Teşne

28

Köprü başında süslü,  faytonlar durağı.
Doru atların şevki, orelinin kısrağı.
..
Müşteri alsa, koşsak, hem peşine takılsak,
Yetişmezsek, ‘arkaya kamçı! ‘ – diye bağırsak.
..
İskelede kiralık sıra sıra kayıklar,
Gönül lal olsa bile, dilim Porsuk sayıklar.
..
Yosunlar oynaşsalar, salkım söğüt gölgesi,
Sünnet saatim rehin, keyifte kürek sesi.
..
Hele yazlık sinema, her yer rengarenk ışık,
Hani Çolpan ve Müjgan, illa Sadri Alışık.
..
Meşhur bozaya atıp, ya bir avuç leblebi,
Ya keşkül ya da pelte, yalancı muhallebi.
..
Testi başında sohbet, ey Kalabak çeşmesi,
Hülyalı bakışlardı gençliğimin teşnesi.
..
Ah ömrüm! Beklediğin son tren de tehirli,
Bedenim nerde olsa ruhum Eskişehirli..