Türk gençliğine çağrımdır. (3)

73

Ey Türk Gençliği;

Bu devletin mayası ilahi rıza teknesinde tutulmuş, hamuru
şehit kanlarıyla yoğrulmuş büyük bir devlettir. Çok hassas
bir jeopolitiğe sahip olan bu kutsal vatan topraklarında kıyamete kadar
varlığımızı koruyabilmemiz. Devlet, vatan, millet, bayrak aşkıyla yoğrulmuş,
ilim ve ahlâkla donatılmış bir nesil yetiştirmekle mümkündür. İşte bu nesil sizlersiniz.

Ey Türk gençliği,
Türk münevveri aydın gençler sizlere sesleniyorum
neredesiniz? Hangi işte ve ne ile meşgulsünüz? Bu memleketin büyük adamlara ihtiyacı var! Bu millete büyük işler başarmak vazifesiyle yükümlüsünüz.
Vazifenizin mesuliyeti çok büyüktür. Kalkın ve toplanın memleket mukadderatını ele
almak zamanı gelmiştir.

Türk
milletini ve Türk
vatanını kurtarmak için Atatürk’ün başkanlığı altında analar,
babalar bütün Türk milleti birleşti ve vatanı kurtardılar ve Türkiye Cumhuriyetini kurdular.
Gençler; İstiklal harbini onlar kazandı, iktisat ve istikbal harbini sizler
kazanacaksınız.

Milletin ümidi
sizdedir, Atatürk bu görevi
sizlerin omuzlarına yüklemiştir.
Sevgili gençler; bazı gazetelerin sizleri methetmesine bakmayın iki miting, üç hitabe bu milleti
kurtaramaz. Bu millet iş istiyor, büyük adam bekliyor. Gençler
kendinizi haddinden fazla mütevazi
görüp zaman canavarının dişleri
arasında, hadiseler kasırgasının darbeleri arasında yok olmanıza bu milletin
tahammülü kalmamıştır.

Artık bugün
büyük olarak gördüğünüz yöneticilerin, politikacıların hakkınızda sarf
ettikleri sözlerin altını eşelediğiniz veya gözlerine dikkatlice baktığınız
zaman kendinizi ve hakkınızdaki düşünceleri daha iyi anlarsınız.

Hangi büyükle konuşursanız konuşun bir
takım methiyelerden sonra hemen ima yoluyla gençler henüz bir imanın önderliğini yapacak duruma
gelmemiştir. Gençler günlerini
boş geçirmekten başka bir şey düşünmüyorlar, gençler nemelazımcı bir zihniyet içinde
yetişiyorlar diyorlar. Bu ithamlar ne zamana kadar devam edecektir.

Gençler sizler siyaset çemberi içesinde geçmiş aktif görünen fakat gününü kendi hesabına boş geçirmeden
başka bir şey düşünmeden şahsiyetlerle
ilgilenmek değil. Onlar karşısında yer almak ve biz sizden daha iyi bu milleti
kalkındırabilecek güç ve bilinçteyiz
diyebilecek vaziyette bulunmalısınız. Asil milletimiz sizleri bu şekilde görmek
istiyor.

Gençler Türk
milleti sizi bekliyor. Yıllarca beklediği gibi daha yıllarca bekleyemez. Bütün mesuliyet sizin omuzlarınıza yüklenmiştir. 21. Yüzyıl
içinde eski çağların devrini yaşayan Türkiye
ancak sizin imanlı ruhunuzun, milli yumruğunuzun, büyük
devlet aşkınızın faaliyete geçmesiyle refaha erebilecektir.

Gençler; Türk
milleti sizi işbaşında önder görmek istiyor. Gençler Türk’üz,
Türk doğduk, Türk olarak yaşayacağız. Tarih boyunca Türk kelimesini kimse silemedi,
bundan sonra silemeyecektir. Ne mutlu Türküm diyene