan’da ve Kırım’da tesis kurup çalıştırdı. 2000 yılında işlerini tasfiye etti. İş hayatı ile birlikte yazı hayatı da devam etti. İlk yazısı 1954 yılında Bafra’da yayımlanmakta olan Bafra Haber Gazetesi’nde başmakale olarak yer aldı. Sonraki yıllarda İlhan Egemen Darendelioğlu’nun Toprak Dergisi’nde, Son Havadis ve Tercüman gazetelerinde yazıları yayımlandı. Türk Ocakları Genel Merkezinin yayımladığı Türk Yurdu dergisinde yazdı. İslâm, Kadın ve Aile, Yörünge, Ufuk, Emelimiz Kırım, Papatya, Tarih ve Düşünce, Yeni Düşünce, Yeni Hafta, Sağduyu, Orkun, Kalgay, Bahçesaray, Türk Dünyâsı Târih ve Kültür, Antalya’da yayımlanan Nevzuhur, Kayseri’de yayımlanan Erciyes ve Yeniden Diriliş, Tokat’ta yayımlanan Kümbet, Kahramanmaraş’ta yayımlanan Alkış dergilerinde, Dünyâ ve Kırım’da yayımlanan Kırım Sadâsı gibi gazetelerde de imzasına rastlanmaktadır. Akra FM radyosunda haftanın olayları üzerine yorumları oldu. 1990 – 2000 yılları arasında (haftada bir gün) Zaman Gazetesi’nde köşe yazıları yazdı. Hâlen; Önce Vatan Gazetesi’nde, yazmaktadır. Oğuz Çetinoğlu; Türk Ocağı, Aydınlar Ocağı, ESKADER / Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmacıları Derneği ve İLESAM / Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sâhipleri Meslek Birliği Üyesidir. Yayımlanmış Kitapları: 1- Kültür Zenginliklerimiz: (2006) 2- Dört ciltte 4.000 sayfalık Kronolojik Tarih Ansiklopedisi: (2008 ve 2012), 3- Tarih Sözlüğü: (2009), 4- Okyanusa Açılan Kapılar / Tefekkür Mayası Röportajlar: (2009). 5- Altaylardan Hira’ya Türk-İslâm Dostluğu: (2012 ve 2013), 6- Bilenlerin Dilinden Irak Türkleri: (2012), 7- Türkler Nasıl ve Niçin Müslüman Oldu: (2013), 8- Türkmennâme / Irak Türkleri Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey: (2013). 9- Türklerin Muhteşem Tarihi: (Nisan 2014 ve Nisan 2015) 10- 115 Soruda Türk İslâm-Âlimi Mâtüridî (Röportaj): 2015) 11- Cihad – Gazi – Şehid: Kasım 2015. 12-Yavuz Bülent Bâkiler Kitabı (2016 Mehmet Şâdi Polat ile birlikte) 13-Her Yönüyle Kâzım Karabekir (2017 Mehmet Şadi Polat ile birlikte) 14-Dil ve Edebiyat Dergisi / İlk 100 Sayı Bibliygorafyası (2017 Mehmet Şâdi Polat ile birlikte) 15-Büyük Türk İslâm Âlimi Serahsî (2018), 16-Âyetler ve Hadisler Rehberliğinde Kutadgu Bilig’den Seçmeler (2018), 17-Edib Ahmet Yüknekî ve Atebetü’l-Hakayık (2018), 18- Büyük Türk İslâm Âlimi Mâtürîdî (2019), 19-Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânu Lugati’t-Türk (2019). 20-Duâ / Huzura Açılan Kapılar. (2019) 10-Yesevi Yayıncılık, 12-Yakın Plan Yayınları, 13-Boğaziçi Yayınları, 14-Dil ve Edebiyat Dergisi, diğer kitaplar Bilgeoğuz Yayınları tarafından yayımlanmıştır.