Türk Milleti İhanet Etmez, Haini Affetmez

55

 

Türk’ün en önemli hasletlerinden biri, ihaneti tarih boyunca yapmamış ve bilmemiştir.
Hangi ihanetten bahsediyoruz?
Yaşadığı topluma, yaşadığı ülkeye ihanet etmeyi bilmez.

Türk Milletine yapılan en ağır eleştirilerden biri nedir, biliyor musunuz?

Bulunduğu ülkeye, yaşadığı topluma çok çabuk uyum sağlaması, yani daha açık ifade ile daha kolay asimile olmasıdır. Yani,zayıf bir yapı varmış gibi düşünmektedir bazıları.

Gerçek öyle değildir.

Gerçek, söylediğim gibi, Türk Milleti’nin ihanet kavramını tanımaması, bilmemesi, bu kolay dönüşümdeki en büyük nedendir.

Türk Milleti, bulunduğu ortama, diğerlerinden daha fazla sahip çıkmayı düşündüğünden,  o ortamın yükselmesi için büyük fedakârlıklar yapar.

Elbette, bu gerçeğin, yani, ihaneti düşünmemenin bir de tam zıt bir karşılığı olacaktır.

Bulunduğu ortama, bulunduğu ülkeye, bulunduğu topluma sahip çıkan, ihaneti düşünmeyen bir anlayış, hainleri asla affedemez.

İhanet, bir toplumun mayasında yok ise, hainler de o toplumda uzun süre barınamaz.

Bu kavramları toplumsal bazda düşünmeliyiz. Yani, bireysel ölçüdeki hainlikler, ihanetler konumuza dahil değildir.

Bunun en iyi örneklerinden biri; İslâmiyet’i seçmiş olan Türk Milleti, diğer Müslüman Milletlerden daha fazla İslâmiyet’i sahiplenmiş ve daha fazla fedakârlıklar yapmıştır, dinimiz için.

Buna karşılık, Mekke’yi savunan Türk askerine karşı, ihanet eden Şerif Hüseyin ve adamlarını, ihanetlerinden dolayı, hâlâ iyi yâd etmemektedir.

Peki, bu ihanet konusuna neden girdim?

İşte, bütün mesele buradadır.

Bugün, ülkemiz ve bu ülkenin ana unsuru olan Türk Milleti, büyük bir ihanet çemberinin içerisine sokulmuş bulunmaktadır.

Dünya tarihine yön veren Milletlerin başında gelen – ki bu kuru bir övünme değildir, dünyanın açık kabulüdür – Türk Milleti, bir avuç CIA ajanının elinde oyuncak haline getirilmek istenmekte ve daha da kötüsü, Anadolu’da Türk yokmuş gibi davranılmaktadır.

Bu, toplu ihanet, bir gün mutlaka karşılığını bulacak ve Türk Milleti’nin, kahr-ı gazabına uğrayacaktır.

Tarih bu örneklerle doludur.

Birinci Dünya Savaşı bitiminde, ülkeye, millete, topluma ihanet edenlerin sonlarının ne olduğunu herkes çok iyi bilmektedir, bilmelidir ve hatta unutmamalıdır.

Hiçbir rakam, hiçbir gaflet, hiçbir dalâlet ihanet edenlerin sonunu engelleyemez.

Türk Milletine karşı, sabahtan akşama kadar, televizyonlarda, gazetelerde, toplantılarda, ülkenin en önemli merkezlerinde sürekli, ihanet, hakaret ve aşağılama görmekte ve duymaktayız.

Artık, meseleyi gören, anlayan ve kavrayan insanların içleri yanmakta, canları çok acımaktadır.

Yazıktır, günahtır. Türk Milleti, bu davranışları asla hak etmemiştir.

Dünyada, kendi çoğunluğu içinde yaşayanlara en iyi davranış sergileyen Millet, tarih boyunca Türk Milletidir.

İhaneti bilmeyen bir Millet, kendine ihanet edileceğini da bilemez.

Ama, yumuşak atın çiftesi de pek olur.