Toplumsal Sosyal Sorumluluk

29

 

Herkese Merhaba… Herkese Merhaba… Herkese Merhaba…
Ülkemizde yürütülen kurumsal sosyal sorumluluk projelerini incelediğimizde genelde kurum çalışanlarından ziyade topluma yönelik projelerle karşılaşıyoruz.
Bu projelerin topluma fayda sağlamanın yanı sıra, kurum isminin akılda kalıcılığını artırarak, kurumun tanınırlığına da hizmet ettiğini görüyoruz.
Dünyaya baktığınızda Kurumsal Sosyal Sorumluluğun bir standardı olduğunu görürsünüz.

SA 8000, WRAP, ETI Base Code gibi sosyal sorumluluk standartları daha çok kuruluşların çalışanlarına karşı sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini sorgular.

Social Accountabiliy (SA 8000) Standardı, bir kuruluşta sağlık ve güvenlik koşullarının tesis edildiğini; çalışanların yaşlarının çalışmaya uygun olduğunu ve zorla çalıştırmanın yapılmadığını; adaletli disiplin uygulamalarını, ırk, cinsiyet, din vb sosyal ayrımcılığa konu uygulamaların bulunmadığını; ücretlendirmede farklılık gözetilmediğini ve yeterli ücret ödendiğini; çalışma ve mesai saatlerine uygun çalışıldığını; örgütlenme ve toplu sözleşme hakkının sağlandığını sistemli olarak güvence altına alır. Bu konuların yönetilmesi için kuruluştan politika ve yönetim sistemi bekler.

Kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında topluma yönelik projeler yürüten kurumların, SA 8000 Standardı şartlarını tam olarak karşılayacaklarının garantisi yoktur. Ancak paydaşlarından biri olan topluma karşı duyarlı olan bu kuruluşların, kendi içlerinde çalışanlarına karşı da duyarlı olmaları beklenir.

Araştırdığınızda ülkemizde bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az sayıda firmanın SA 8000 Standardı’na sahip olduğunu görebilirsiniz.

Standardın kuruma sağlayacağı faydalar nelerdir derseniz, bu standart yürürlükteki yasaların eksik bıraktığı yönlerine karşı sosyal sorumluluğu güvence altına aldığını, bunun firmanın imajını güçlendirmekle birlikte uluslararası alanda firmanın kredibilitesini artırdığını ve her şeyden önemlisi çalışanların uzun süreli istihdamı ile yeni işgücü yetiştirme sürecinden tasarruf edilmesine olanak sağladığını görebilirsiniz.

SA 8000 kurumlarda çalışma koşullarının etik düzenlemeleri için 9 temel konuyla ilgili gereklilikleri ortaya koyar: Çocuk çalıştırma, zorla çalıştırma, İş Sağlığı ve Güvenliği, Örgütlenme Özgürlüğü, ve Toplu Sözleşme Hakkı, Ayrımcılık, Disiplin Uygulamaları, Çalışma Saatleri, Ücretlendirme, Yönetim Sistemi.

Niçin mi anlattım bunları sevgili okur. Elbette Toplumsal Sosyal Sorumluluk projeleri önemli. Ancak ondan daha önemli bir ayrıntıyı da atlamadan toplumsal sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeliyiz diye düşünüyorum. O da Kurumsal Sosyal Sorumluluk.

Benim canım ülkemde olduğu gibi, kurumsal sosyal sorumluluk ile toplumsal sosyal sorumluluk projelerini birbirine karıştırmamak ve gerekli sorumlulukları tam olarak, hakkıyla üzerimize alınmamız gerekiyor.

Büyük büyük kurumların reklamlarla boy boy toplumsal sosyal sorumluluk projelerini duyurmaktan öte, önce kurumsal sosyal sorumluluklarının farkına varıp, dünyada insana dair uygulanan kriterleri birbir yerine getirmelerini beklediğimizi hepimiz adına ifade etmek istedim.

Anlayana sivrisinek saz, anlamayana “Her Şeye Maydanoz”unuzun davulu az bilirsiniz sevgili okur. Güm be de güm güm güm güm.  Hal böyle olunca siz yazdıklarımı düşünedurun, ben bu hafta da müsaadenizi istiyorum. Yeniden görüşünceye kadar en çok beni özleyin. En çok beni özleyin… Hatta bir tek beni özleyin… Özleyin…