Töre Türk’ün

48

Türk’e nefes biziz
damla

Anılmasın mazi gamla

Bakılmasın gönle
camla

Börk Başlara Töre
Türk’ün

 

Zulüm çarkı kırılacak

Gök gül[1] gibi
yarılacak

Yol sonuna varılacak

Bark Mazluma Töre
Türk’ün

 

Hukuk ahlâk hak
gelecek

Adalete bak gelecek

İlim irfan pak
gelecek

Erk Devlete Töre
Türk’ün

 

Kurultaylar kurulacak

Akıl yürek karılacak

Kuzu kurda sarılacak

Berk Vatana Töre
Türk’ün

 

Rüzgârlarda tayfun
olduk

Damla damla nehre
dolduk

Yedi iklim yedi
kolduk

Ark Toprağa Töre
Türk’ün

 

Özden Türk’e gurban
gayrı

İki cihan değil ayrı

Hemi sağ[2]ı hemi
sayrı[3]

Kürk Bozkurt’a Töre Türk’ün

 

 [1] Gök yarılıp da,
erimiş yağ gibi kıpkırmızı bir gül olduğu zaman(Rahman Suresi/37.Ayet)

2 Sağlıklı

3 Hasta

[1] Gök yarılıp da, erimiş yağ gibi kıpkırmızı bir gül olduğu zaman(Rahman
Suresi/37.Ayet)

[2] Sağlıklı

[3] Hasta